Movet: Laadukkaita elintärkeitä vastauksia

Movet Oy tuottaa kokonaisvaltaista korkealaatuista eläindiagnostiikkapalvelua niin yritys- kuin yksityisasiakkaille, joissa näkyy työn laatu, aikataulujen pitävyys sekä palvelualttius, yhteistyökyky, joustavuus ja aloitteellisuus toiminnan kehittämiseen. Henkilöstön korkea ammatillinen osaaminen sekä vahva sitoutuminen työhönsä ovat laadukkaan toimintamme ydin. Movet Oy pyrkii toimimaan joustavasti, mutta laatuvaatimuksensa täyttäen.

Kasve on ollut mukana rakentamassa laadunhallintajärjestelmää Movet Oy:lle ja tukemassa laatutiimin työtä. Laatupäällikkö Marja Kärkkäinen kommentoikin, että Kasven standardien ja niiden vaatimusten tuntemus on ollut ehdottoman iso plussa laadunhallintajärjestelmän rakennusprojektin aikana.

Tutustu Movet Oy:hyn.

Movet Oy logo