Solutions Top Expert Kuopio & Oulu 2023

Hakuaika päättynyt.

Koulutuksen tavoitteena on löytää asiantuntijaprofiilin ja korkeakoulututkinnon omaavia työnhakijoita ja kouluttaa heistä huippuosaajia kasvavan ja osaajapulasta kärsivän terveysteknologian toimialalle.

Solutions Top Expert RekryKoulutuksen hakuprosessi ja koulutettavien rekrytointi toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan TE-palveluiden kanssa. Koulutuksen yrityskumppanit sijoittuvat pääasiassa Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan alueelle, mutta osaajat voivat osallistua toteutukseen ympäri Suomen.

Koulutus on järjestetty jo 15 kertaa: yli 83% koulutuksen suorittaneista on tällä hetkellä työllistyneenä (suurin osa entisessä harjoittelupaikassaan)!

 

Kolme opiskelijaa työskentelemässä yhdessä.

RekryKoulutuksen sisältö

Solutions Top Expert RekryKoulutuksen toteutuksesta vastaavat Kasven kokeneet asiantuntijat ja kouluttajat. Koulutus sisältää työssäoppimisjakson (80 pv) kumppaniyrityksessä, henkilökohtaista sparrausta ja coachingia (8h), kehittämistehtävän sekä terveysteknologia-alan erityisosaamiseen liittyvää ryhmäkoulutusta (8 pv). Työnantajakumppani vastaa perehdytyksestä yrityksen toimintakulttuuriin ja työssäoppimisesta harjoittelun aikana, sekä osallistuu yhdessä sovitun kehittämistehtävän ohjaukseen. Koulutuksen sisältö räätälöidään työnantajakumppanien ja osaajien tarpeiden mukaan seuraavien teemojen ympärille ja teemoihin syvennytään tarvelähtöisesti kehittämistehtävään linkittyvissä sparrauksissa:

  1. Kansainvälinen liiketoimintaosaaminen ja myynti: markkinoiden tunnistaminen ja pääsy, kansainvälinen kauppa, liiketoiminnan kehittäminen ja myynti, markkinointi ja viestintä, jakelijaverkostot, ansaintalogiikka, hinnan määräytyminen, rahoitusmahdollisuudet ja sopimusasiat.
  2. Tuotekehitys ja projektiosaaminen: innovaatiot, tuotekehitys, tuotteistaminen, tuotepäällikön tehtävät, tuotteiden elinkaari, myynnin ja markkinoinnin tuki, tuotekehityksen ja tuotannon prosessit, ohjelmistokehitys, resursointi ja projektinhallinta.
  3. Laadun- ja riskienhallinta: laadunhallinta ja regulaatiot, laatujärjestelmät, riskienhallinta, liiketoimintastrategia, ympäristö, työturvallisuus, vastuullisuus ja kilpailuedun tunnistaminen.
  4. Toimialaosaaminen ja työelämä: terveys- ja teknologiatoimialan vaatimukset, trendit ja tulevaisuus, työelämätaidot, osaamisen kehittäminen ja asiantuntijaviestintä.

 

 

Koulutuksen aikataulu ja toteutus

Koulutusaika 27.11.2023-21.3.2024, kesto 80 työpäivää sisältäen koulutuspäivät (56h) ja työssäoppimisen yrityksessä.

Kasve toteuttaa tarvittaessa koulutusosion etäyhteyksin tai hybridimallina (Zoom) ja englanninkielisenä. Työssäoppimisen etätoteuttamismahdollisuudesta kerrotaan tehtävänkuvauksissa, koulutuksen yhteyshenkilöt antavat myös mielellään lisätietoa!

Hakuehdot RekryKoulutukseen

Hakijan tulee olla työtön, työttömyysuhan alainen tai osa-aikaisesti työskentelevä. Ota tarvittaessa yhteyttä TE-palveluihin ja selvitä täyttyvätkö hakuehdot kohdallasi. Koulutukseen valittavilta henkilöiltä edellytetään korkeakoulututkintoa (ammattikorkeakoulu tai yliopisto) tai riittävästi muuta työkokemusta esimerkiksi seuraavilta aloilta:

 • Teknologia ja teollisuus
 • Teknilliset ja tekniset alat
 • Ohjelmistoala
 • Kaupallinen ala
 • Terveys- ja hyvinvointiala
 • Bio- ja ympäristöala
 • Myös muut soveltavat alat mahdollisia

 

Työnantajakumppanit ja tehtäväkuvaukset

 • Ravistamo Oy etsii B2B-myynnin osaajaa ravitsemushoidon SaaS-palvelu MUONAhealthin ja ravitsemusasiantuntijapalveluiden myyntiin. Hakijalta edellytetään suomen ja englannin kielen taitoa ja kokemusta B2B-myynnistä. Kokemus lääketieteen, ravitsemustieteen tai terveysteknologian alalta katsotaan eduksi. Tehtävässä menestyy iloisella asenteella varustettu itsenäinen, oppimishaluinen ja oma-aloitteinen myyjä. Työssä on etätyömahdollisuus, toivomme kuitenkin mahdollisuutta kohtaamiseen Kuopiossa silloin tällöin. Ravistamo Oy on Itä-Suomesta käsin toimiva monipuolisia ja nykyaikaisia ravitsemusasiantuntijapalveluita tarjoava yritys. Asiakkaitamme ovat yksityiset ja julkiset kuntoutusta, työterveyshuoltoa sekä sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavat organisaatiot. Missiomme on lisätä hyvinvointia kaikkiin elämänvaiheisiin tuomalla ravitsemusosaamista, iloa ja rentoutta ruoan ympärille. Haluamme, että kaikilla on mahdollisuus syödä hyvinvointiaan tukevaa ruokaa hyvässä seurassa, syömisestä nauttien.

 

 • Softrain Blobs Oy etsii ohjelmistokehittäjää asiakkaan ohjelmistoprojektiin. Tehtävään valittu tulee työskentelemään alihankkijana asiakkaalle, joten kokemus alihankkijana toimimisesta on hyödyksi. Työssä tarvitset osaamista Microsoftin kehitysympäristöstä sekä .NET Visual Basic tai C#-ohjelmointikielen osaamista. Myös MySQL on sinulle tuttua. Työskentelemme noin  10 hengen tiimissä, eli tiimityötaidot ovat tärkeitä. Suomen lisäksi tarvitset työskentelyssä englantia. SoftRain on vuonna 2007 perustettu teollisuuden- ja elinkeinoelämän ohjelmisto- ja laitteistoratkaisuja kehittävä, varkautelainen pk-yritys. Yrityksen henkilöstön pitkä työhistoria monikansallisissa automaatio- ja tietoliikenneyrityksissä antaa vahvan laaja-alaisen kokemuksen ohjelmistojen ja laitteistojen suunnitteluun, toteutukseen, testaukseen ja ylläpitoon.

 

 • Myontec Oy etsii mobiilikehittäjää, jolla on kokemusta mobiiliohjelmistojen koodauksesta ja integroinnista pilvipalveluihin. Tehtäviisi kuuluu mobiilisovellusten ohjelmointi. Tehtävässä menestyminen edellyttää alempaa korkeakoulututkintoa soveltuvalta alalta, kokemusta projektityöskentelystä, kokemusta integraatioteknologioista ja toteutustavoista, kykyä toimia oma-aloitteisesti asetettujen tavoitteiden puitteissa sekä hyvää kielitaitoa (suomi ja englanti). Ohjelmistosuunnittelun tehtävissä työsi painottuu mobiiliohjelmointiin ja tietokanta- ja pilviratkaisuihin. AWS ja AI-teknologioiden tuntemuksesta on tehtävässä hyötyä. Muusta ohjelmisto-osaamisesta tärkeimpiä kieliä ovat C, C++, C# sekä mobiilialustoille joko Android, iOS tai Xamarin. Eduksi katsotaan myös hyvinvointialaan tai urheiluun liittyvä osaaminen, kokemus tai harrastuneisuus. Tiimimme työskentelee pääasiassa etänä, joten etätyöskentelytaidot ovat ehdoton etu. Lähde kanssamme luomaan tervettä ja hyvinvoivaa maailmaa älytekstiiliemme avulle!

 

 • Itä-Suomen yliopiston CorFlux-hanke etsii ohjelmistokehittäjää lääkinnällisen ohjelman ohjelmointiin ja kehitykseen. Työhön kuuluu ohjelmointia, lääkinnällisen ohjelman laatujärjestelmän harjoittelua sekä tuotekehityksen suunnittelua ja toteutusta. Työskentelet yhdessä teknologiajohtajan kanssa. Työtehtävä edellyttää korkeakoulututkintoa soveltuvalta alalta, kokemusta projektityöskentelystä, kykyä toimia oma-aloitteisesti asetettujen tavoitteiden puitteissa sekä hyvää kielitaitoa (suomi ja englanti). Eduksi katsotaan lääkinnällisen ohjelmiston kehittämiseen liittyvä taustaosaaminen. Työtä voit tehdä etänä tai toimistolta. CorFlux on Business Finlandin ja Itä-Suomen Yliopiston rahoittama Research to Business -projekti, jonka tavoitteena on tulla standardimalliksi aortan repeämäriskin arvioinnissa päivittäisessä kliinisessä päätöksenteossa, luoda vahva teknologinen ja immateriaalioikeudellinen valmius sekä pääomasijoituskelpoinen liiketoimintamalli. Kaupallistamisen tavoitteena on uusi kotimainen liiketoiminta, yhteistyö muiden kotimaisten palvelu-ja teknologiayritysten kanssa, kansainvälinen tutkimus- ja pääomarahoitus sekä uudet kotimaiset terveysteknologiset työpaikat. Tiimiimme kuuluu seitsemän lääketieteen, matematiikan, fysiikan sekä liiketoiminnan ammattilaista.

 

 • Itä-Suomen yliopiston ER4Surgery -hanke etsii ohjelmistokehittäjää lääkintälaiteohjelmiston kehitykseen. Tehtävään kuuluu ohjelmiston kehittäminen lääkintälaiteregulaatioon ja laadunhallintaan yhteensopivaksi, sekä siihen liittyvä dokumentointityö. Tehtävässä edellytetään englannin kielen taitoa, sillä tiimi työskentelee englanniksi. Suomen kieli ei ole pakollinen. Eduksi hakijalle on valmius työskennellä suurimman osan harjoittelua toimipaikassamme Kuopiossa. Työpiste järjestetään käyttöön. Ohjelmointitaidoista eduksi luetaan kielten C++ ja C# hallinta sekä ohjelmistokirjasto OpenCV käyttö, kokemus ohjelmistokehityksestä versionhallintaa käyttäen sekä kokemus kuvamuotoisen datan prosessoinnista. Listaathan hakemuksessasi ohjelmointikokemuksesi eri ohjelmointikielien ja teknologioiden mukaan. Hyvä ohjelmointirutiini myös muilla kielillä luetaan eduksi. ER4Surgery-hankkeessa kehitetään kaupallistettava ohjelmistoratkaisu kirurgian käyttöön. Menetelmällä yhdistetään kliinisessä kirurgiassa laajalti käytettävien digitaalisten mikroskooppien, endoskooppien ja muiden kameroiden kuva reaaliaikaisesti yhteen näkymään tarkoituksena parantaa kirurgin kykyä nähdä operoitava kudos sekä ympäröivät alueen samassa videonäkymässä. Menetelmän ytimenä toimivat matemaattiset algoritmit on kehitetty, ja hankkeen aikana näihin perustuen kehitetään kaupallistettava ohjelmistoratkaisu. Tiimi hakee tämän harjoittelun kautta lääkinnällisen ohjelmiston kehittäjää rekrytoivaksi harjoittelujakson päätteeksi.

 

 • Cleamix Oy etsii mekaniikkasuunnittelijaa, jolla on tuntemusta ISO-9001 ja ISO-13485 laatujärjestelmistä. Tehtävään kuuluu Cleamixin patentoitujen puhdistusyksiköiden mekaniikkasuunnittelu. Pääset tutustumaan myös muihin yrityksen toimintoihin halutessasi.  Sopiva taustakoulutus on esimerkiksi insinööri. Toivomme, että sinulla on työkokemusta mekaniikkasuunnittelusta. Valmistustekniikoiden tuntemus on hyvä lisä, samoin kuin tuotteiden kokoonpanon tuntemus. Englannin kielen taito on välttämätön, suomi ja muut kielet ovat hyvä lisä. Tehtävässä menestyminen vaatii oma-aloitteisuutta, järjestelmällisyyttä, pitkäjänteisyyttä ja ryhmätyötaitoja. Valittu henkilö tulee työskentelemään Toivalan toimipisteellä. Alun jälkeen voidaan keskustella myös etätyömahdollisuudesta. Tehtävään voi kuulua myös asiakaskäyntejä, kun laitteita integroidaan asiakkaan prosessiin tai tuotantolaitokseen sekä kotimaassa että ulkomailla. Toivomme siis, että osaat kommunikoida asiakkaiden kanssa. Cleamix Oy on vuonna 2016 perustettu suomalainen yritys, joka on kehittänyt vetyperoksidin höyrystämiseen perustuvan huippuluokan dekontaminaatiolaitteen. Cleamixin patentoitua teknologiaa sisältävät puhdistusyksiköt tarjoavat automatisoidun tavan poistaa kaikenlaiset bakteerit, virukset, homeet sekä hiivat, biologiset ja kemialliset epäpuhtaudet tiloista ja tuotantolaitteista.Tiimissä vallitsee rento, mutta ammattimainen työn tekemisen meininki. Pyrimme tarjoamaan työntekijöille kehittävän ja haastavan toimintaympäristön mielenkiintoisilla työtehtävillä.

 

 • NewIcon Oy etsii joukkoonsa ohjelmistokehitysinsinööriä. Tehtäviisi kuuluu ohjelmistojen sekä ICT-järjestelmien suunnittelu-, asiantuntija- ja ylläpitotehtävät. Sinulla on jo muutama vuosi työkokemusta kyseisistä tehtävistä, tai olet urasi alkupuolella ja sinulle on kertynyt osaamista harrastustesi kautta. Lisäksi olet innokas oppimaan uutta.Tehtävässä menestyminen edellyttää:
  • Ohjelmointikielien ja ympäristöjen hallintaa (Visual Studio, C#, WPF, WEB)
  • ICT-osaamista (Windows / Linux OS, palvelin, tietoturva, virtualisointi)
  • Perustietämystä verkkoteknologioista
  • Kokemusta ketteristä kehitysmenetelmistä
  • Kykyä kommunikoida sujuvasti eri sidosryhmien kanssa
  • Tietokantaosaamista (SQL Server, MySQL)
  • Ongelmanratkaisutaitoja sekä kykyä omaksua uusia asioita nopeasti
  • Hyvää englanninkielen taitoa

Asiakaslähtöinen ajattelutapa, kokemus ketteristä kehitysmenetelmistä sekä testiautomaatiojärjestelmistä katsotaan eduksi. NewIconilla saat innovatiivisen ja mukavan työyhteisön sekä kansainvälistyneen yrityksen mahdollisuudet kehittää omaa osaamistasi. Meillä pääset tekemään työtä toimialalla, joka kasvaa ja kehittyy. Työtä tehdään tiimin tuella itsenäisesti. NewIcon Oy on nopeasti kasvava terveysteknologia-alan yritys, joka toimittaa apteekkien ja sairaaloiden lääkkeen varastoinnin automaatiojärjestelmiä. NewIcon Oy:llä on yli 10 vuoden kokemus erilaisten lääkevarastojärjestelmien kehittämisestä ja toimittamisesta. NewIcon Oy:n henkilöstömäärä on tällä hetkellä n. 40 henkilöä ja sillä on käytössään sertifioitu ISO 9001 laatujärjestelmä.  NewIconilla pääset tekemään työtä, jolla on merkitystä. NewIcon Oy:n missiona on tehdä aidosti hyvää edistämällä lääkehuollon automaatiota sairaaloissa ja apteekeissa ympäri maailmaa. Kansainvälisessä työympäristössä toimiva terveysteknologiayhtiö tähtää kasvuun. 

 

 • Medictes Oy etsii junior ohjelmistokehittäjää terveydenhuollon kommunikaatiosovellusten kehittämiseen. Ohjelmistojen kehityksessä käytetään teknologioina mm.: React, TypeScript/JavaScript, C#, ASP.NET, PostgreSQL, SQLServer. Toivomme sinulla olevan kokemusta näistä. Painotamme harrastuneisuutta ja motivaatiota ohjelmistokehitykseen, muodollinen koulutus ei ole välttämätön. Voit olla vastavalmistunut, alan vaihtaja tai pidemmän aikaa alalla ollut. Tehtävässä tarvitaan sujuvaa suomen kielen osaamista, sillä asiakkaamme ovat julkishallinnon edustajia. Työtä on mahdollista tehdä etänä tai toimistoltamme Oulusta. Medictes Oy on oululainen terveydenhuollon tietojärjestelmäratkaisuja tarjoava yritys. Asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöidyt järjestelmäintegrointi-, konsultointi-, projekti- ja koulutuspalvelut onnistuvat meiltä. Meillä on kokemusta terveydenhuollon tietojärjestelmien kehitystyöstä yli 20 vuoden ajalta.

 

 • Kantojärven metalli Oy etsii vastuullisuusasiantuntijaa. Tehtävänäsi on auttaa rakentamaan yrityksen vastuullisuusjärjestelmää sekä dokumentoida kehitystyötä. Lisäksi tehtävään voi kuulua teknistä myyntiä ja tarjousten laatimisessä avustamista. Toivomme sinulta alempaa korkeakoulututkintoa (esim. insinööri), kokemusta teknisestä myynnistä ja rakennusalasta sekä suomen ja englannin taitoa. Ruotsin kielen taito ja ruotsalaisten markkinoiden tuntemus luetaan eduksi. Tehtävässä tulet työskentelemään paikan päällä Torniossa. Etätyöskentely on mahdollista noin 1 päivä viikossa. Tehtävässä vaaditaan B-ajokorttia. Työturvallisuuskortti on eduksi, mutta voit vaihtoehtoisesti suorittaa sen myös harjoittelun aikana. Kantojärven metalli on vuonna 2003 perustettu koneteollisuuteen ja teräsrakenteisiin erikoistuva yritys. Yritys työllistää noin 50 henkeä. Toimipaikkamme sijaitsee Torniossa.

 

 • Muon Solutions Oy etsii kokenutta ohjelmistokehittäjää koneoppimista hyödyntävien tekoälysovellusten luomiseen. Tehtävässä pääset osaksi innovatiivista matalan hierarkian tiimiämme. Työ on pääosin etätyötä, ja se tarjoaa mahdollisuuden olla osa täysin uuden teknologian kehitystä.

Tehtävänkuva:

  • Kehität ja optimoit tekoälysovelluksia mittalaitteen tuottaman datan analysointiin ja visualisointiin.
  • Osallistut tuotekehitysprojekteihin ja innovaatiotoimintaan, mukaan lukien myös muut kuin tekoälyä soveltavat ohjelmistot.
  • Työskentelet tiiviissä yhteistyössä geologien, geofyysikoiden, insinöörien, data-analyytikoiden ja muiden sidosryhmien kanssa.
  • Tuotat teknistä dokumentaatiota, kuten käyttöohjeita ja raportteja.

Vaatimukset ja toivottu osaaminen

  • Soveltuva tutkinto tietojenkäsittely- tai datatieteessä, tai vastaava merkittävä kokemus alalta ja näyttö osaamisesta.
  • Tekninen osaaminen: Vahva osaaminen tekoälysovellusten ja koneoppimisalgoritmien kehittämisessä. Kyky visualisoida aineistoa ymmärrettävästi katsotaan eduksi.
  • Sujuva englannin kielen taito on välttämätön. Muu kielitaito (ml. suomi) eduksi.
  • Väh. 3 vuoden kokemus koneoppimista ja/tai tekoälyä hyödyntävien sovellusten kehittämisestä. Kokemus syväteknologian tai perinteisemmän korkeateknologian parissa työskentelystä katsotaan eduksi, samoin kaivosalan tai ympäristöteknologian tuntemus.
  • Kyky analysoida suuria datamääriä.

Sinulla on hyvät kommunikaatiotaidot, sekä kirjallisesti että suullisesti, ja kyky työskennellä eri sidosryhmien kanssa. Osaat  työskennellä itsenäisesti sekä osana tiimiä, erityisesti monikulttuurisessa ympäristössä. Halukkuus ja kyky oppia uusia teknologioita ja menetelmiä ovat tärkeitä. Kilpailukykyisen palkkauksen lisäksi tarjoamme sinulle laajat etätyömahdollisuudet kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työympäristössä. Muon Solutionsilla sinulla on mahdollisuus olla osa täysin uuden teknologian kehitystä ja soveltamista.

 • Muon Solutions Oy etsii lisäksi kokenutta liiketoiminnan kehittäjää, jolla on kokemusta teknologiayrityksistä. Rooli on keskeinen yrityksen strategiselle kasvulle ja kestävyydelle. Tehtävässä pääset osaksi monialaista matalan hierarkian tiimiä ja kehittämään mm. kaivosalan ympäristövastuullisuutta.

Tehtävänkuva:

  • Kustannus-hyötyanalyysiä eri sovellustasoilla käyttäen erilaisia työkaluja kuten kyselylomakkeita, malleja ja esitystyökaluja
  • Liiketoimintakeskeisten arviointikriteereiden kehittäminen palveluiden arvioimiseksi. Tutkimusten suorittaminen sosioekonomisista näkökohdista, mukaan lukien odotettavissa olevan sosioekonomisen vaikutuksen arviointi.
  • Indikaattoreiden määrittely sosioekonomiselle kestävyydelle. Kustannus-hyötyanalyysit pilottiprojektien tulosten perusteella.
  • Skenaarioanalyysit seuraavalle 5–10 vuodelle.
  • Projektin tulosten laajan näkyvyyden varmistaminen Euroopan, kansallisten ja alueellisten tasojen sidosryhmissä.

Vaatimukset ja toivottu osaaminen:

  • Kauppatieteiden maisteri tai vastaava tutkinto.
  • Tekninen osaaminen: Kokemus kustannus-hyötyanalyysin (CBA) menetelmistä, markkina-analyysityökaluista ja strategian määrittelystä.
  • Sujuva englannin kielen taito on välttämätön. Muu kielitaito (ml. suomi) eduksi.
  • Väh. 5 vuoden kokemus liiketoiminnan kehittämisestä, mieluiten syväteknologia-alalta tai vastaavasta. Aikaisempi kokemus kaivosalasta tai ympäristöteknologiasta katsotaan eduksi.
  • Vahvat kyvyt suorittaa sosioekonomista kestävyysanalyysiä, SWOT/PEST-analyysiä ja skenaariosuunnittelua.
  • Kyky työskennellä sekä itsenäisesti että osana tiimiä, erityisesti monikulttuurisessa ympäristössä. Kyky työskennellä eri sidosryhmien kanssa.
  • Halukkuus ja kyky oppia uusia menetelmiä ja teknologioita.

Kilpailukykyisen palkkauksen lisäksi tarjoamme sinulle laajat etätyömahdollisuudet kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työympäristössä. Muon Solutionsilla sinulla on mahdollisuus olla osa täysin uuden teknologian kehitystä ja soveltamista. Muon Solutions Oy on vuonna 2016 perustettu monitieteinen syväteknologiayritys. Yrityksemme tausta on mm. hiukkasfysiikassa, insinööritieteissä, geotieteissä ja kaivosturvallisuudessa. Kehitämme täysin uudenlaisia energia- ja kustannustehokkaita mittalaitteita ja ohjelmistoja lähinnä kaivosalan ja malminetsinnän tarpeisiin. Tavoitteemme on kehittää näistä aloista vastuullisempia yhteiskunta- ja ympäristöasioissa. Päätuotteemme on täysin uudenlainen tiheysanalyysi, joka pohjautuu sekä ympäristölle että työntekijöille turvalliseen luonnolliseen taustasäteilyyn. Yrityksemme on hyvin kansainvälinen: työntekijämme edustavat useita eri kansallisuuksia ja kulttuureja, ja meillä on asiakkaita useissa eri maissa (mm. Puolassa, Portugalissa ja Bosniassa).

 

 • Gebwell Oy etsii teknistä asiantuntijaa tuotetukeen. Tehtävä pitää sisällään teknisten yhteydenottojen käsittelyä yhdessä huoltotiimin, sekä muun organisaation kanssa. Hyvät yhteistyötaidot ovat edellytys tehtävässä menestymiseen. Koulutukseltasi voit olla esimerkiksi insinööri tai muun teknisen tutkinnon omaava. Suomen ja englannin kielitaito on välttämätöntä, eduksesi luetaan myös puolan ja ruotsin osaaminen. Gebwellillä pääset mukaan ympäristöystävällisten lämmitys- ja jäähdytysratkaisujen osaamisen keskiöön. Ympärilläsi toimii innovatiivinen asiantuntijatiimi, työnantajana on kasvava ja kansainvälinen organisaatio. Tulet työskentelemään Leppävirran tai Kuopion toimistolla. Gebwell tunnetaan yrityksenä, jonka lämpöpumppu- ja kaukolämpötuotteista voi nauttia hyvällä omallatunnolla. Kotipaikkamme on Leppävirralla, Pohjois-Savossa. Täältä meidän on hyvä katsoa maailmalle ja tehdä joka päivä töitä sen eteen, että ihmiset saisivat nauttia myös jatkossa puhtaasta luonnosta ja luonnollisesta lämmöstä. Yhdessä Suomessa, Puolassa ja Ruotsissa sijaitsevien tytäryhtiöidemme kanssa muodostamme Gebwell konsernin. Työllistämme kolmessa maassa jo yli 300 henkilöä ja liikevaihtomme on yli 50 miljoonaa euroa. Tule sinäkin tekemään kanssamme puhtaampaa tulevaisuutta!

 

 • Gebwell Oy etsii sähkösuunnittelijaa tai sähkö- ja automaatioinsinööriä tuotekehitystiimiin. Tehtävässä vastaat suunniteltavien laitteiden ja laitekokonaisuuksien sähkösuunnittelusta sisältäen mm. sähkökaavioiden laadinnan, komponenttivalinnat, toimintaselostukset ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnin. Tunnet laitestandardeja ja kykenet itsenäiseen työhön. Koulutukseltasi voit olla esimerkiksi insinööri tai muun teknisen tutkinnon omaava. Suomen ja englannin kielitaito on välttämätöntä, eduksesi luetaan myös puolan ja ruotsin osaaminen. Gebwellillä pääset mukaan ympäristöystävällisten lämmitys- ja jäähdytysratkaisujen osaamisen keskiöön. Ympärilläsi toimii innovatiivinen asiantuntijatiimi, työnantajana on kasvava ja kansainvälinen organisaatio. Tulet työskentelemään Leppävirran tai Kuopion toimistolla. Gebwell tunnetaan yrityksenä, jonka lämpöpumppu- ja kaukolämpötuotteista voi nauttia hyvällä omallatunnolla. Kotipaikkamme on Leppävirralla, Pohjois-Savossa. Täältä meidän on hyvä katsoa maailmalle ja tehdä joka päivä töitä sen eteen, että ihmiset saisivat nauttia myös jatkossa puhtaasta luonnosta ja luonnollisesta lämmöstä.  Yhdessä Suomessa, Puolassa ja Ruotsissa sijaitsevien tytäryhtiöidemme kanssa muodostamme Gebwell konsernin. Työllistämme kolmessa maassa jo yli 300 henkilöä ja liikevaihtomme on yli 50 miljoonaa euroa. Tule sinäkin tekemään kanssamme puhtaampaa tulevaisuutta!

 

 • Gebwell Oy etsii ohjelmisto-osaajaa sovelluskehitykseen. Tehtävässä osallistut sovelluksen kehitykseen, testaukseen ja dokumentointiin. Toivomme sinulla olevan kokemusta .NET Frameworkista ja Reactista. Koulutukseltasi voit olla esimerkiksi datanomi tai IT-insinööri. Suomen ja englannin kielitaito on tehtävässä välttämätöntä. Gebwellillä pääset mukaan ympäristöystävällisten lämmitys- ja jäähdytysratkaisujen osaamisen keskiöön. Ympärilläsi toimii innovatiivinen asiantuntijatiimi, työnantajana on kasvava ja kansainvälinen organisaatio. Tulet työskentelemään Kuopion toimistolla. Gebwell tunnetaan yrityksenä, jonka lämpöpumppu- ja kaukolämpötuotteista voi nauttia hyvällä omallatunnolla. Kotipaikkamme on Leppävirralla, Pohjois-Savossa. Täältä meidän on hyvä katsoa maailmalle ja tehdä joka päivä töitä sen eteen, että ihmiset saisivat nauttia myös jatkossa puhtaasta luonnosta ja luonnollisesta lämmöstä.  Yhdessä Suomessa, Puolassa ja Ruotsissa sijaitsevien tytäryhtiöidemme kanssa muodostamme Gebwell konsernin. Työllistämme kolmessa maassa jo yli 300 henkilöä ja liikevaihtomme on yli 50 miljoonaa euroa. Tule sinäkin tekemään kanssamme puhtaampaa tulevaisuutta!

 

 • Macon Oy etsii prosessisuunnittelijaa tai mekaaniikkasuunnittelijaa kiertotalouden asiantuntijatehtäviin. Tehtävässä toteutat 3D-suunnittelua AutoCADilla. Kokemus AutoCADin käytöstä on siis eduksi. Koulutustaustaltasi voit olla insinööri tai diplomi-insinööri. Puhut sujuvasti suomen lisäksi englantia. Macon on bio- ja kiertotalouden asiantuntijayritys Pohjois-Suomesta. Laajan osaajaverkostomme avulla kykenemme luomaan ratkaisuja monialaisesti, kilpailukykyisesti ja ympäri Suomen. Asiakkaana yrityksesi pääsee hyödyntämään Maconin parhaat konsultit. Olemme kestävä kumppani ja kasvun mahdollistaja. Olit sitten aloittava yrittäjä tai kansainvälistä kasvua hakeva konkari, asiakkaana saat tuen koko yrityksesi toiminnalle. Käytössäsi ovat laajat yritystoiminnan palvelut ja rahoitusratkaisut sekä niihin liittyvät sähköiset työkalumme.

Hakuaika 4.10.-27.10.2023

Koulutukseen haku on kaksiosainen, molemmat hakemukset (Kasve & TE-palvelut) vaaditaan:

 1. Sähköinen hakulomake TE-palveluille:
  TE-palveluiden koulutusnumero Solutions Top Expert RekryKoulutukselle on 716639 (Lappi). Kantojärven Metalli Oy:n hakemukset toivotaan Lapin TE:n verkkosivujen kautta: https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/716639?locations=Tornio&announced=0&sort=1
 2. Vapaamuotoinen hakemus ja CV Kasvelle: hakemus lähetetään sivun alaosassa olevalla lomakkeella. Liitä sähköiseen lomakkeeseen CV ja avoin hakemuksesi (pdf muodossa). Merkitse hakemustiedostojen otsikoksi nimesi. Kuvaa avoimessa hakemuksessa erityisesti osaamistasi, kehittymistarpeitasi ja motivaatiotasi.

 

 

Hakuvaiheen aikataulu

Hakuaika alkaa: 4.10.2023
Hakuaika päättyy: 27.10.2023 (Kantojärven Metalli Oy 6.11.)
Esihaastattelut: 18.-19.10., 25.-26.10, 30.10.-1.11.2023
Yrityshaastattelut: hakuaikana ja 6.-8.11.2023
Valintatieto: 13.11.2023
Koulutus ja työssäoppiminen: 27.11.2023-21.3.2024 (80 opiskelijatyöpäivää)

Lisätietoa työtehtävästä ja hausta


Roosa Hiltunen
Training Specialist, Kasve Oy
roosa.hiltunen@kasve.com
+358 50 390 4210  (puhelinajat: 12.10. klo 9-11, 17.10. klo 13-15, 20.10. klo 9-11, 24.10. klo 8-11)

HUOM! Pyydämme kärsivällisyyttä hakemuksiin vastaamisessa ja valintojen suhteen. Käsittelemme suuren määrän hakemuksia ja vastaamme jokaiselle hakijalle. Kiitos ymmärryksestäsi.

Infotilaisuudet

Koulutuksen TE-livelähetys järjestetään ke 18.10. klo 9.00. Mukana on kouluttajan edustaja kertomassa lisätietoja ja vastaamassa kysymyksiin. Liveen pääset mukaan täältä: https://te-live.fi/lahetykset/DCHWz_X4G

Ohjelma:
 • Tervetuloa
 • Kokemusvideo (yritys & osaaja)
 • Tietoa koulutuksesta ja avoimista työpaikoista
 • Kysymyksiä ja vapaata keskustelua

 

Tervetuloa mukaan!

Lähetyksestä tehdään tallenne, joka on katsottavissa myös myöhemmin.

HAKUAIKA ON PÄÄTTYNYT MUIDEN PAITSI VASTUULLISUUSASIANTUNTIJAN TEHTÄVÄN KOHDALLA

Solutions Top Expert 2023 application

 • Tutkintonimike, pääaine, valmistumisvuosi (esim. maisteri, biologia, 2021) / Degree title, major, graduation year (e.g., Master of Science, Biology, 2021)
 • Arvioi osaamistasi asteikolla 0-5 (0= ei osaamista, 5= erinomainen osaaminen) / Please rate your skills on a scale of 0-5 (0= no skills, 5= excellent skills)
 • Arvioi osaamistasi asteikolla 0-5 (0= ei osaamista, 5= erinomainen osaaminen) / Please rate your skills on a scale of 0-5 (0= no skills, 5= excellent skills)
 • Arvioi osaamistasi asteikolla 0-5 (0= ei osaamista, 5= erinomainen osaaminen) / Please rate your skills on a scale of 0-5 (0= no skills, 5= excellent skills)
 • Arvioi osaamistasi asteikolla 0-5 (0= ei osaamista, 5= erinomainen osaaminen) / Please rate your skills on a scale of 0-5 (0= no skills, 5= excellent skills)
 • Arvioi osaamistasi asteikolla 0-5 (0= ei osaamista, 5= erinomainen osaaminen) / Please rate your skills on a scale of 0-5 (0= no skills, 5= excellent skills)
 • Arvioi osaamistasi asteikolla 0-5 (0= ei osaamista, 5= erinomainen osaaminen) / Please rate your skills on a scale of 0-5 (0= no skills, 5= excellent skills)
 • Arvioi osaamistasi asteikolla 0-5 (0= ei osaamista, 5= erinomainen osaaminen) / Please rate your skills on a scale of 0-5 (0= no skills, 5= excellent skills)
 • Arvioi osaamistasi asteikolla 0-5 (0= ei osaamista, 5= erinomainen osaaminen) / Please rate your skills on a scale of 0-5 (0= no skills, 5= excellent skills)
 • Arvioi osaamistasi asteikolla 0-5 (0= ei osaamista, 5= erinomainen osaaminen) / Please rate your skills on a scale of 0-5 (0= no skills, 5= excellent skills)
 • Arvioi osaamistasi asteikolla 0-5 (0= ei osaamista, 5= erinomainen osaaminen) / Please rate your skills on a scale of 0-5 (0= no skills, 5= excellent skills)
 • Sallitut tiedostotyypit: pdf, Max. tiedoston koko: 100 MB.
 • Max. tiedoston koko: 100 MB.

ely logo

Ota yhteyttä

Roosa Hiltunen

Training Specialist

Kaipaatko osaavaa kumppania tueksesi?

Autamme terveysalan yrityksiä menestymään kansainvälisillä markkinoilla. Hyödynnä osaamisemme ja kattavat verkostomme!