Auditoijan vuorovaikutustaidot

Tämä auditoijan täydennyskoulutus tarjoaa tietoa vuorovaikutustilanteiden logiikasta ja rakentavan tunneilmaston luomisesta.

 

Onnistu auditoinnissa

Auditointi on usein hyvin virittynyt tilanne: aikaa on hyvin rajallisesti käytössä, mutta olennainen pitäisi kuitenkin saada selville. Toisaalta kohteen taholta auditoija voidaan kokea uhkaksi ja jo ennalta kohteen edustajia saatetaan neuvoa olemaan mahdollisimman vähäpuheisia, mieluiten jopa hiljaa. Miten auditoijana voisit toimia siten, että auditoitava kokee tilanteen turvallisena ja helppona, ja sitä kautta avautuu yhteistyölle?

Osallistujat voivat hyödyntää koulutusta myös osana auditoijan pakollista täydennyskoulutusta, mikä on useimpien laadunhallintastandardien vaatimus.

Viesti vaikuttavasti

Tämä auditoijan täydennyskoulutus tarjoaa osallistujille tietoa ja ymmärrystä siitä, miten ihminen vuorovaikutustilanteissa toimii ja miten toisaalta omalla käytöksellä ja toiminnalla voi auttaa rakentavan tunneilmaston luomisessa. Koulutus soveltuu paitsi sisäisiä- ja ulkoisia auditointeja tekeville, mutta myös kaikille, joiden työn onnistuminen on osaltaan riippuvainen henkilöiden vuorovaikutustaidoista (esimerkiksi esimiehet, myyjät ja alihankintasuhteita- ja projekteja hallinnoivat henkilöt).

Koulutuksen sisältö ja teemat:

  • Auditoijan rooli, asenne ja ominaisuudet
  • Vuorovaikutuksen laadut ja niiden rooli auditointitilanteessa
  • Psykologinen turvallisuus vuorovaikutuksen pohjana
  • Tunteiden tunnistaminen ja tunneilmaston johtaminen
  • Auditointiryhmän sisäinen dialogi ja vuorovaikutus

Kouluttaja:

Koulutuksen kouluttajana toimii Kasve Oy:n laatuasiantuntija ja vuorovaikutuskouluttaja Hanna Kumpulainen (FT). Hannalla on vuosien tausta johtamis- ja laadunhallintajärjestelmien kehittämisestä, auditoinneista ja ulkoistettujen kehitysprojektien hallinnasta. Hanna on toiminut sekä auditoinnin kohteena laatupäällikön ominaisuudessa, että toiminut auditoijana kymmenissä auditoinneissa erilaisissa organisaatioissa. Hanna on opiskellut vuorovaikutustaitoja ja kouluttaa eri organisaatioita ja yksityishenkilöitä vuorovaikutustaitojen kehittämisessä.

Ota yhteyttä

Nina Vartiainen

Head of QA/RA

Rosa Tengvall

Lead Quality Engineer

Kirsi Marin

Training Services Manager

Kaipaatko osaavaa kumppania tueksesi?

Autamme terveysalan yrityksiä menestymään kansainvälisillä markkinoilla. Hyödynnä osaamisemme ja kattavat verkostomme!