Sisäisen auditoinnin koulutus

Eväitä sisäisen auditoinnin suorittamiseen ja siihen vaadittavan pätevyyden hankkimiseen.

Onnistu auditoinnissa

Sisäinen auditointi on systemaattinen, objektiivinen ja dokumentoitu arviointi, jossa tarkastellaan yrityksen toimintajärjestelmälle asetettujen laatutavoitteiden täyttymistä. Sisäinen auditointi on sekä tehokas, että kustannustehokas työväline toimintajärjestelmän kehittämiseen ja seurantaan (päivä 1).

Kasven järjestämä koulutus antaa eväät menestyksekkään sisäisen auditoinnin suorittamiseen ja auditointia tekevältä henkilöltä vaadittavan pätevyyden hankkimiseen (päivät 1 ja 2).

Päivä 1. Yleistä auditoinneista, niiden suunnittelusta ja toteuttamisesta

 • Yleistä auditoinneista
 • Millainen on hyvä auditoija?
 • Auditoinnin tekniikka
 • Sisäisten auditointien suunnittelu
 • Auditoinnin prosessi
 • Laadunhallintajärjestelmän auditointi

 

Päivä 2. Teknisen toiminnan arviointi

 • Auditoinnin kohteena oleva toiminta
 • Henkilökunta
 • Tilat ja ympäristöolot
 • Menetelmät ja laitteistot
 • Toiminnan jäljitettävyys
 • Näytteenotto
 • Tuotteiden, raaka-aineiden, materiaalien sekä testattavien kohteiden käsittely
 • Laadunvarmistusmenettelyt ja dokumentaatio
 • Tulosten raportointi ja vapautus
 • Ostotoiminta ja alihankinta

Ota yhteyttä

Nina Vartiainen

Head of QA/RA

Rosa Tengvall

Lead Quality Engineer

Jari Kaikkonen

QA/RA Specialist

Kirsi Marin

Training Services Manager

Etsitkö osaavaa kumppania?

Tuomme syvällisen regulaatioiden ja laatujohtamisen osaamisen laadunhallintaprojektisi tueksi.