Markkinatutkimukset ja korvattavuuskäytännöt

Jokaisen yrityksen on suunniteltavat tarkoin, mille markkinoille kannattaa mennä, miten niille mennään ja missä järjestyksessä.

Tunne markkinasi

Markkinapotentiaaliin vaikuttavat monet muutkin seikat kuin pelkkä markkinan koko – kuten mm. markkinan segmentoituneisuus, kilpailutilanne, regulaatiot, kulttuuri, hankintareitit ja korvattavuuskäytännöt.

Tiimistämme löytyy kokeneita konkareita markkinan tutkimiseen ja markkinapotentiaalin arviointiin ja autamme sinua mielellämme!

Suunnittele huolella

Korvattavuuskäytännöt vaihtelevat suuresti eri maittain ja suunniteltaessa territoriostrategiaa, nämä käytännöt on syytä huomioida. Korvattavuus edellyttää usein laajaa kliinistä tutkimusnäyttöä, mikä on syytä huomioida jo tuotekehitysvaiheessa.

Voimme auttaa sinua eri korvattavuuskäytäntöjen ja -prosessien kuvaamisessa sekä market entry -strategian suunnittelussa.

Kasve on myös valittu ainoana terveys- ja hyvinvointialan toimijana Ely-keskuksen Yrityksen kehittämispalveluiden kansalliseksi puitesopimustoimittajaksi. Lue lisää palveluistamme tästä.

Ota yhteyttä

Mikko Juuti

CEO (-10/2023); Sales

Elias Haapakorva

Executive Chairman (-10/2023); Head of QARA, Medical Devices

Kaipaatko osaavaa kumppania tueksesi?

Autamme terveysalan yrityksiä menestymään kansainvälisillä markkinoilla. Hyödynnä osaamisemme ja kattavat verkostomme!

Yhteydenottolomake

Tutustu palveluihimme