Laatuasiantuntijoiden koulutukset

Asiantuntevaa koulutusta laatupäälliköille ja -vastaaville niin laadunhallintajärjestelmän rakentamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen kuin regulaatioihin liittyen.

Organisaatioiden laatuhenkilöiden taustat ja kokemus vaihtelevat paljon, ja joskus on hyvä ottaa ulkopuolinen toimija mukaan tunnistamaan osaamistarpeet ja kouluttamaan henkilöstöä esim. laadunhallintajärjestelmän rakentamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen sekä regulaatioihin liittyen.

Kasve tarjoaa koulutusta mm. sisäisiin auditointeihin sekä auditointitaitojen kehittämiseen auditoijan vuorovaikutus -koulutuksen kautta. Lisäksi järjestämme koulutusta regulaatiokentästä, sen muutoksista sekä niiden huomioimisesta organisaation laadunhallintajärjestelmässä. Organisaatioille järjestettävissä koulutuksissa pystytään huomioimaan koulutettavien omat erityistoiveet ja räätälöimään koulutusta kattamaan organisaation avaintarpeet.

Sisäisen auditoinnin koulutus

Sisäisessä auditoinnissa tarkastellaan yrityksen toimintajärjestelmälle asetettujen laatutavoitteiden täyttymistä. Koulutuksemme antaa eväät menestyksekkään sisäisen auditoinnin suorittamiseen ja auditointia tekevältä henkilöltä vaadittavan pätevyyden hankkimiseen.

Auditoijan vuorovaikutustaidot - Auditoijan täydennyskoulutus

Tämä auditoijan täydennyskoulutus tarjoaa osallistujille tietoa ja ymmärrystä siitä, miten ihminen vuorovaikutustilanteissa toimii ja miten toisaalta omalla käytöksellä ja toiminnalla voi auttaa rakentavan tunneilmaston luomisessa.

Kaipaatko osaavaa kumppania?

Koulutamme organisaatioita mm. laadunhallintajärjestelmän rakentamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen sekä regulaatioihin liittyen.

Laatukoulutusten asiantuntijamme

Nina Vartiainen

Head of QA/RA

Rosa Tengvall

Lead Quality Engineer

Hanna Kumpulainen

Senior Advisor, Quality Management

Kirsi Marin

Training Services Manager