Business koulutukset

Asiantuntevaa liiketoiminnan kehittämisen koulutusta, konsultointia ja valmennusta yrityksille ja asiantuntijoille liiketoimintaosaamiseen, myyntiin, markkinointiin, sekä tuotekehitys- ja projektiosaamiseen liittyen.

Yrityksen pitkäjänteisen toiminnan perustana on kannattava liiketoiminta. Menestyvä liiketoiminta perustuu ajantasaiseen osaamiseen ja asiakkaiden tarpeiden kohtaamiseen. Markkinoilla ja toimialallaan menestyvä yritys kehittää toimintaansa jatkuvasti uudistuen.

Organisaatioille järjestettävissä koulutuksissa ja valmennuksissa pystytään huomioimaan koulutettavien omat erityistoiveet ja räätälöimään koulutusta kattamaan organisaation avaintarpeet. Koulutus voidaan toteuttaa (etä/live) luentoina, valmennuksina tai interaktiivisina workshopeina. Tuemme kehittymistä myös ryhmä- ja yksilösparrauksilla.

Kaipaatko ulkopuolista näkemystä, sparrausta tai koulutusta liiketoimintanne kehittämiseen. Olemme kehittäneet pk- ja kasvuyritysten liiketoimintaa 10 vuotta rautaisella ammattitaidolla. Me haluamme olla yrityksesi kumppani osaamisenne kehittämisessä ja pystymme auttamaan liiketoimintanne kasvuun.

Koulutusten sisältöalueet:

  • Liiketoiminnan kehittäminen, myynti ja markkinointi: mm. liiketoiminta- ja myyntistrategia, liiketoiminnan käynnistäminen, rahoituksen hakeminen, hinnoittelu, kannattavuus, asiakkuudet, asiantuntijaviestintä, markkina- ja kilpailija-analyysi, markkinointi- ja viestintästrategia, sosiaalinen media ja digitaalinen markkinointi.
  • Kansainvälinen liiketoimintaosaaminen: mm. markkinoiden tunnistaminen, markkinoille pääsy, kansainvälinen kauppa, jakelijaverkostojen tunnistaminen ja valinta, ansaintalogiikka ja hinnan määräytyminen ja sopimusasiat.
  • Tuotekehitys- ja projektiosaaminen: mm. yrityslähtöisten kehittämiskokonaisuuksien suunnittelu ja toteutus, tuotekehitys- ja kaupallistamisprojektit, rahoitusmahdollisuudet, projektinhallinta, lean ja resursointi.

Toimimme myös virallisena ELY:n kehityspalveluiden tuottajana pk- ja kasvuyrityksille.

Road To Slush

Road to Slush -valmennusohjelma auttaa Itä-Suomalaisia startupeja kehittämään liiketoimintaansa.

Business koulutus asiantuntijamme

Kirsi Marin

Training Services Manager

Elias Haapakorva

Executive Chairman

Ville Pihlajamäki

Quality Specialist