Kokonaisvaltainen kumppani liiketoiminnan käynnistämiseen

Kasve on ollut rinnalla kulkeva kumppanimme Kansallisen neurokeskuksen valmistelu- ja perustamisvaiheessa. Kasve osallistui alusta asti ydinliiketoimintamme suunnitteluun: laadimme yhdessä strategian sekä alustavan liiketoimintasuunnitelman, jolla oli merkittävä rooli esisopimuksen syntymiseen Kansallisen Neurokeskuksen perustamisesta yhdessä 12 jäsenorganisaation kanssa.

Saimme perustamishankkeen vauhdilla käyntiin

Kansallisen neurokeskuksen perustaminen vastaa tunnistettuun tarpeeseen kehittää aivosairauksien hoitoa ja tukee kansallista terveysstrategiaa. Saimme valtion kolmelta ministeriöltä kaksivuotisen valmistelurahoituksen toiminta- ja organisaatiomallin luomiseen, ja tiesimme, että kyseessä on ainutkertainen mahdollisuus.

Halusimme perustamisvaiheen tueksi kokeneen kumppanin, jolla on kokemusta projektin käynnistämisestä ja johtamisesta. Ulkoistamisen taustalla olivat myös käytännön syyt: pienessä tiimissämme ei ollut riittävästi resursseja eikä kokemusta vastaavista hankkeista.

Aloitimme yhteistyön käymällä läpi, miten tämän kokoluokan hanketta lähdetään edistämään. Kasve tuki meitä projektinhallinnassa, auttoi kontaktoimaan sidosryhmiä ja teki benchmark-haastatteluita vastaavien osaamiskeskusten valmistelussa olleiden tahojen kanssa. Saimme Kasvelta hyvin käytännönläheistä tukea perusasioiden kanssa, ja samalla vahvaa liiketoiminta- ja fasilitointiosaamista strategiatyön edistämiseksi.

Strategiatyön ja liiketoimintasuunnitelman osalta kokoonnuimme joka toinen viikko yhteen. Pidimme jatkuvaa yhdessä työskentelyä hyvänä toimintamallina: Kasve haastatteli meitä ja vei työtä eteenpäin tapaamisten välissä.

Kasve auttoi jäsentämään sidosryhmien tarpeet

Ensimmäinen tavoitteemme oli selvittää eri sidosryhmien kuten ministeriöiden ja jäsenorganisaatioiden sekä yritysten tarpeita ja sitä, mitkä pullonkaulat estävät paremman tutkimuksen tai uusien innovaatioiden ja yritysten synnyn. Tämä ei välttämättä ole aina selvää itse toimijoillekaan. Kasve on ollut tässä salapoliisityössä ansiokkaasti mukana ja pystynyt samaistumaan ongelmiin, joita esimerkiksi neurotieteilijöillä on.

Tarpeiden kartoittaminen ja niistä luotu synteesi loi pohjan toimintamallillemme ja palveluidemme kehittämiselle. Jatkossa peilaamme toimintaamme näitä tarpeita vasten ja käymme jatkuvaa dialogia johtoryhmän ja sidosryhmiemme kanssa siitä, mitä meidän toivotaan tekevän.

Onnistumisemme on asiakkaidemme arvioitavissa. Olemme tyytyväisiä, että saimme haastavan projektin vietyä loppuun ja perustamissopimuksen tehtyä. Valmisteluvaiheen aikana pilotoimme tiettyjä ratkaisuja, ja nyt meillä on hyvä tilanne lähteä toteuttamaan niitä pysyvän henkilökunnan ja vakiintuneen toimijastatuksen myötä.

Saimme räätälöityä osaamista, joka vastasi tarpeeseemme

Kasven valintaan vaikuttivat yrityksen hyvä maine ja vahvat verkostot. Näimme, että projekti saatava vauhdilla käyntiin ja hyvä rekrytoinnit tehtyä, mikä onnistuu tehokkaasti kokeneen kumppanin kanssa. Kasve sai parhaat pisteet hankintaprosessissa, ja yrityksen osaamisprofiili on ollut projektiimme sopiva: Kasvelta löytyy ymmärrystä akateemisesta toimintaympäristöstä ja neurotieteistä, joten yhteinen kieli on löytynyt helposti.

Yhteistyö Kasven kanssa on ollut vaivatonta ja välitöntä. Kasve on auttanut meitä lyhyellä varoajalla, kun olemme tarvinneet apua, ja ollut luotettava kumppani. Olemme nähneet yhteistyön mutkattomuuden selkeänä etuna, ja Kasven joustavuus ja ketteryys ovat tärkeitä tekijöitä, joiden vuoksi olemme tyytyväisiä valintaamme.

Suosittelisimme Kasvetta ehdottomasti ennen kaikkea toimijoille, jotka tarvitsevat luotettavan ja verkostoituneen toimijan, joka pystyy mukautumaan toimeksiantoon ja jos projektiin liittyy osaamisen kehittämistä. Kasvelta löytyy monipuolista asiantuntemusta niin tutkimuspuolelta kuin liiketoiminnan suunnittelun, kehittämisen ja markkinoinnin osalta.

Kansallinen neurokeskus

Kansallinen neurokeskus on tuore ja raikas toimija, joka koostuu Suomen neurotieteen tekijöistä ja kehittää neurotieteitä eteenpäin eri intressiryhmien kesken. Toimintamme taustalla on 7 yliopiston ja 5 sairaanhoitopiirin muodostama yhteistyöverkosto. Operatiivinen toiminta jakaantuu kuuteen alueelliseen Brain & Mind – neurokeskusverkostoon (Helsinki, Jyväskylä, Kuopio, Oulu, Tampere ja Turku) ja kansalliseen koordinaatioyksikköön, joka on osa Itä-Suomen yliopistoa. Sidosryhmiimme kuuluu muun muassa lääke- ja terveysteknologian yhtiöitä, kansalliset biopankit ja useita muita alaan kytkeytyviä yrityksiä. Neurokeskus Finland edistää innovaatio- sekä yritys- ja tutkijayhteistyöhankkeita ja ylläpitää tietokantoja mm. alan tutkijoista sekä järjestää erilaisia tapahtumia tavoitteenaan kehittää neurotieteiden kotimaista osaamista ja välittää sitä eteenpäin myös kansainvälisesti. Keskus on avoin uusille yhteistyöehdotuksille ja tarttuu innolla uusiin haasteisiin. Lue lisää Neurocenter Finlandista: https://neurocenterfinland.fi/