Saimme aikaiseksi paljon paremman tapahtuman kuin olisimme yhden organisaation voimin kyenneet toteuttamaan

Eeva Lehtomäki

Haastateltavana Projektikoordinaattori Eeva Lehtomäki, Kuopion kaupungin yrityspalvelu, Invest and Expand in Pohjois-Savo

Yhteistyön kautta saimme verkostoja laajemmin mukaan

Toteutimme Kasven kanssa yhteistyössä Kuopio Goes Slush -sivutapahtuman, joka on Slushia edeltävänä iltana Helsingissä järjestettävä verkostoitumistapahtuma. Tilaisuus on järjestetty nyt kaksi kertaa niin, että Kasve on ollut mukana yhteistyökumppanina Mikon luotsaamana.

Kuopion kaupungin pyörittämä Invest and Expand in Pohjois-Savo hanke, jonka osana Kuopio Goes Slush -tapahtuma toteutettiin, tavoittelee kansainvälisten sijoittajaverkostojen kasvattamista ja pyrkii mahdollistamaan alueen toimijoiden verkottumista erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Nämä tavoitteet olivat vahvasti Kuopio Goes Slushin järjestämisen taustalla. 

Kasven kanssa tehdyn yhteistyön kautta saimme verkostoja laajemmin mukaan. Yhdessä suunniteltu vetovoimainen ohjelma toi myös näkyvyyttä tapahtumalle ja sitä kautta koko alueelle.

Halusimme, että paikalla voisi verkostoitua myös alueen ulkopuolisiin toimijoihin

Suurimpana tavoitteenamme oli hyvän ja hyödyllisen verkostoitumistapahtuman järjestäminen. Halusimme, että paikalla voisi verkostoitua myös alueen ulkopuolisiin toimijoihin. Kiinnostavan ohjelmasisällön luominen ja startupien esille nostaminen olivat myös keskiössä. Toiveenamme oli, että tapahtumaan osallistuisi myös sijoittajia ja muita uusia kasvoja. Nämä olivat tekijöitä, joiden siivittämänä lähdimme rakentamaan kokonaisuutta yhdessä Kasven kanssa. 

Olimme aiemmin tehneet Kasven kanssa yhteistyötä, ja Mikon tausta tapahtuman järjestämisessä oli merkittävässä roolissa. Näimme, että Kasven verkostot olivat sellaiset, joista oli kokonaisuudelle hyötyä. Paikallistuntemus ja suhteet startup kenttään olivat myös merkittäviä tekijöitä. 

Selkeä roolitus mahdollisti onnistuneet järjestelyt

Kokonaisuutta lähdettiin suunnittelemaan Kasven kanssa hyvissä ajoin. Pohdimme tapahtuman sisältöä ja sitä minkä tyyppinen teema ja ohjelma kiinnostaa vierailijoita. Kasven keskeisimpänä tehtävänä oli puhujien löytäminen ja sitouttaminen. Kasve myös tiedotti laajalti tapahtumasta omien verkostojensa kautta. 

Yhteistyö Kasven kanssa sujui todella hyvin. Koin tärkeäksi sen, että määrittelimme jo alkuvaiheessa selkeästi mitkä työt olivat kenenkin vastuulla. Näin kokonaisuus oli kaikille selkeä. Kasven vastuulla oli puhujien hankinta ja omien verkostojen mukaan tuominen, kun taas meidän vastuullamme oli tapahtuman markkinointi ja käytännön järjestelyt sekä sitä kautta koko prosessin hallinta. Selkeä roolitus mahdollisti onnistuneet järjestelyt. 

Yhteistyö on paras tapa toteuttaa tällaisia kokonaisuuksia

Järjestelyt aloitettiin hyvissä ajoin ja pidimme yhteyttä aina, kun asiat nytkähtivät eteenpäin. Valmistelujen edetessä suunnittelimme Mikon kanssa, miten asiat olisi paras toteuttaa.

Yhteistyön keskeisin anti oli näkemys siitä, minkä tyyppinen teema ja sisältö olivat ajankohtaisia. Mikolla on hyvä vainu siitä, mikä tällä hetkellä kiinnostaa ja vetää kuulijoita paikalle. Laajat verkostot auttoivat myös sopivien puhujien löytämisessä. 

Tapahtumaan saapui yli 70 osallistujaa. Saimme todella hyvää palautetta kiinnostavista puhujista ja teemasta. Myös siihen oltiin tyytyväisiä, että osallistujat eivät tällä kertaa olleet pelkästään tuttuja paikallisia, vaan mukana oli väkeä myös muualta Suomesta ja ulkomailta.

Tapahtuma-aikana ja sen jälkeen kuulin myös, että startupit olivat saaneet aikaan hyviä keskusteluja muun muassa rahastojen edustajien kanssa. Tämän tyyppistä palautetta uusien mahdollisten kumppaneiden löytämisestä oli hienoa kuulla. 

Yhdessä saimme aikaiseksi paljon paremman tapahtuman kuin olisimme yhden organisaation voimin kyenneet toteuttamaan. Työllä oli keskeinen merkitys ja saimme hyödynnettyä monipuolista osaamista. Toivottavasti pääsemme myös jatkossa järjestämään tapahtumaa tällä konseptilla. 

Koin, että Kasven asiantuntemus toi todella hyvää lisäarvoa. Innovatiivisuus ja trendien haistaminen olivat hyödyksi tapahtumalle. Kuopio goes Slush järjestettiin nyt neljättä kertaa, ja tavoitteena on jatkaa tapahtuman järjestämistä myös tulevaisuudessa yhdessä vahvan yhteistyöverkoston kanssa.

Business Kuopio

Kuopion kaupungin yrityspalvelu eli Business Kuopio tukee alueen elinkeinoelämää edistämällä yritystoimintaa, kehittämällä yritysten toimintaympäristöjä sekä houkuttelemalla alueelle investointeja ja osaajia. Business Kuopio kokoaa yhteen Kuopion kaupungin yrityksille tarjoamat palvelut sekä aktiivisen kumppaniverkoston toiminnan tueksi. Business Kuopion tavoitteena on saada Kuopion elinkeinoelämä menestymään yhteistyön ja kumppanuuden kautta. 

Kuopio goes Slush 2022 -tapahtuman päätoteuttaja oli Business Kuopion koordinoima Invest and Expand in Pohjois-Savo -hanke, jonka tavoitteena on maakunnan elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden lisääminen uusien investointien saamiseksi Pohjois-Savon alueelle. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjois-Savon liitto sekä osarahoittajina hankkeessa mukana olevat Kuopio, Varkaus, Ylä-Savon kunnat, Leppävirta, Siilinjärvi ja Joroinen.