Health & Tech Top Expert 2023

Hakuaika koulutukseen on päättynyt.

Koulutuksen tavoitteena on löytää korkeakoulututkinnon ja asiantuntijaprofiilin omaavia työnhakijoita ja kouluttaa heistä huippuosaajia kasvaville teknologia-aloille korkean teknologian ja terveysteknologian pariin.

Health & Tech Top Expert RekryKoulutuksen hakuprosessi ja koulutettavien rekrytointi toteutetaan yhteistyössä Pirkanmaan ja Keski-Suomen TE-palveluiden kanssa. Koulutuksen yrityskumppanit sijoittuvat pääasiassa Tampereen ja Jyväskylän alueille, mutta osaajat voivat osallistua toteutukseen ympäri Suomen.

Koulutus on järjestetty jo 15 kertaa: yli 83% koulutuksen suorittaneista on tällä hetkellä työllistyneenä (suurin osa entisessä harjoittelupaikassaan)!

LUE KOULUTUKSEN ESITE TÄÄLTÄ  / INFO IN ENGLISH

RekryKoulutuksen sisältö

Health & Tech Top Expert RekryKoulutuksen toteutuksesta vastaavat Kasven kokeneet asiantuntijat ja kouluttajat. Koulutus sisältää työssäoppimisjakson (80 pv) kumppaniyrityksessä, henkilökohtaista sparrausta ja coachingia (8h), kehittämistehtävän sekä teknologia-alojen (erityisesti korkea teknologia ja terveysteknologia) erityisosaamiseen liittyvää ryhmäkoulutusta (8 pv). Työnantajakumppani vastaa perehdytyksestä yrityksen toimintakulttuuriin ja työssäoppimisesta harjoittelun aikana, sekä osallistuu yhdessä sovitun kehittämistehtävän ohjaukseen. Koulutuksen sisältö räätälöidään työnantajakumppanien ja osaajien tarpeiden mukaan seuraavien teemojen ympärille ja teemoihin syvennytään tarvelähtöisesti kehittämistehtävään linkittyvissä sparrauksissa:

  1. Kansainvälinen liiketoimintaosaaminen ja myynti: markkinoiden tunnistaminen ja pääsy, kansainvälinen kauppa, liiketoiminnan kehittäminen ja myynti, markkinointi ja viestintä, jakelijaverkostot, ansaintalogiikka, hinnan määräytyminen, rahoitusmahdollisuudet ja sopimusasiat.
  2. Tuotekehitys ja projektiosaaminen: innovaatiot, tuotekehitys, tuotteistaminen, tuotepäällikön tehtävät, tuotteiden elinkaari, myynnin ja markkinoinnin tuki, tuotekehityksen ja tuotannon prosessit, ohjelmistokehitys, resursointi ja projektinhallinta.
  3. Laadun- ja riskienhallinta: laadunhallinta ja regulaatiot, laatujärjestelmät, riskienhallinta, liiketoimintastrategia, ympäristö, työturvallisuus, vastuullisuus ja kilpailuedun tunnistaminen.
  4. Toimialaosaaminen ja työelämä: terveys- ja teknologiatoimialan vaatimukset, trendit ja tulevaisuus, työelämätaidot, osaamisen kehittäminen ja asiantuntijaviestintä.

 

Koulutuksen aikataulu ja toteutus

Koulutusaika 7.12.2023 – 3.4.2024, kesto 80 työpäivää sisältäen koulutuspäivät (8pv) ja työssäoppimisen yrityksessä.

Kasve toteuttaa koulutusosion tarvittaessa etäyhteyksin tai hybridimallina (Zoom) ja englanninkielisenä. Työssäoppimisen etätyömahdollisuudesta kerrotaan tehtävänkuvauksissa, koulutuksen yhteyshenkilöt antavat myös mielellään lisätietoa!

Hakuehdot RekryKoulutukseen

Hakijan tulee olla työtön, työttömyysuhanalainen tai osa-aikaisesti työskentelevä. Ota tarvittaessa yhteyttä TE-palveluihin ja selvitä täyttyvätkö hakuehdot kohdallasi. Koulutukseen valittavilta henkilöiltä edellytetään korkeakoulututkintoa (ammattikorkeakoulu tai yliopisto) tai riittävästi muuta työkokemusta esimerkiksi seuraavilta aloilta:

 • Tekniset alat ja insinööritieteet
 • Terveys- ja hyvinvointiala
 • Kaupalliset alat
 • Ohjelmistoala
 • Bio- ja ympäristöala
 • Tutkimus- ja laboratorioala
 • Farmasia- ja lääkeala

 

Työnantajakumppanit ja tehtäväkuvaukset

Abako etsii tiiminsä vahvistukseksi konsultoivaa ratkaisumyyjää. Tamperelainen Abako kehittää älykkäitä ja käyttäjiensä tarpeisiin mukautettavia tietoturvallisia tietojärjestelmiä. Työssäsi konsultoivana ratkaisumyyjänä työskentelet tiiviisti uusasiakashankinnan parissa: luot uusia asiakassuhteita, laadit esityksiä ja tarjouksia. Vastaat myynnin tueksi tarvittavan materiaalin tuottamisesta (teettämisestä) sekä myynnin ja markkinoinnin kumppanuuksista. Myyntityössä työskentelet tiiviisti Abakon johdon ja eri rooleissa toimivien asiantuntijoiden kanssa. Toivomme, että sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto (esimerkiksi insinööri- tai tietojenkäsittelytieteet) sekä muutaman vuoden kokemus myyntitehtävistä. Työssä menestyminen edellyttää aktiivista ja oma-aloitteista työskentelyotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä aitoa kiinnostusta asiakaspalveluun. Tarjoamme sinulle inspiroivan työympäristön ja omistautuneen tiimin tuen. Työskentelemme lähityössä toimistollamme Tampereella. Odotamme mielenkiinnolla hakemustasi!

Abako etsii tiimiinsä DevOps-osaajaa. Tamperelainen Abako kehittää älykkäitä ja käyttäjiensä tarpeisiin mukautettavia tietoturvallisia tietojärjestelmiä. Työssäsi DevOps-osaajana työskentelet ja vastaat konttipohjaisista toimitusprosesseistamme ja niiden automatisoinnista erilaisiin toimitusympäristöihin (lokaali, virtuaalipalvelimet, eri pilvipalvelutoimijat).Työssä vaaditaan siis nopeaa oppimiskykyä eri ympäristöistä sekä intoa ja kykyä automatisoida toistuvia rutiineja. Lisäksi olet osana tiimiä hoitamassa fyysisen ja virtuaalisen konesalimme toimintaa. Käyttöjärjestelmäosaamista tarvitaan pääosin eri Linux-ympäristöistä. Arvostamme, jos sinulla on soveltuva tutkinto. Aiempi kokemus vastaavista tehtävistä nähdään etuna, mutta ei ole välttämätöntä, jos sinulla on vahvaa näyttöä alan harrastuneisuudesta. Arvostamme oma-aloitteista ja sitoutunutta asennetta sekä intoa uuden oppimiseen. Myös hyvät tiimityötaidot tukevat tehtävässä menestymistä.
Tarjoamme sinulle inspiroivan työympäristön ja omistautuneen tiimin tuen. Työskentelemme lähityössä toimistollamme Tampereella. Mahdollisuus yksittäisiin etätyöpäiviin on neuvoteltavissa. Odotamme mielenkiinnolla hakemustasi!

Binare etsii Full Stack-kehittäjää. Binare on jyväskyläläinen kyberturvallisuuden startu-p, joka on perustettu vuonna 2020. Full-stack kehittäjänä työnkuvaasi voi kuulua ohjelmistokehitys ja -toteutus, ohjelmistotestaus ja automaatio, ohjelmistoanalyysi ja toteutukset vaatimusten mukaan, datan analysointi ja käsittely, kyberturvallisuuden pentestaus ja/tai teknisten dokumenttien kirjoittaminen ja raportointi.
Toivomme, että sinulla on korkeakoulututkinto soveltuvalta alalta. Tietämys tai aiempi kokemus minkä tahansa seuraavaksi lueteltujen parista on suuri vahvuus: Linux ja Linuxiin liittyvät bash/shell/CLI, Docker ja säiliöt, Python ja scriptit, Angular, HTML tai JavaScript, JSON ja tietokannat tai käänteinen suunnittelu. Arvostamme ongelmanratkaisutatioja, korkeaa motivaatiota ja oma-aloitteista asennetta. Mahdollinen kokemus EU Horizon projekteista on etu. Tarvitset sujuvaa englannin kielitaitoa. Työ tehdään etänä ammattitaitoisen tiimimme tukemana.
Liity mukaamme! Uusien talenttien houkutteleminen ja pitäminen on avain myös kyberturvallisuusalan kasvuun. Tarjoamme rennon ympäristön, jossa kaikilla tiimin jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa yhteiseen päätöksentekoon.

Binare etsii teknistä projektipäällikköä. Binare on jyväskyläläinen kyberturvallisuuden startu-p, joka on perustettu vuonna 2020. Teknisenä projektipäällikkönä rooliisi kuuluu hallintoon ja laadunvalvontaan liittyviä tehtäviä, kuten projektien läpiviennin varmistaminen, vaadittavan dokumentaation valmistelu ja kehittäminen sekä yhteydenpito asiakkaisiin ja sisäisiin/ulkoisiin sidosryhmiin.
Toivomme, että sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto ja muutaman vuoden kokemus samankaltaisista tehtävistä. Kokemus onnistuneista projektitoteutuksista on etu. Menestyäksesi tässä roolissa, tarvitset sekä teknistä osaamista että ihmissuhdetaitoja. Hyvät kommunikointi-, yhteistyö- ja organisointitaidot sekä ratkaisukeskeinen ja yrittäjämäinen asenne ovat vahvuuksiasi. Tarvitset myös sujuvaa englannin kielen taitoa. Mahdollinen kokemus EU Horizon-projekteista, ja tietämys tai kokemus suurteholaskennasta (HPC) ja tietojenkäsittelyn jatkumosta (Compute Continuum) nähdään etuna. Työtä voi tehdä etänä.
Liity mukaamme! Uusien talenttien houkutteleminen ja pitäminen on avain myös kyberturvallisuusalan kasvuun. Tarjoamme rennon ympäristön, jossa kaikilla tiimin jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa yhteiseen päätöksentekoon.

Biomensio etsii Sales Development Manageria.  Biomensio kehittää digitaalisia ja mobiileja bioanalytiikkaratkaisuja. Sales Business Development Managerina vastuullasi on monipuolisia myynnin, tuotteistamisen ja kaupallistamisen tehtäviä. Työhösi kuuluu keskeisesti uusien markkinoiden avaaminen bioanalytiikkaan liittyville ratkaisuillemme ja FBAR – anturiteknologialle. Tunnistat myös uudet potentiaaliset asiakkaat, rakennat ja hallitset asiakassuhteita sekä kehität sisäisiä myyntiprosesseja ja kansainvälisiä liiketoimintastrategioita. Toivomme, että sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto ja muutaman vuoden kokemus B2B-ratkaisujen myynnistä ja kansainvälisen jälleenmyyjäverkoston rakentamisesta. Edellytämme sujuvaa englannin kielen taitoa, muu kielitaito luetaan eduksi. Arvostamme uteliasta, oma-aloitteista ja ratkaisukeskeistä tapaa toimia. Tarjoamme Sinulle työympäristöksi dynaamisen deep tech -yrityksen ja tiimiksi joukon innostuneita ammattilaisia, jotka ovat kiinnostuneita menestymään kansainvälisillä markkinoilla. Meillä on toimistot Tampereella ja Espoossa; Sinulla on mahdollisuus työskennellä osittain etänä. Hae ja menesty kanssamme!

BlockWare etsii myynnin asiantuntijaa. Jyväskyläläinen BlockWare kehittää verkkopalvelua tuotteiden ja palveluiden myymiseen verkossa ja kivijalassa. Myynnin asiantuntijana pääset kehittämään yrityksen myyntiprosesseja ja työkaluja kokonaisvaltaisesti. Vastaat työssäsi SaaS-tuotteemme sekä erilaisten asiakasprojektien, kuten verkkosivustototeutusten ja digipalveluiden myynnistä. Kartoitat ja kontaktoit asiakkaita, järjestät esittely- ja demotilaisuuksia, ja vastaat asiakashallinnasta läpi myyntiprosessin. Osaamisesi ja mielenkiintosi mukaan voit osallistua myös liiketoiminnan kehittämiseen.

Toivomme, että sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto esimerkiksi kaupalliselta tai tekniseltä alalta sekä aiempaa kokemusta esimerkiksi B2B- tai ratkaisumyynnin tehtävistä. Kokemus ohjelmistopohjaisten palveluiden ja ohjelmistokehittämisen parista tukee tehtävässä menestymistä, mutta ei ole välttämättömyys. Arvostamme oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta, sekä aitoa kiinnostusta asiakkaiden kohtaamista ja palvelemista kohtaan. Hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä ratkaisukeskeinen asenne ovat edellytyksiä työssä menestymiselle. Työssä tarvitaan sujuvaa suomen kielen taitoa.

Tarjoamme sinulle pienen yrityksen parhaat edut, kuten joustavan työajan ja mahdollisuuden etätyöhön. Myyntiasiantuntijana voit työskennellä etänä, mutta toivomme näkevämme työkavereita myös toimistolla! Perehdytyksen järjestämme paikan päällä Jyväskylän toimistollamme. Liity kasvumatkallemme kohti monipuolista digi- ja sisältöpalveluyritystä!

C2 SmartLight hakee ohjelmistosuunnittelijaa ohjausjärjestelmien tuotekehitykseen Jyväskylän toimipisteeseen. Tehtäviin kuuluvat valaistuksen ja sähkön ohjaukseen sekä tietojärjestelmiin liittyvät ohjelmistokehitystehtävät sisältäen suunnittelun, testauksen ja toteutuksen. Työskentelet osana asiantuntijaorganisaatiota, jossa tehdään jatkuvaa yhteistyötä yli yksikkörajojen.

Edellytämme hakijalta tehtävään soveltuvaa koulutusta (YAMK insinööri tai FM) tai vastaavaa työkokemusta, full stack-ohjelmistokehitystaustaa sekä tietojärjestelmä-, tietotekniikka- ja tietoliikenneosaamista. Tehtävässä menestyminen edellyttää lisäksi Java, Javascript, Spring sekä Maven-kääntäjäympäristö ja HTTP Rest Api-osaamista. Arvostamme myös kokemusta kehitystyöstä mikropalveluarkkitehtuurin sekä tietokantarakenteiden (erityisesti PostgreSQL) parissa. Sinulla on hyvät yhteistyötaidot, kehittämiskyvykkyyttä ja tavoitesuuntautunut tapa työskennellä. Työssä tarvitaan hyvää suomen ja englannin kielen taitoa.  Tehtävä on sinua varten, jos omaat itsenäisen työotteen, olet oma-aloitteinen ja sinulla on hyvät organisointitaidot.

Tarjoamme sinulle monipuolisia ja haastavia tehtäviä asiantuntevassa työyhteisössä, nykyaikaiset työvälineet sekä viihtyisän työympäristön aidosti hyvässä työilmapiirissä kehittyvässä yrityksessä. Työaika on normaali toimistotyöaika, mutta voi vaatia joustamista ohjelmistoprojektien suunnittelussa ja toteutuksessa. Koulutuksen jälkeinen kuukausipalkka määräytyy suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen mukaisesti. Toimipaikkamme on Jyväskylän ydinkeskustassa, mutta tarjoamme mahdollisuuden myös hybridityöskentelyyn. Monipuolisiin työsuhde-etuihimme kuuluvat mm. kuntosalikortit, tyky-tunnit, lippuja paikallisiin peleihin, virkistyspäivät jne. Jätäthän siis pian hakemuksesi!

Celltech Solutions etsii motivoitunutta elektroniikkainsinööriä. Celltech Solutions on yksi Euroopan johtavista teollisuusakkujen ja akkujärjestelmien toimittajista ja se palvelee asiakkaitaan jokaisella mantereella. Elektroniikkainsinöörinä autat litiumioniakkupakkausten kehittämisessä ja integroinnissa ajoneuvojärjestelmiin. Työhösi kuuluu päivittäistä suunnittelua ja tuotekehityksen tukemista varmistamalla prototyyppien sujuvan käyttöönoton. Määrität ja kehität elektroniikka-arkkitehtuuria ja suunnittelua, luot ja ylläpidät arkkitehtuuri- ja suunnitteludokumentaatiota sekä protypoit ja simuloit uusia piirejä ja valmistat uusia tuotteita prototyypeistä sertifioiduiksi tuotteiksi.

Toivomme, että sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto (esimerkiksi elektroniikka tai muu soveltuva ala), kokemusta elektroniikkasuunnittelusta sekä ymmärrystä tuotedokumentaation tärkeydestä. Arvostamme kokemusta elektroniikkapiirien suunnittelusta teollisuuslaitteiden sulautetuissa järjestelmissä sekä elektroniikkapiirien testauksesta. Fusion, PADS, muiden suunnittelutyökalujen ja suojapiirien tuntemus sekä SPI/CAN ja mikroprosessipiirien osaaminen on iso etu. Työssä tarvitaan hands-on -asennetta ja tulosorientoitunutta työotetta, hyviä kommunikointitaitoja sekä vahvoja ongelmanratkaisutaitoja. Työyhteisömme on kansainvälinen, joten arvostamme myös sujuvaa kirjallista ja suullista englannin kielen taitoa. Toivomme, että löydämme innovatiivisen henkilön, jolla on aito kiinnostus kehittää uusia ratkaisuja ja samalla haastaa olemassa olevia! Tarjoamme sinulle kannustavan, rennon ja joustavan työympäristön, mahtavat kollegat, paljon naurua ja hyvää fiilistä. Työskentelemme toimistollamme Tampereella. Tämä on mahdollisuutesi luoda uutta teollisuuden sähköistyksen parissa! Hae pian mukaan!

Celltech Solutions etsii innovatiivista testauspäällikköä. Celltech Solutions on yksi Euroopan johtavista teollisuusakkujen ja akkujärjestelmien toimittajista ja se palvelee asiakkaitaan jokaisella mantereella. Testauspäällikkönä vastaat akkukennojen, moduulien ja järjestelmien testauksesta, testausratkaisujen kehittämisestä, testaussuunnittelusta, testauksen johtamisesta ja raportoinnista. Toimit myös akkutestauspalveluiden tiiminvetäjänä ja kannustat tiimin jäsenten ja testausvälineiden jatkuvaa kehittymistä.

Toivomme, että sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto ja aiempaa kokemusta sulautettujen järjestelmien tai konesovellusten testauksesta. Arvostamme kokemusta sertifiointitahojen kanssa työskentelystä sekä sulautettujen järjestelmien ohjelmistotestauksen parista. Hallitset sähkötestauksen, mittaus- ja tiedonhankintatyökalut, sinulla on osaamista testiautomaatiosta esim. Robot framework, sekä LabVIEW-ohjelmointiympäristöstä ja osaat ohjelmoida Python-kielellä. Sinulla on vahva turvallisuustietämys sekä labra- että työpajatyöskentelyssä ja ymmärrät toiminnallisen turvallisuuden ohjelmistokehityksen prosesseissa. Työyhteisömme on kansainvälinen, joten arvostamme myös sujuvaa kirjallista ja suullista englannin kielen taitoa. Tarjoamme sinulle kannustavan, rennon ja joustavan työympäristön, mahtavat kollegat, paljon naurua ja hyvää fiilistä. Työskentelemme toimistollamme Tampereella. Tämä on mahdollisuutesi luoda uutta teollisuuden sähköistyksen parissa! Hae pian mukaan!

Colloidtek etsii tiimiinsä kokenutta ohjelmistokehittäjää. Vuonna 2017 perustetun ColloidTekin juuret ovat Tampereen Yliopiston tutkimustoiminnassa. Tiimimme koostuu tutkijoista, teknikoista sekä myynnin ja markkinoinnin ammattilaisista. Ohjelmistokehittäjänä työskentelet mittalaitteiden ja automaatioratkaisuiden rajapinnassa. Tehtävänäsi on kehittää Collon mittalaiteen ohjelmistoa ja suunnitella, integroida ja testata uusia ominaisuuksia ja parannuksia. Optimoit laitteen suorituskykyä ja ratkaiset teknisiä haasteita. Toivomme, että sinulla on tehtävään soveltuva koulutus ja aiempaa kokemusta vastaavista embedded-ohjelmistokehityksen tehtävistä. Tehtävässä tarvitaan osaamista sulautetuista järjestelmistä, mittalaitteista sekä automaatiorajapinnoista ja Firmware-ohjelmoinnista.  Hallitset C/C++ kielen ja ARM Mbed OS käyttäjärjestelmä on sinulle tuttu. Tunnet yleisimmät automaatiorajapinnat Modbus TCP ja OPC UA, ja sinulla on aiempaa kokemusta mittalaitteiden parissa työskentelystä. Hardware-osaaminen ja signaalinkäsittely sekä muiden koodikielien (Python, Azure ja .NET) osaaminen katsotaan eduksi. Työskentelet oma-aloitteisesti ja innostut uuden oppimisesta. Sinulla on hyvät tiimityötaidot ja kommunikoit sujuvasti myös englanniksi. Tarjoamme sinulle innostavan tehtävänkuvan ja vahvan tiimin tuen. Työskentelemme toimistollamme Tampereella. Lämpimästi tervetuloa joukkoomme!

Colloidtek etsii tiimiinsä kokenutta projektipäällikköä. Vuonna 2017 perustetun ColloidTekin juuret ovat Tampereen Yliopiston tutkimustoiminnassa. Tiimimme koostuu tutkijoista, teknikoista sekä myynnin ja markkinoinnin ammattilaisista. Projektipäällikkönä työskentelet tiiviisti asiakasrajapinnassa ja vastaat asiakasprojektien johtamisesta. Koordinoit projektityön etenemistä ja vastaat kokonaisuuden läpiviennistä tavoitteiden mukaisesti. Toivomme, että sinulla on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, tekninen tausta sekä muutaman vuoden kokemus vastaavista tehtävistä. Mittalaitteiden ja automaation tuntemus katsotaan eduksi. Sinulla on monipuoliset projektinhallinnan ja -johtamisen taidot sekä erinomaiset vuorovaikutustaidot asiakasrajapinnassa työskentelyyn. Työskentelet itseohjautuvasti, motivoidut uuden oppimisesta ja otat nopeasti haltuusi uusia asioita. Kommunikoit sujuvasti myös englanniksi. Tarjoamme sinulle innostavan tehtävänkuvan ja vahvan tiimin tuen. Työskentelemme toimistollamme Tampereella. Lämpimästi tervetuloa joukkoomme!

EPSE etsii prosessi-insinööriä teknisen myynnin tueksi. Suomalainen EPSE on erikoistunut käsittelemään teollisuuden ja kaivosten liukoisia metalleja sisältäviä prosessivesiä. EPSE on kasvava cleantech-yhtiö, jonka suurin potentiaali on kansainvälisillä markkinoilla. Prosessi-insinöörinä toimit osana EPSEn teknistä tiimiä. Tekninen tiimi osallistuu teollisuusasiakkaidemme vesienkäsittelyongelmien ratkaisemiseen; myynnin tuki, suunnittelu ja toteutus. Teknisen tiimin vastuulla on EPSE™-menetelmän asiakaspilotoinnit sekä laitteiston ylläpito ja kehitys.

Toivomme, että sinulla on tehtävään soveltuva tutkinto (esim. sähkö- tai automaatiotekniikka, prosessiteollisuus, kemia). Katsomme eduksi aiemman kokemuksen vedenkäsittelyprosesseista sekä prosessiteollisuuden kunnossapito- ja keikkatehtävistä. Arvostamme myös kiinnostusta kaivos- ja metalliteollisuuteen. Tehtävässä menestyminen edellyttää matkustusvalmiutta, kykyä työskennellä kansainvälisessä asiakasympäristössä sekä hyvää englannin kielen taitoa. Työkalut pysyvät käsissäsi ja työskentelet sujuvasti myös kentällä. Prosessi-insinöörinä kykenet itsenäiseen työskentelyyn ja toimit luontevasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. EPSE tarjoaa sinulle innostuneen työyhteisön, jolta saat vahvan tuen tehtävässä onnistuaksesi. Työ on innovatiivista, työympäristö pienessä yrityksessä on ketterä ja työtahti reipas. Työpisteesi sijaitsee Tampereen kupeessa Ylöjärvellä, ja työhön voi kuulua myös ulkomaankomennuksia. Osana tiimiämme pääset toteuttamaan vedenkäsittelynratkaisujamme käytännössä sellaisissa mittakaavoissa, että vaikutuksen huomaa varmasti. Koulutuksen jälkeen työsuhde on vakituinen ja kokoaikainen. Jätä hakemuksesi pian!

KeloTwin etsii Business Development Manageria. Yrityksen kehittämä digitaalinen Totius-alusta mahdollistaa tekoälyn hyödyntämisen rakennuksen elinkaaressa (100v). Rakennuksen ja rakennusvaiheiden läpinäkyvyydellä vaikutetaan merkittävästi rakentamisen laatuun omalta toimistolta. Tuotettu data tuottaa selkeää lisäarvoa ja säästöjä rakennuksen sekä teollisuuskiinteistön operatiiviseen liiketoimintaan sekä alentaa investointien riskejä, mikä tukee myös kestävää kehitystä.

Business Development Managerin päävastuulla on uusien markkinoiden avaaminen kotimaassa ja Pohjoismaissa. Tehtäviisi kuuluu tunnistaa uudet liiketoimintamahdollisuudet ja potentiaaliset asiakkaat, luoda myyntiliidejä palveluille, hallita asiakassuhteita sekä kehittää sisäisiä myyntiprosesseja ja kansainvälisiä liiketoimintastrategioita. Tehtävässä vaaditaan aiempaa kokemusta rakennushankkeista sekä alan toimintamallien tuntemusta ja verkostoja kiinteistöjen omistajissa ja sijoittajissa. Työskentelet sujuvasti rakennus- ja kiinteistöalan ammattilaisten kanssa ja tunnistat mahdollisuudet vaikuttaa rakennushankkeiden elinkaaren vaiheisiin ja tuottaa mitattavaa lisäarvoa. Työssä menestyminen edellyttää oma-aloitteista ja aktiivista myyntiasennetta sekä monipuolisia vuorovaikutustaitoja. Toivomme, että Sinulla on määrätietoinen, utelias ja ratkaisukeskeinen tapa toimia. Arvostamme rakennusalan korkeakoulututkintoa, sujuvaa Suomen kielen taitoa (englannin ja ruotsin kieli luetaan eduksi) sekä kokemusta B2B-ratkaisujen myynnistä ja kansainvälisen jälleenmyyjäverkoston rakentamisesta. Asiakaskontaktointeja tehdään pääsääntöisesti etäyhteyksin ja työ on etätyötä, joten oma työpisteesi voi sijaita missä päin Suomea tahansa. Halutessasi voit käyttää omia työvälineitä, tarvittaessa tarjoamme käyttöösi työkannettavan.

Tarjoamme Sinulle työympäristöksi kokeneen, lämminhenkisen sekä eteenpäin suuntaavan start-up ympäristön, mikä mahdollistaa henkilökohtaisen kehityksen. Tulevaisuuden rooli yrityksessä muotoutuu aikaan saavan asenteen pohjalta: odotamme näkevämme tuloksellista myyntityötä jo koulutuksen aikana. Hae mukaan ja menesty kanssamme!

Nordic Industries Development etsii uutta osaajaa Business Developer-rooliin. Tamperelainen Nordic Industries Development tekee myyntikanavakehitystä ja operatiivisia markkinatutkimuksia pääsääntöisesti suomalaisille yrityksille valikoiduissa ulkomaan markkinoissa. Asiakkaitamme ovat suomalaiset valmistavat yritykset koosta riippumatta, joilla on selvästi määritettävissä oleva oma myyntituote. Business Developer-roolissa vastaat markkinatutkimusten tuottamisesta asiakkaillemme. Tutkit ja analysoit kohdemarkkina-alueita sekä niiden liiketoimintamahdollisuuksia eri näkökulmista. Roolissa asettaudut asiakasyrityksen liiketoiminnan kehittäjän rooliin tutkivasta näkökulmasta. Osallistut myös oman myyntimme kehittämiseen sen kaikilla osa- alueilla, erityisesti digitaaliseen markkinointiin ja myyntiputken kehittämiseen (SOME-marketing jne). Lisäksi pääset halutessasi antamaan näkemyksiäsi IT-sovelluksen kehittämiseen. Toivomme, että tuot ideoita myös tietotekniikan hyödyntämiseen myyntikanavakehityksessä, esim. tiedon etsintä ja jalostaminen keinoälyä hyödyntäen.

Toivomme, että sinulla on tekninen tausta ja soveltuva korkeakoulututkinto (esim. insinööritieteet). Arvostamme aiempaa kokemusta tekoälyn hyödyntämisestä. Menestyäksesi Business Developer-roolissa tarvitset monipuolisia vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja, tarkkuutta sekä avointa, uteliasta ja ratkaisukeskeistä työotetta. Tarvitset työssäsi myös sujuvaa englannin kielen taitoa, muu kielitaito (esim. suomi, ruotsi, ranska tai saksa) on ehdoton etu. Ulospäinsuuntautuvuus ja oma-aloitteisuus ovat keskiössä ja ongelmanratkaisukyky sosiaalisia vuorovaikutustaitoja käyttäen on yksi tärkeimpiä ominaisuuksia. Tekninen osaaminen ja hyvät IT-taidot tarjoavat sinulle työkaluja. Tässä työssä voi onnistua erilaisilla taustoilla: keskiössä on halu onnistua, kun tehtävät ja asiakascaset vaihtelevat.

Työskentelemme lähityössä toimistollamme Tampereella. Tarjoamme sinulle mahdollisuutta työskennellä hauskassa, dynaamisessa ja erittäin monipuolisessa tiimissä. Työ tarjoaa myös mahdollisuuksia nähdä maailmaa ja eri kulttuureja. Tulevaisuudessa voit työskennellä muualta kuin suomesta käsin. Tervetuloa joukkoomme!

Sensotrend etsii regulaatio-osaajaa. Tamperelainen Sensotrend helpottaa elämää diabeteksen kanssa älykkäiden ohjelmistoratkaisujen avulla. Sovelluksemme yhdistävät tietoja lääkinnällisistä laitteista, hyvinvointisovelluksista ja potilastietojärjestelmistä, visualisoivat tietoja diabeteksen hoitoa tukevalla tavalla ja auttavat jakamaan tietoja terveydenhuollon ammattilaisten ja vertaistuen kanssa. Etsimme nyt joukkomme vahvistukseksi regulaatio-osaajaa. Tehtäviisi kuuluu sertifioidun laadunhallintajärjestelmämme ylläpito ja jatkokehitys erityisesti lääkinnällisten laitteiden regulaation ja tietoturvasertifiointien vaatimusten mukaisesti. Ylläpidät dokumentaatiota ja huolehdit vaatimustenmukaisuuden toteutumisesta. Roolisi on keskeinen myös prosessien kehittämisessä. Lisäksi sinulla on mahdollisuus kasvaa regulaatiovaatimusten täyttämisestä vastaavaan PRRC-rooliin yrityksen tukemana. Tehtävä edellyttää korkeakoulututkintoa.

Toivomme, että sinulla on aiempaa kokemusta laadunhallinnan tehtävistä sekä standardien ja sääntelyiden noudattamisesta, ihanteellisimmin lääkinnällisten laitteiden parista (esim. ISO-9001, ISO-13485, tai MDR tuntemus) tai kyberturvallisuudesta (esimerkiksi ISO 27000-sarjan standardit). Hyvä ymmärrys ohjelmistokehityksestä on ehdoton etu. Arvostamme suuresti palavaa intohimoa työskennellä nimenomaan diabeteksen hoitoon liittyvien ratkaisujen parissa. Olemme vielä pieni startup ja tiimissämme kaikki tekevät laajasti monia asioita. Tässäkin tehtävässä menestyminen edellyttää oma-aloitteisuutta ja jatkuvaa uuden oppimista sekä muutoksiin sopeutumista. Toimimme kansainvälisillä markkinoilla ja tuotamme dokumentaatiomme englanniksi, joten tarvitset työssäsi hyvää englannin kielen taitoa. Voit olla urasi alussa tai jo laajempaa kokemusta kartuttanut osaaja.

Olemme tiivis ja työstään innostunut tiimi, jonka kaikilla jäsenillä on henkilökohtainen kytkös tyypin 1 diabetekseen. Toimipisteemme sijaitsee Tampereella, mutta tiimissämme on jäseniä myös Helsingistä ja Turusta. Olemme varsin tottuneita joustaviin hybridi- ja etätyön käytäntöihin. Perehdytyksen järjestämme mieluiten paikan päällä Tampereella. Tule tekemään merkityksellistä työtä terveysteknologian parissa!

Tezted etsii In Vitro Diagnostiikan-myyntiosaajaa. Jyväskyläläinen Tezted tarjoaa alan johtavia ratkaisuja monimutkaisten sairauksien havaitsemiseen. IVD-myyntiosaajana edustat ja myyt laajan In Vitro -diagnostiikkavalikoimamme tuotteita terveydenhuollon organisaatioille, kliinisille laboratorioille, tutkimuslaitoksille sekä muille potentiaalisille asiakkaille. Työssäsi pyrit saavuttamaan myyntitavoitteet sekä kasvattamaan markkinaosuuttamme. Rooliin kuuluu myynnin ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä tehtäviä (esim. myyntisuunnitelmien kehittäminen ja toteuttaminen, myyntiesittelyiden ja neuvotteluiden pitäminen), asiakashallintaa (esim. asiakassuhteiden rakentaminen ja ylläpito, konferensseille ja messuille osallistuminen) sekä markkinatutkimusta (esim. markkinadatan kerääminen ja analysointi).

Toivomme, että sinulla on korkeakoulututkinto (kandidaatti tai maisteri) soveltuvalta alalta, (esim. biologia, biokemia tai lääketieteet) sekä kokemusta myyntityöstä. Tietämys IVD-tuotteista, teknologioista sekä toimialan regulaatioista on etu. Arvostamme vahvoja vuorovaikutustaitoja sekä erinomaisia neuvottelu- ja ihmissuhdetaitoja. Menestyäksesi tässä roolissa tarvitset aitoa kiinnostusta myyntityöhön ja asiakaspalveluun. Myös oma-aloitteinen ja start-up-henkinen asenne on etu. Työkielemme on englanti, muu kielitaito luetaan vahvuudeksi.
Tarjoamme sinulle merkittävän roolin ammattitaitoisessa tiimissämme: sinulla on mahdollisuus kasvattaa IVD-tuotteidemme myyntiä ja luoda vahvoja suhteita keskeisiin asiakkaisiimme. Työskentelemme Jyväskylän toimistollamme. Hae pian ja kerro lisää itsestäsi!

 

Hakuaika 17.10.-9.11.2023

Koulutukseen haku on kaksiosainen, molemmat hakemukset (Kasve & TE-palvelut) vaaditaan:

 1. Sähköinen hakulomake TE-palveluille:
  Hakuohjeet TE-palveluiden sivuilla (voit jättää hakemuksen kumman tahansa linkin kautta):
  Keski-Suomi: https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/716726
  Pirkanmaa: https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/716590
  TE-palveluiden koulutusnumero Health & Tech Top Expert RekryKoulutukselle on 716590 (Pirkanmaa) ja 716726 (Keski-Suomi).
 2. Vapaamuotoinen hakemus ja CV Kasvelle: hakemus lähetetään sivun alaosassa olevalla lomakkeella. Liitä sähköiseen lomakkeeseen CV ja avoin hakemuksesi (pdf. muodossa). Merkitse hakemustiedostojen otsikoksi nimesi (sukunimi, etunimi). Kuvaa avoimessa hakemuksessa osaamistasi, kehittymistarpeitasi ja motivaatiotasi. Voit myös kertoa mistä avoimesta paikasta olet erityisesti kiinnostunut.

 

 

Hakuvaiheen aikataulu 

Hakuaika alkaa: 17.10. 2023
Hakuaika päättyy: 9.11.2023
Esihaastattelut: toteutetaan etähaastatteluina jo hakuaikana, ja haun jälkeen 13.-16.11.
Yrityshaastattelut: 20.-21.11.
Valintatieto: 27.11. mennessä
Koulutus ja työssäoppiminen: 7.12.2023 – 3.4.2024 (80 opiskelijatyöpäivää)

Lisätietoa koulutuksesta:


Henna Heiskanen
Education Ambassador, Kasve Oy
henna.heiskanen@kasve.com
+358 50 566 9405

HUOM! Pyydämme kärsivällisyyttä hakemuksiin vastaamisessa ja valintojen suhteen. Käsittelemme suuren määrän hakemuksia ja vastaamme jokaiselle hakijalle. Kiitos ymmärryksestäsi.

Infotilaisuudet

EDIT. TE Live-info on peruttu. 
Jos sinulla on kysyttävää koulutuksesta, ota yhteyttä Henna Heiskanen / Kasve sähköpostilla tai puhelimitse soittoaikoina. 

 

ely logo

Ota yhteyttä

Henna Heiskanen

Education Ambassador

Kaipaatko osaavaa kumppania tueksesi?

Autamme terveysalan yrityksiä menestymään kansainvälisillä markkinoilla. Hyödynnä osaamisemme ja kattavat verkostomme!