Sijoittajamateriaalit ja Due Diligence

Sijoittajamateriaaleja voi hyödyntää paitsi yrityskaupoissa ja rahoituskierroksissa, myös markkinoinnissa ja yhteistyöneuvotteluissa.

Vakuuttava pitch deck

Sijoittamateriaalit, mm. sijoittajamuistio ja pitch deck, tulisi olla jokaisella yrityksellä kunnossa ja päivitettyinä kaiken aikaa. Hyvänä nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että yrityksen tulisi aina olla myyntikunnossa. Ennen kaikkea tämä tarkoittaa sitä, että yrityksessä on perusasiat kunnossa, ja että ne huolellisesti dokumentoitu.

Kasve on auttanut lukuisia yrityksiä esimerkiksi seuraavissa asioissa:

  • Rahoitustarpeen ja valuaation määrittely
  • Sijoittajamuistion rakentaminen
  • Pitch Deckin rakentaminen

Näitä materiaaleja voidaan hyödyntää paitsi yrityskaupoissa ja rahoituskierroksissa, myös markkinoinnissa ja yhteistyöneuvotteluissa.

Due Diligence

Huolellisesti tehty Due Diligence parantaa mahdollisuuksia sijoituksen tai yrityskaupan onnistumiselle ja pienentää riskiä mahdollisiin riitatilanteisiin. Se myös varmistaa, että yrityksellesi voidaan määrittää paras mahdollinen valuaatio ja että neuvotteluasemasi on mahdollisimman hyvä.

Kasven kokeneet asiantuntijat voivat toimia joko sijoittajan tai Due Diligencen kohdeyrityksen kumppanina arvioimassa yhtiötä tekniseltä ja dokumentaation laadun ja kattavuuden kannalta. Terveyteknologiassa tämä on välttämättömyys, sillä puutteet dokumentaatiossa voivat viivästyttää markkinoille pääsyä ja tuovat odottamattomia kustannuksia – ja siten edellyttävät ylimääräisiä rahoituskierroksia.

Tekninen Due Diligence voi pitää sisällään esimerkiksi seuraavat osa-alueet:

  • Organisaatio, henkilöstö ja osaaminen
  • Riskit ja niiden mitigointi
  • Roolit ja vastuut
  • Dokumentaation arviointi (tekninen Due Diligence)
  • IPR:n arviointi
  • Arkkitehtuuri, skaalautuvuus, käytetyt teknologiat

Käytössäsi ovat Kasven asiantuntijoiden lisäksi Senior Advisorimme ja hallituksen jäsenemme sekä kattava verkosto eri alojen asiantuntijoita.

Kirjoitetaan sankaritarinanne esiin!

Olemme auttaneet lukuisia yrityksiä sijoittamateriaalien laatimisessa.

Ota yhteyttä

Mikko Juuti

CEO (-10/2023); Sales

Elias Haapakorva

Executive Chairman (-10/2023); Head of QARA, Medical Devices

Yhteydenottolomake

Tutustu palveluihimme