Ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmät

Kasve voi auttaa yrityksiä olemassa olevan laatujärjestelmän ja rakennettavan ympäristö- ja/tai työturvallisuusjärjestelmän integroinnissa yhdeksi toimivaksi johtamisjärjestelmäksi.

HSE-asiat ajan tasalle

Olemme mukana ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmien kehittämisessä myöskin muille teollisuuden aloille. Kasve osallistuu asiakkaidensa HSE-toimintojen kehittämiseen järjestelmien rakentamisen, auditoimisen ja päivittämisen muodossa – organisaation oman tiimin tukena ja osana tiimiä.

Ympäristö

Ympäristötietoisuus ja ympäristönsuojelu ohjaavat tällä hetkellä liiketoimintaa yhä enemmän. Ympäristöjärjestelmä (ISO 14001) auttaa organisaatiota huomioimaan ympäristöasiat riskiperusteisesti osana jokapäiväistä liiketoimintaa, ottaen huomioon kiristyvät ympäristönsuojeluvaatimukset sekä osittain myöskin kestävän kehityksen periaatteita. Organisaatiot vaativat tavarantoimittajiltaan ja alihankkijoiltaan ympäristöasioiden huomioimista. Tämän seurauksena ympäristöjärjestelmiä otetaan käyttöön myös pienissä yrityksissä.

Työturvallisuus

Työturvallisuus on tärkein jokapäiväisessä työssä huomioitava asia. Työturvallisuusjärjestelmä (ISO 45001) auttaa systemaattisessa riskiperusteisessa työturvallisuuskäytäntöjen kehittämisessä. Järjestelmä tukee erityisesti johdon vastuuta sekä osallistavaa työturvallisuuden kehitystyötä, jossa jokaisella organisaation työntekijällä on oma tärkeä roolinsa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Järjestelmä ja lakisääteiset vaatimukset tukevat toisiaan.

Ota yhteyttä

Jari Kaikkonen

QA/RA Specialist

Kaipaatko osaavaa kumppania tueksesi?

Autamme terveysalan yrityksiä menestymään kansainvälisillä markkinoilla. Hyödynnä osaamisemme ja kattavat verkostomme!

Yhteydenottolomake

Tutustu standardeihin

Tutustu muihin palveluihimme