Työnantajakumppaniksi
Top Expert -koulutukseen?

Suunnitellaanko organisaatiossanne rekrytointia asiantuntijatehtävään? 

Työnantajakumppanien haku on käynnissä!

Kasve toteuttaa yhteistyössä ELY-keskuksen ja TE-palveluiden kanssa RekryKoulutuksia yritysten osaajatarpeisiin. Menestyksekäs rekrytointiin tähtäävä koulutusmallimme on luotu startup- ja pk-yritysten osaavan työvoiman saavuttamiseksi.

Koulutusta on toteutettu menestyksellä jo vuodesta 2018, olemme kouluttaneet yli 100 asiantuntijaa ja 83 % koulutuksen suorittaneista on tällä hetkellä työsuhteessa.

Top Expert RekryKoulutus:

 • Ajankohta: useita toteutuksia vuodessa
 • Koulutusta: 8 päivää / 56 h, lisäksi henkilökohtainen kehittämistehtävän ohjaus ja yrityssparraus
 • Työssäoppiminen: 72 työpäivää
 • Hinta yritykselle: 3000 € + alv. / osaaja

LUE KOULUTUKSEN ESITE TÄÄLTÄ

Mitä tarjoamme?

RekryKoulutus on mainio väylä tuoda yritykseen uusia osaajia! Rekrytoinnin tarve ja asiantuntijan tehtävänkuva voi liittyä esim. liiketoiminnan kehittämiseen, myyntiin, projektien vetämiseen, tuotekehitykseen, ohjelmointiin tai laadunhallintaan.

Koulutuksen tavoitteena on varmistaa kasvavien yritysten osaavan työvoiman saatavuus räätälöidyn tarvelähtöisen koulutuksen avulla. Koulutettaviksi haetaan korkeakoulutettuja jo riittävän asiantuntijaprofiilin ja kokemuksen omaavia hakijoita yhdessä mahdollisen tulevan työnantajan kanssa. 

Työnantajakumppanille tarjotaan Kasven toteuttamana:

 • hakukuvauksen laatiminen ja markkinointi
 • hakijoiden rekrytointiprosessi
 • hakijoiden esisoveltuvuusarviointi
 • esivalinta ja -haastatteluprosessi
 • valitulle hakijalle tarvelähtöinen ja räätälöity koulutus
 • koulutettavan henkilökohtainen seuranta ja coaching
 • tarvelähtöistä yrityssparrausta ja perehdytyksen tuki


Hakuvaihe on riskitön ja vaivaton! Laadimme yhdessä
yrityksen tarpeisiin sopivan tehtävänkuvauksen, jonka perusteella osaajahaku käynnistetään. Muodostuvasta hakijapoolista yritys pääsee valitsemaan Kasven esityksen pohjalta parhaat hakijat työhaastatteluun. Kasve esihaastattelee kandidaatit ja työnantajakumppani valitsee itselleen koulutettavan. Sitoutuminen koulutuksen työnantajakumppaniksi tapahtuu vasta, kun osaaja on valittu ja koulutus pääsee alkamaan. 

Koulutuksen sisältö

Top Expert RekryKoulutuksen toteutuksesta vastaavat Kasven kokeneet asiantuntijat ja kouluttajat. Koulutus koostuu lähiopetuksesta, kehittämistehtävästa, sparrauksesta ja coachingista. Työnantajakumppani vastaa puolestaan perehdytyksestä yrityksen toimintakulttuuriin ja työssäoppimisesta harjoittelun aikana, sekä osallistuu yhdessä sovitun kehittämistehtävän ohjaukseen. Koulutuksen sisältö räätälöidään aina työnantajakumppanien tarpeiden mukaan seuraavien teemojen ympärille ja teemoihin syvennytään tarvelähtöisesti kehittämistehtävään linkittyvissä sparrauksissa.

 1. Kansainvälinen liiketoimintaosaaminen ja myynti: markkinoiden tunnistaminen ja pääsy, kansainvälinen kauppa, liiketoiminnan kehittäminen ja myynti, markkinointi ja viestintä, jakelijaverkostot, ansaintalogiikka, hinnan määräytyminen, rahoitusmahdollisuudet ja sopimusasiat.
 2. Tuotekehitys ja projektiosaaminen: innovaatiot, tuotekehitys, tuotteistaminen, tuotepäällikön tehtävät, tuotteiden elinkaari, myynnin ja markkinoinnin tuki, tuotekehityksen ja tuotannon prosessit, ohjelmistokehitys, resursointi ja projektinhallinta.
 3. Laadun- ja riskienhallinta: laadunhallinta ja regulaatiot, laatujärjestelmät, riskienhallinta, liiketoimintastrategia, ympäristö, työturvallisuus, vastuullisuus ja kilpailuedun tunnistaminen.
 4. Toimialaosaaminen ja työelämä: terveys- ja teknologiatoimialan vaatimukset, trendit ja tulevaisuus, työelämätaidot, osaamisen kehittäminen ja asiantuntijaviestintä.

 

Miten pääsemme mukaan työnantajakumppaniksi?

Työnantajakumppaniksi soveltuvat terveys- ja teknologia-alalla tai muulla soveltuvalla toimialalla toimivat yritykset, jotka etsivät itselleen spesifistä osaamista esimerkiksi myyntiin, markkinointiin, tuotekehitykseen, projektiosaamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen, ohjelmointiin tai laadun- ja riskienhallintaan liittyen. Työnantajakumppanilla tulee olla aito rekrytointitarve.

Rekrytointikoulutuksen kustannukset jakautuvat ELY-keskuksen (70%) ja osallistuvan yrityksen (30%) kesken. Yrityksen osallistumismaksu on vain 3000 € + alv. / osaaja (ei muita piilo- tai henkilöstökuluja)! Rekrytoivan koulutuksen kautta työllistäminen on monin verroin helpompaa ja edullisempaa kuin suorarekrytointi.

Työnantajakumppanuuden hyväksyy ELY-keskus ja yritys sitoutuu rekrytointiin työssäoppimisjakson päättyessä edellyttäen, että työssäoppija on suorittanut koulutuksen hyväksytysti. Mukaan mahtuu 10 yritystä – ota meihin yhteyttä, niin varmistat yrityksesi mukana olon!


Yrityksen kokemus

Katso videolta rekrytoivaan koulutukseen yrityskumppanina osallistuneen Dispelix Oy:n onnistumistarina!

ely logo

Ota yhteyttä

Kirsi Marin

Training Services Manager

Mikko Juuti

CEO (-10/2023); Sales

Henna Heiskanen

Education Ambassador

Kaipaatko osaavaa kumppania tueksesi?

Autamme terveysalan yrityksiä menestymään kansainvälisillä markkinoilla. Hyödynnä osaamisemme ja kattavat verkostomme!