Solutions Top Expert Tampere 2022

Hae mukaan koulutukseen!

Koulutuksen tavoitteena on löytää asiantuntijaprofiilin ja korkeakoulututkinnon omaavia työnhakijoita ja kouluttaa heistä huippuosaajia kasvavan ja osaajapulasta kärsivän korkean teknologian toimialalle.

Solutions Top Expert RekryKoulutuksen hakuprosessi ja koulutettavien rekrytointi toteutetaan yhteistyössä Pirkanmaan TE-palveluiden kanssa. Koulutuksen yrityskumppanit sijoittuvat pääasiassa Pirkanmaan ja pääkaupunkiseudun alueelle, mutta osaajat voivat osallistua toteutukseen ympäri Suomen.

Koulutus on järjestetty jo 10 kertaa: yli 83% koulutuksen suorittaneista on tällä hetkellä työllistyneenä (suurin osa entisessä harjoittelupaikassaan)!

LUE KOULUTUKSEN ESITE TÄÄLTÄ

RekryKoulutuksen sisältö

Solutions Top Expert RekryKoulutuksen toteutuksesta vastaavat Kasven kokeneet asiantuntijat ja kouluttajat. Koulutus sisältää työssäoppimisjakson (80 pv) kumppaniyrityksessä, henkilökohtaista sparrausta ja coachingia (8h), kehittämistehtävän sekä teknologia-alan erityisosaamiseen liittyvää ryhmäkoulutusta (8 pv). Työnantajakumppani vastaa perehdytyksestä yrityksen toimintakulttuuriin ja työssäoppimisesta harjoittelun aikana, sekä osallistuu yhdessä sovitun kehittämistehtävän ohjaukseen. Koulutuksen sisältö räätälöidään työnantajakumppanien ja osaajien tarpeiden mukaan seuraavien teemojen ympärille ja teemoihin syvennytään tarvelähtöisesti kehittämistehtävään linkittyvissä sparrauksissa:

  1. Kansainvälinen liiketoimintaosaaminen ja myynti: markkinoiden tunnistaminen ja pääsy, kansainvälinen kauppa, liiketoiminnan kehittäminen ja myynti, markkinointi ja viestintä, jakelijaverkostot, ansaintalogiikka, hinnan määräytyminen, rahoitusmahdollisuudet ja sopimusasiat.
  2. Tuotekehitys ja projektiosaaminen: innovaatiot, tuotekehitys, tuotteistaminen, tuotepäällikön tehtävät, tuotteiden elinkaari, myynnin ja markkinoinnin tuki, tuotekehityksen ja tuotannon prosessit, ohjelmistokehitys, resursointi ja projektinhallinta.
  3. Laadun- ja riskienhallinta: laadunhallinta ja regulaatiot, laatujärjestelmät, riskienhallinta, liiketoimintastrategia, ympäristö, työturvallisuus, vastuullisuus ja kilpailuedun tunnistaminen.
  4. Toimialaosaaminen ja työelämä: terveys- ja teknologiatoimialan vaatimukset, trendit ja tulevaisuus, työelämätaidot, osaamisen kehittäminen ja asiantuntijaviestintä.

 

Koulutuksen aikataulu ja toteutus

Koulutuksen aloitus syyskuu 2022, kesto 80 työpäivää sisältäen koulutuspäivät (56h) ja työssäoppimisen yrityksessä. Koulutuksen aikataulu tarkentuu syksyllä.

Kasve toteuttaa tarvittaessa koulutusosion etäyhteyksin tai hybridimallina (Zoom) ja englanninkielisenä. Työssäoppimisen etätoteuttamismahdollisuudesta kerrotaan tehtävänkuvauksissa, koulutuksen yhteyshenkilöt antavat myös mielellään lisätietoa!

Hakuehdot RekryKoulutukseen

Hakijan tulee olla työtön, työttömyysuhanalainen tai osa-aikaisesti työskentelevä. Ota tarvittaessa yhteyttä TE-palveluihin ja selvitä täyttyvätkö hakuehdot kohdallasi. Koulutukseen valittavilta henkilöiltä edellytetään korkeakoulututkintoa (ammattikorkeakoulu tai yliopisto) tai riittävästi muuta työkokemusta esimerkiksi seuraavilta aloilta:

 • Tekninen tai teollinen ala
 • Fotoniikka, optiikka, mittaustekniikka
 • Teknologia
 • Ohjelmistotekniikka / ICT
 • Kaupalliset alat
 • Tutkimus- ja laboratorioala
 • Farmasia- ja lääkeala
 • Bio- ja ympäristöala

 

Työnantajakumppanit ja tehtäväkuvaukset

HAKUKUVAUKSET PÄIVITETÄÄN TÄHÄN!

Hakuaika (päivitetään myöhemmin)

Koulutukseen haku on kaksiosainen (HUOM! molemmat hakemukset vaaditaan):

 1. Sähköinen hakulomake TE-palveluille:
  TE-palveluiden koulutusnumero Solutions Top Expert RekryKoulutukselle on (päivitetään) ja hakuohjeet Te-palveluiden verkkosivuilla (päivitetään).
 2. Vapaamuotoinen hakemus ja CV Kasvelle: hakemus lähetetään sivun alaosassa olevalla sähköisellä lomakkeella. Liitä sähköiseen lomakkeeseen CV ja avoin hakemuksesi (pdf. muodossa). Merkitse hakemustiedostojen otsikoksi nimesi. Kuvaa vapaamuotoisessa hakemuksessa lähtötilannettasi, osaamistasi ja kehittymistarpeitasi.

 

 

Hakuvaiheen aikataulu:

AIKATAULU PÄIVITETÄÄN TÄHÄN!

Haluatko mukaan työnantajakumppaniksi? Lue lisää täältä!

Infotilaisuudet

Koulutuksesta järjestetään live-infotilaisuus Tampereella elokuussa. Koulutuksesta järjestetään lisäksi verkkovälitteinen info. Mukana on yritysten edustajia sekä kouluttajan edustaja kertomassa lisätietoja ja vastaamassa kysymyksiin. Lisätietoa päivitetään myöhemmin!

Lähetä hakemuksesi Kasvelle:

Solutions Top Expert -koulutus 2022

 • Accepted file types: pdf, Max. file size: 100 MB.
 • Max. file size: 100 MB.

ely logo

Ota yhteyttä

Kirsi Marin

Training Services Manager

Ville Pihlajamäki

Quality Specialist

Kaipaatko osaavaa kumppania tueksesi?

Autamme terveysalan yrityksiä menestymään kansainvälisillä markkinoilla. Hyödynnä osaamisemme ja kattavat verkostomme!