Solutions Top Expert Tampere 2022

Hae mukaan koulutukseen 3.-24.8.2022!

Koulutuksen tavoitteena on löytää asiantuntijaprofiilin ja korkeakoulututkinnon omaavia työnhakijoita ja kouluttaa heistä huippuosaajia kasvavan ja osaajapulasta kärsivän korkean teknologian toimialalle.

Solutions Top Expert RekryKoulutuksen hakuprosessi ja koulutettavien rekrytointi toteutetaan yhteistyössä Pirkanmaan TE-palveluiden kanssa. Koulutuksen yrityskumppanit sijoittuvat pääasiassa Pirkanmaan ja pääkaupunkiseudun alueelle, mutta osaajat voivat osallistua toteutukseen ympäri Suomen.

Koulutus on järjestetty jo 10 kertaa: yli 83% koulutuksen suorittaneista on tällä hetkellä työllistyneenä (suurin osa entisessä harjoittelupaikassaan)!

LUE KOULUTUKSEN ESITE TÄÄLTÄ / Info in English

RekryKoulutuksen sisältö

Solutions Top Expert RekryKoulutuksen toteutuksesta vastaavat Kasven kokeneet asiantuntijat ja kouluttajat. Koulutus sisältää työssäoppimisjakson (80 pv) kumppaniyrityksessä, henkilökohtaista sparrausta ja coachingia (8h), kehittämistehtävän sekä teknologia-alan erityisosaamiseen liittyvää ryhmäkoulutusta (8 pv). Työnantajakumppani vastaa perehdytyksestä yrityksen toimintakulttuuriin ja työssäoppimisesta harjoittelun aikana, sekä osallistuu yhdessä sovitun kehittämistehtävän ohjaukseen. Koulutuksen sisältö räätälöidään työnantajakumppanien ja osaajien tarpeiden mukaan seuraavien teemojen ympärille ja teemoihin syvennytään tarvelähtöisesti kehittämistehtävään linkittyvissä sparrauksissa:

  1. Kansainvälinen liiketoimintaosaaminen ja myynti: markkinoiden tunnistaminen ja pääsy, kansainvälinen kauppa, liiketoiminnan kehittäminen ja myynti, markkinointi ja viestintä, jakelijaverkostot, ansaintalogiikka, hinnan määräytyminen, rahoitusmahdollisuudet ja sopimusasiat.
  2. Tuotekehitys ja projektiosaaminen: innovaatiot, tuotekehitys, tuotteistaminen, tuotepäällikön tehtävät, tuotteiden elinkaari, myynnin ja markkinoinnin tuki, tuotekehityksen ja tuotannon prosessit, ohjelmistokehitys, resursointi ja projektinhallinta.
  3. Laadun- ja riskienhallinta: laadunhallinta ja regulaatiot, laatujärjestelmät, riskienhallinta, liiketoimintastrategia, ympäristö, työturvallisuus, vastuullisuus ja kilpailuedun tunnistaminen.
  4. Toimialaosaaminen ja työelämä: terveys- ja teknologiatoimialan vaatimukset, trendit ja tulevaisuus, työelämätaidot, osaamisen kehittäminen ja asiantuntijaviestintä.

 

Koulutuksen aikataulu ja toteutus

Koulutusaika 26.9.2022-18.1.2023, kesto 80 työpäivää sisältäen koulutuspäivät (56h) ja työssäoppimisen yrityksessä.

Kasve toteuttaa tarvittaessa koulutusosion etäyhteyksin tai hybridimallina (Zoom) ja englanninkielisenä. Työssäoppimisen etätoteuttamismahdollisuudesta kerrotaan tehtävänkuvauksissa, koulutuksen yhteyshenkilöt antavat myös mielellään lisätietoa!

Hakuehdot RekryKoulutukseen

Hakijan tulee olla työtön, työttömyysuhanalainen tai osa-aikaisesti työskentelevä. Ota tarvittaessa yhteyttä TE-palveluihin ja selvitä täyttyvätkö hakuehdot kohdallasi. Koulutukseen valittavilta henkilöiltä edellytetään korkeakoulututkintoa (ammattikorkeakoulu tai yliopisto) tai riittävästi muuta työkokemusta esimerkiksi seuraavilta aloilta:

 • Tekninen tai teollinen ala
 • Fotoniikka, optiikka, mittaustekniikka
 • Teknologia
 • Ohjelmistotekniikka / ICT
 • Kaupalliset alat
 • Tutkimus- ja laboratorioala
 • Farmasia- ja lääkeala
 • Bio- ja ympäristöala

 

Työnantajakumppanit ja tehtäväkuvaukset

 

Biomensio etsii Business Development Manageria, jonka päävastuu on tuotteistaminen ja kaupallistaminen, sekä uusien markkinoiden avaaminen bioanalytiikkaan liittyville ratkaisuillemme ja FBAR -anturiteknologialle. Tehtäviisi kuuluu esimerkiksi tunnistaa uudet liiketoimintamahdollisuudet ja potentiaaliset asiakkaat, luoda myyntiliidejä, hallita asiakas- ja jälleenmyyjäsuhteita sekä kehittää sisäisiä myyntiprosesseja ja kansainvälisiä liiketoimintastrategioita. Tehtävässä menestyminen edellyttää muutaman vuoden kokemusta B2B-ratkaisujen myynnistä ja kansainvälisen jälleenmyyjäverkoston rakentamisesta, sujuvaa englanninkielen taitoa (suomen ja ruotsin kieli luetaan eduksi) ja korkeakoulututkintoa. Toivomme, että Sinulla on utelias, oma-aloitteinen ja ratkaisukeskeinen tapa toimia. Tarjoamme Sinulle työymparistöksi dynaamisen kasvuyrityksen, joukon innostuneita ammattilaisia, jotka ovat kiinnostuneita menestymään kansainvälisillä markkinoilla, sekä mahdollisuuden työskennellä etänä. Hae ja menesty kanssamme!

ColloidTek is looking for a Data Scientist to harvest new insights from our analyzer data and produce actionable insights to our customers. You will be developing algorithms and prototyping machine learning models in Python, periodically validating, and debugging them when new data is obtained. The work will also involve presenting results of various data analysis both internally to other team and externally to customers. Later, the work involves collaborating with back-end and front-end engineers to get algorithms and data-visualizations implemented into our product. What we are looking for from an ideal candidate: 3+ years of “hands-on” experience in 1) popular Python packages such as numpy, scipy, pandas, sk-learn 2) data visualization experience with packages such as matplotlib, plot.ly 3) statistical methodologies and machine learning algorithms such as anomaly detection techniques. We also appreciate self-imposed worker with interest to work in a high-tech startup environment and ability to communicate effectively with technical developers and non-technical partners. Applicant must have fluent English (other languages are an advantage). It’s beneficial to have knowledge about Azure IoT and Data Analytics services or edge computing and experience with sensors and measurement devices, process automation, or Industrial IoT.  The work can be done remotely or at ColloidTek’s office in Tampere. Warm welcome to our team!

ColloidTek etsii Marketing Specialistia start-up yrityksen monialaisiin markkinointitehtäviin. Toivomme erityisesti vahvaa osaamista graafisesta suunnittelusta ja videoiden tuottamisesta. Pääset käyttämään luovia taitojasi tulevassa työssä mm. esitteiden, tuotekuvauksien, visuaalisen suunnittelun, videotuotannon, myynnin, markkinoinin ja sosiaalinen median parissa. Toivomme hakijalta soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja erinomaista englannin kielen taitoa (muut kielet esim. Saksa eduksi). Tehtävässä eduksi on tuntemus esimerkiksi teollisista prosesseista, B2B-myynnistä, koneoppimisesta, analysaattoreista ja prosessiteollisuusalasta. Lisäarvoa voit tuoda markkinointitiimiimme WordPress osaamisellasi (taito ei ole pakollinen). Työssä on kattavat etätyömahdollisuudet. Toivomme, että piipahdat lähipäivien merkeissä Tampereen toimistolla muutaman kerran kuukaudessa. ColloidTek on korkean teknologian yritys, jonka juuret ovat Tampereen Yliopiston tutkimustoiminnassa. Vuonna 2017 perustettu tiimimme kattaa nykyisin 10 henkilöä. Tiimimme koostuu tutkijoista, teknikoista sekä myynnin ja markkinoinnin ammattilaisista. Nykyiset toimipisteemme ovat Suomi ja Saksa. Yrityksemme kasvaa nopeasti, joten toivomme osaavan tiimimme laajentumista. Lämpimästi tervetuloa joukkoomme!

Koneturva etsii koneturvallisuusasiantuntijaa. Työnkuvasi muokkautuu seuraavista osa-alueista kokemuksesi ja vahvuuksiesi perusteella: koneturvallisuusauditoinnit, koneiden ja konelinjojen riskien arvioinnit, asiakkaiden koneinvestointien koneturvallisuusmäärittelyt ja toimitusten valvonta, koneturvallisuusmodernisointien projektinhallinta, CE-merkintäprojektit, asiakkaille räätälöidyt koneturvallisuuskoulutukset, HAZOP projektit, toiminnallinen turvallisuus (functional safety), turva-automaatio, hydrauliikan ja pneumatiikan turvatoiminnot. Edellytämme soveltuvaa olevaa teknikon, insinöörin tai diplomi-insinöörin koulutusta, koneturvallisuusmääräysten perusymmärrystä (lisäkoulutusta annetaan hakijan tietotaidosta riippuen), yhteistyö- ja oppimiskykyä, paineensietokykyä, englannin kielen taitoa, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, Office365 -ohjelmistojen käyttötaitoa, sekä erinomaisia dokumentaatio ja raportointitaitoja. Arvostamme lisäksi teknistä kokemusta huolto- ja kunnossapitotöistä, HAZOP, Lopa ja FMEA ja ATEX -osaamista. Työ tehdään pääsääntöisesti toimistotyönä, mutta vaatii käyntejä asiakkaalla. Koneturva Oy:llä on toimisto Tampereen seudulla Pirkkalassa ja Seinäjoella, minkä lisäksi etätyö on mahdollista. Tarjoamme sinulle itsenäisen ja joustavan työn, kasvavan asiantuntijaorganisaation ympärillesi, sekä mahdollisuuden oppia ja kehittyä koneturvallisuuden parissa alalla arvostetussa yrityksessä.

LivingSkills etsii B2B myynnin asiantuntijaa, jolla on digitaidot hallussa. Työtehtäviisi kuuluu digitaalisen ratkaisun ja verkkovalmennusten myyntiä sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla Suomessa. Tehtäviisi kuuluu lisäksi potentiaalisten asiakasyritysten hankinta, yhteydenotot yrityksiin, tuotteen esittely verkkotapaamisissa, tarjousten teko, yhteydenpito asiakkaaseen sekä kauppojen klousaaminen. Lisäksi teet ammattilaisille ja kuluttaja-asiakkaille suunnattujen, suoraan verkkosivuilta ostettavien verkkovalmennusten some- ja internetmarkkinointia sekä vastaat tätä kautta tulleisiin B2B-asiakkaiden tarjouspyyntöihin. Osallistut myös myynti- ja markkinointistrategian kehittämiseen ja toteuttamiseen sekä edustat yritystä alan messuilla. Edellytämme sinulta kokemusta myyntityöstä ja palavaa halua kaupantekoon. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tuntemus tai SaaS-palvelujen myynnin kokemus on eduksi, mutta ei välttämätön. Tarvitset sekä suullista että kirjallista suomen kielen taitoa (lisäksi esim. englannin, saksan tai venäjän kielen taito) on tehtävässä eduksi. Työssäsi tarvitset hyviä käytännön digitaitoja, ja ennen kaikkea halua ja innostusta käyttää digitaalisia työvälineitä. Tehtävässä menestyminen vaatii sinulta kykyä toimia itsenäisesti yrittäjämäisellä otteella ja halua ratkoa eteen tulevia pulmia oma-aloitteisesti. Energisyys, oma-aloitteisuus ja ihmisten parissa viihtyminen on eduksi, koska tehtävä vaatii aktiivista yhteydenpitoa asiakkaisiin. Myyntiprosessi vaatii myös pitkäjänteistä ja järjestelmällistä työotetta. Arvostamme lisäksi hyviä yhteistyötaitoja ja joustavuutta muuttuvissa olosuhteissa. Hyvällä tyypillä, joka viihtyy työssä ja tekee myös tulosta, on loistava mahdollisuus luoda itselleen työpaikka ja tulla osaksi innostunutta tiimiämme. Toimistomme on Tampereella, mutta teemme paljon työtä myös etänä, joten asuminen toisella paikkakunnalla ei ole este. Työssä on perehdyttämisvaiheen jälkeen etätyömahdollisuus. Uskomme motivaation syntyvän mahdollisuudesta vaikuttaa omaan työhön ja elämään. Tässä työssä saat paljon vastuuta, mutta myös vapautta toteuttaa itseäsi. Tervetuloa meille!

MX Electrix etsii myynnin ja markkinoinnin asiantuntijaa, jolla on myös teknisen alan koulutustausta. Myyntityö on pääsääntöisesti kasvokkain tapahtuvaa teknistä myyntiä. Yrityksen asiakaskunta on sähkövoimatekniikan ammattilaisia. Electrix on viiden henkilön innovatiivinen työyhteisö, jossa yksi henkilö työskentelee etänä asuinpaikkakunnaltansa käsin. Yritys kehittää ja valmistaa sähkön jakeluverkon sähkön laadun hallintaan elektronisia mittalaitteita ja ohjelmistoja. Suomessa on n. 70 jakeluverkkoyhtiötä, joista suurin osa on yrityksen asiakkaita, joten ajokortti ja matkustusvalmiutta tarvitaan. Työsarkaa riittää asiakassuhteiden ylläpidossa, markkinoinnin sekä myyntiä tukevien järjestelmien kehittämisessä, myynti- ja markkinointimateriaalien tuottamisessa sekä markkinointikampanjoiden ideoinnissa. Työ pienessä yrityksessä on monipuolista ja antoisaa. Työ edellyttää aitoa kiinnostusta alaa ja tuotteitamme kohtaan, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja organisointiin. Ruotsin kielen taitoa tarvitaan rannikkoseudun yhtiöissä.

Oseir etsii R&D Specialistia, jolla on tuntemusta konenäöstä, optiikasta, sekä T&K-toiminnasta. Työnkuvassasi pääset toimimaan mm. mittalaitteiden parissa, sekä monipuolisten tutkimus- ja kehitystehtävien parissa. Tehtävässä menestyminen edellyttää teknistä korkeakoulutaustaa, hyvää englannin ja suomen kielen taitoa, käytännönläheisyyttä ja oma-aloitteisuutta. Sinulla on mahdollisesti kokemusta esimerkiksi system engineering -tehtävistä sekä raudan että softan parissa. Kokemus ohjelmistokehityksestä luetaan eduksi. Toivomme lisäksi, että Sinulla on valmius matkustamiseen. Etsimme yrittäjähenkistä ja ennen kaikkea hyvää tyyppiä täydentämään tiimiämme, jolla on halu ottaa vastaan uusia haasteita. Tervetuloa innovatiiviseen joukkoomme Oseirille!

Save LAN etsii tuotepäällikköä, jolla on kokemusta laitekehityksestä sekä alihankintaprosessien kehittämisestä. Työtehtäviisi kuuluu laitekehityksen ohjaaminen aina komponenttivalinnoista laiteläheisen ohjelmiston suuntaviivojen määrittämiseen. Työskentelet ja vastaat erityisesti tuotekehitysprojektin viemisestä kohti pilottilaitetta. Tehtävässäsi toimit itsenäisesti sekä ohjaten yhteistyökumppaneiden tiimejä kohti lopputuotetta. Osallistut myös itse, tarpeen mukaan, laitteen kehittämiseen. Hakijalta edellytetään vähintään ylempää korkeakoulututkintoa tekniikanalalta. Arvostamme lisäksi kokemusta laiteläheisestä suunnittelusta ja toteutuksesta sekä alihankintaprosessien hallinnasta. Hakijan eduksi katsotaan myös liiketoiminnan kehittämisen kokemus. Hyvä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito on tehtävän täyttämisen edellytys. Työ tehdään pääasiassa etätyönä. Edellytämme kuitenkin saapumista Vantaan, Myyrmäen toimipisteelle tai pääkaupunkiseudulle kerran parissa viikossa. Tarjoamme liikunta-, kulttuuri- sekä lounasedut. Lisäksi toimipisteellämme on tarjolla vapaassa käytössä oleva kuntosali.

​​Seilo Invest etsii Automation Service Engineeriä sähkö- ja automaatiokäyttöönottoihin erikoistuneeseen yritykseensä. Toimit kohteessa automaatiokäyttöönottajan roolissa. Tehtäviisi kuuluu automaatiojärjestelmien käyttöönotto, kommunikointirajapintojen testaus ja prosessien optimointi yhdessä käyttöönottotiimin kanssa. Työ edellyttää ongelmanratkaisukykyä, aloitteellisuutta ja kykyä itsenäiseen työhön tiimityön ohella. Edellytämme soveltuvalta alalta olevaa insinöörin tai diplomi-insinöörin koulutusta, hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa, valmiutta matkustaa komennustyön parissa, vähintään B-luokan ajokorttia. Lisäksi monipuolisesta IT-järjestelmien hallinnasta ja muusta kielitaidosta (esim. espanja, ranska) on sinulle etua. Toimimme voimalaitosten ja energiateollisuuden parissa ja työkohteemme ovat pääsääntöisesti ulkomailla ja enimmäkseen Euroopan ulkopuolella. Yrityksellämme on toimipisteet Seinäjoella ja Tampereen seudulla Pirkkalassa. Koulutus järjestetään Pirkkalassa, mutta sen jälkeen toimistolla tarvitsee käydä vain satunnaisesti. Toimit tehtävässäsi kansainvälisessä ympäristössä, jossa sinulla on mahdollisuus kehittää ammattitaitoasi yhdessä osaavan henkilöstömme kanssa. Meillä pääset työskentelemään mielenkiintoisissa kohteissa ympäri maailman ja tutustumaan erilaisiin kulttuureihin. Koulutamme sinusta voimalaitoksiin erikoistuneen automaatioalan ammattilaisen aikaisemmasta kokemuksestasi riippumatta.

Solita etsii Quality Specialistia. Solitan laatutiimissä pääset työskentelemään merkityksellisissä terveysteknologiasektorin projekteissa laadunhallinnan parissa. Työtehtäviisi kuuluu erityisesti Solitan ISO 13485 laadunhallintajärjestelmän ylläpito ja kehittäminen ja terveysalan asiakkaiden lääkinnällisiin laitteisiin liittyviin projekteihin osallistuminen. Toivomme, että soveltuvan korkeakoulututkinnon lisäksi olet innostunut laadunhallinnasta ja Sinulla on kokemusta projektityöskentelystä. Tehtävässä on eduksi lääkinnällisiin laitteisiin tai terveysteknologia-alaan liittyvä kokemus. Hakijalta toivotaan erinomaisen englannin kielen taidon lisäksi nopeaa oppimiskykyä, itsensä johtamisen taitoja ja proaktiivista työskentelytapaa. Tarjoamme loistavat koulutus- ja urakehitysmahdollisuudet. Työtehtävät ovat monipuoliset ja pääset halutessasi osallistumaan myös tuotekehitys- ja tutkimusprojekteihin. Lisäksi Sinulla on mahdollisuus kehittää osaamistasi regulaatiokentästä ja kasvaa tulevaisuudessa projektipäällikön rooliin. Vapautta ja vastuuta henkivä työympäristömme tarjoaa turvallisen ja mielekkään kattauksen monennäköisiä hankkeita. Sinä itse vaikutat siihen minkälainen yritys ja työpaikka Solita on sinulle tulevaisuudessa. Meillä opit uutta, jaat osaamistasi muille ja työskentelet erilaisissa rooleissa matkasi aikana. Vaalimme työn ja vapaa-ajan tasapainoa arjessa ja välitämme aidosti kollegoistamme. Tervetuloa meille!

Vexlum etsii R&D Engineeriä. Työnkuvaasi kuuluu elektroniikan – ja pienmekaniikan suunnittelua ja prototyyppausta. Tehtävässä menestyminen edellyttää teknistä ammattikorkeakoulutaustaa (esim. elektroniikka- tai mekaniikkasuunnittelu). Hakijalta toivotaan hyvää englannin kielen taitoa, start-up henkisyyttä ja oma-aloitteisuutta. Vexlum on Tampereen Yliopiston spin-off yritys (Optoelectronics Research Centre ´ORC´) joka valmistaa lasereita kvanttiteknologian ja lääketieteen sovelluksiin. Tarjoamme mielenkiintoisen työnkuvan ja urakehityksen lasereiden parissa. Hae ja menesty kanssamme!

Hakuaika on päättynyt!

Koulutukseen haku on kaksiosainen (HUOM! molemmat hakemukset vaaditaan):

 1. Sähköinen hakulomake TE-palveluille:
  TE-palveluiden koulutusnumero Solutions Top Expert RekryKoulutukselle on (708475) ja hakuohjeet Te-palveluiden verkkosivuilla: https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/708475
 2. Vapaamuotoinen hakemus ja CV Kasvelle: hakemus lähetetään sivun alaosassa olevalla sähköisellä lomakkeella. Liitä sähköiseen lomakkeeseen CV ja avoin hakemuksesi (pdf. muodossa). Merkitse hakemustiedostojen otsikoksi nimesi. Kuvaa vapaamuotoisessa hakemuksessa lähtötilannettasi, osaamistasi ja kehittymistarpeitasi.

 

 

Hakuvaiheen aikataulu

Hakuaika alkaa: 3.8.2022
Hakuaika päättyy: 24.8.2022 (23:59)
Esihaastattelut: 30.8-2.9.2022
Yrityshaastattelut: 12.-14.9.2022
Valintatieto: 19.-21.9.2022
Koulutus ja työssäoppiminen: 26.9.2022-18.1.2023

Lisätietoa työtehtävästä ja hausta


Kirsi Marin
Training Services & Talent Manager, Kasve Oy
kirsi.marin@kasve.com
+358 50 321 4884 (tiedustelut puhelimitse 3.8, 9.8, 18.8 ja 24.8 klo 9-15 välisenä aikana).

HUOM! Pyydämme kärsivällisyyttä hakemuksiin vastaamisessa ja valintojen suhteen. Käsittelemme suuren määrän hakemuksia ja vastaamme jokaiselle hakijalle. Kiitos ymmärryksestäsi.

Infotilaisuudet

Koulutuksen live- ja online-infotilaisuus järjestetään Tampereella 17.8 klo 9-10.30. Mukana on yritysten edustajia sekä kouluttajan edustaja kertomassa lisätietoja ja vastaamassa kysymyksiin. Livetilaisuus järjestetään Solos Sokos Hotel Tornissa (Ratapihankatu 43 33100, Tampere) ja tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden kautta Zoomissa (https://us06web.zoom.us/j/89597077697).

Ohjelma 17.8 (9-10.30):
 • Tervetuloa
 • Kokemusvideo (yritys & osaaja)
 • Tietoa koulutuksesta ja avoimista työpaikoista
 • CV esimerkkejä
 • Kysymyksiä ja vapaata keskustelua

 

Tervetuloa mukaan!

Lisäksi koulutuksesta järjestetään verkkovälitteinen TE-Live info ja tallenne 16.8 (https://te-live.fi/lahetykset/jFaYZK_oO).

ely logo

Ota yhteyttä

Kirsi Marin

Training Services Manager

Henna Heiskanen

Education Ambassador

Kaipaatko osaavaa kumppania tueksesi?

Autamme terveysalan yrityksiä menestymään kansainvälisillä markkinoilla. Hyödynnä osaamisemme ja kattavat verkostomme!