Oletko Sinä tuleva Top Expert yrityskumppani?

Hae mukaan koulutukseen!

Uutta! Hyödynnä etätoteutuksen mahdollisuudet

Kasve toteuttaa koulutusosion tarvittaessa etäyhteyksin (Zoom-alustalla) ja englanninkielisenä. Työssäoppimisen etätoteutusmahdollisuudesta kerrotaan tehtävänkuvauksissa, myös koulutuksen yhteyshenkilöt antavat mielellään lisätietoa.

Solutions TopExpert RekryKoulutus:

 • 80 päivää työssäoppimista
 • 8 koulutuspäivää
 • kehittämistehtävä
 • henkilökohtaista sparrausta

Suosittu Top Expert RekryKoulutus konsepti saa jatkoa talvella 2021-2022!

Koulutuksen tavoitteena on löytää asiantuntijaprofiilin ja korkeakoulututkinnon omaavia työnhakijoita ja kouluttaa heistä huippuosaajia kasvavan ja osaajapulasta kärsivän korkean teknologian toimialalle.

Solutions Top Expert RekryKoulutuksen hakuprosessi ja koulutettavien rekrytointi toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Savon TE-palveluiden kanssa. Koulutuksen yrityskumppanit sijoittuvat pääasiassa Pohjois-Savon alueelle mutta toteutukseen pääsee mukaan yrityksiä ympäri Suomen.

Koulutus järjestetään Kasve Oy:n Top Expert -konseptilla, jota on toteutettu jo kahdeksan kertaa: yli 80% koulutuksen suorittaneista on tällä hetkellä työllistyneenä (suurin osa entisessä harjoittelupaikassaan)!

RekryKoulutuksen sisältö

Koulutus sisältää työssäoppimisjakson (80 pv) kumppaniyrityksessä, henkilökohtaista sparrausta (6+2h), sekä tarvelähtöistä, teknologia-alan erityisosaamiseen liittyvää koulutusta (8 pv) esimerkiksi seuraaviin kokonaisuuksiin liittyen:

 1. Kansainvälinen liiketoimintaosaaminen: markkinoiden tunnistaminen, markkinoille pääsy, kansainvälinen kauppa, jakelijaverkostojen tunnistaminen ja valinta, ansaintalogiikka ja hinnan määräytyminen, sopimusasiat.
 2. Tuoteosaaminen: tuotteistaminen, tuotepäällikön tehtävät, tuotteiden elinkaari, kuina tukea myyntiä ja markkinointia, tuotekehityksen ja tuotannon prosessit
 3. Laadunhallintaosaaminen osana liiketoiminnan kehittämistä: laadunhallinta ja regulaatiot, laatujärjestelmät, riskienhallinta, liiketoimintastrategia, kilpailuedun tunnistaminen, liiketoiminnan kehittäminen ja innovaatiotoiminta
 4. Tuotekehitysosaaminen ja projektiosaaminen: yrityslähtöisten kehittämiskokonaisuuksien suunnittelu ja toteutus (mm. tuotekehitysprojekti, kaupallistamisprojekti, sisäinen kehittämisprojekti), resursointi, rahoitusmahdollisuudet

Koulutuksen aikataulu ja toteutus

Koulutuksen aloitus XX.X.2021, kesto 80 työpäivää sisältäen koulutuspäivät (56h) ja työssäoppimisen yrityksessä. Koulutus päättyy X.X.2022.

Kasve toteuttaa tarvittaessa koulutusosion etäyhteyksin tai hybridimallina (Zoom) ja englanninkielisenä. Työssäoppimisen etätoteuttamismahdollisuudesta kerrotaan tehtävänkuvauksissa, koulutuksen yhteyshenkilöt antavat myös mielellään lisätietoa!

Hakuehdot RekryKoulutukseen

Hakijan tulee olla työtön, työttömyysuhanalainen tai osa-aikaisesti työskentelevä. Ota tarvittaessa yhteyttä TE-palveluihin ja selvitä täyttyvätkö hakuehdot kohdallasi. Koulutukseen valittavilta henkilöiltä edellytetään korkeakoulututkintoa (ammattikorkeakoulu tai yliopisto) tai riittävästi muuta työkokemusta esimerkiksi seuraavilta aloilta:

 • Kaupalliset alat
 • Tekniset alat
 • Mittaustekniikka
 • Ohjelmistotekniikka / ICT
 • Bio- ja ympäristöala
 • Terveys- ja hyvinvointiala
 • Elintarvike-, lääke- ja ravitsemusala
 • Tutkimus- ja laboratorioala

Työnantajakumppanit ja tehtäväkuvaukset

Julkaistaan syys-lokakuun aikana!

Ota yhteyttä

Kirsi Marin

Training Services Manager

Ville Pihlajamäki

Quality Specialist

Kaipaatko osaavaa kumppania tueksesi?

Autamme terveysalan yrityksiä menestymään kansainvälisillä markkinoilla. Hyödynnä osaamisemme ja kattavat verkostomme!