Huippuosaajat maailmalle Kuopiossa ja Oulussa

helmikuu 9, 2021

Kevät 2020 on ollut koulutusrintamalla kiireinen ja haastavakin poikkeustilanteesta johtuen. Kasve Oy toteutti Kuopiossa järjestyksessään kolmannen Hyvinvointialan Huippuosaajaksi -koulutuksen yhteistyössä Pohjois-Savon Ely-keskuksen ja Te-palvelujen kanssa. Lisäksi pilotoimme ”Huippiksen” KEKO -muotoista toteutusta Oulussa yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen ja Te-palvelujen kanssa.

Kuopiossa toisensa löysivät FinVector Oy, 3AWater Oy, Kansallinen neurokeskus, Itä-Suomen biopankki, Future Memory Care Oy, Kasve Oy ja 8 innostunutta hakijaa. Tulevat Huippuosaajat saivat mielenkiintoiset harjoittelupaikat ja työnantajakumppanit uutta osaamista ja käsipareja rekrytointiin tähtäävän koulutuksen toimiessa yhteistyön liimana.

Oulussa Huippuosaajia etsivät kanssamme Paras Biopharmaceuticals Finland Oy, Kansallinen neurokeskus, Kipuwex Oy, Monidor Oy, ProWellness Health Solutions Oy, Cerenion Oy ja Topcon Healthcare Solutions EMEA Oy. Yli 40 hakemuksen joukosta koulutukseen paikan sai 10 jo valmiiksi huikeaa osaamista omaavaa hakijaa. KEKO-toteutuksen myötä henkilökohtaisen kehittämistehtävän työstöä tuettiin ryhmämuotoisella laadunhallintaan ja liiketoiminnan kehittämiseen painottuvalla koulutuksella, sekä täsmäsparraamalla sekä koulutettavaa että työnantajakumppania. Poikkeustilanteen vuoksi osa lähipäivistä sekä sparraukset jouduttiin toteuttamaan etäyhteyksin, mutta siitä selvittiin hienosti!

Henkilökohtaisia menestystarinoita ja poikkeustilanteen vaikutuksia

Valtaosa koulutukseen osallistuneista on työllistynyt ja jo valloittamassa maailmaa tahoillaan. Olemme saaneet siis iloita useasta uudesta työsuhteesta ja urapolun alusta – erityisesti uutiset työllistymisestä omaan harjoittelupaikkaan kesken koulutuksen ovat aivan huikeita! Työllistyminen välittömästi koulutuksen päättyessä muualle kuin omaan harjoittelupaikkaan kertoo taas joko ylipäätään työnhakuun aktivoitumisesta, kehittyneistä työnhakuvalmiuksista, osaamisen kehittymisestä, laajentuneesta verkostosta tai sattuman tuomasta mahdollisuudesta, mutta myös rohkeudesta hypätä uuteen haasteeseen. ”Huippiksen” tuntomerkkejä nämä kaikki!

Kevään tuloksessa valitettavasti näkyy myös poikkeustilanne – rekrytointiajatuksia on jouduttu joissakin yrityksissä lykkäämään epävakaasta taloustilanteesta johtuen. Toivomme, että jokaiselle osallistujalle löytyisi omat mielenkiintoiset haasteet haastavasta tilanteesta huolimatta. Hurjasti tsemppiä urapolun jatkon etsintään ja luottoa omaan osaamiseen! (Pssst! Jos mietit rekrytointia, meillä olisi suositella muutamaa aivan huippua osaajaa!

Keitä ovat tuoreet Hyvinvointialan Huippuosaajat?

”Hakeuduin mukaan Huippis-koulutukseen, koska näin siinä tilaisuuden päästä laajentamaan osaamistani ja luomaan kontakteja akateemisen maailman ulkopuolelle. Olin työskennellyt pitkään tutkimuksen parissa, ja niin mielenkiintoista kuin se onkin, en ollut varma onko juuri akateeminen ura minua varten. Halusin päästä näkemään ja kokemaan jotain uutta. Minulla ei ollut Huippis-koulutusta kohtaan oikeastaan mitään muita erityisiä ennakko-odotuksia kuin toive, että minulle avautuisi uusia ovia työelämässä ja uusia uramahdollisuuksia. Tämän suhteen koulutus onnistuikin täydellisesti ja koen, että aivan uudenlaiset työelämän näkymät aukesivat minulle.” – kuvailee ajatuksiaan Kuopiossa koulutukseen osallistunut Johanna Viiri.

”Koulutuksen sisältö vaikutti hyvältä ja sitä pystyttiin muokkaamaan vastaamaan osallistujien tarvetta. Mukana oli myös useita mielenkiintoisia paikallisia yrityksiä, jotka etsivät tekijöitä. Tärkeä osa oli myös sillä, että etukäteen oli kuvattu millaista tekijää kukin yhteistyökumppani etsi. Koulutus oli sisällöltään kattava ja vastasi hyvin odotuksia ja täydensi hyvin omaa osaamistani lääkinnällisten laitteiden maailmasta.” – kertoo puolestaan Oulun koulutukseen hakeutunut Aleksi Ronkainen.

”Työnantajakumppanini Kansallinen neurokeskus on perustettu osana Suomen hallituksen Terveysalan kasvustrategia -hanketta tehtävänään aivoterveyteen liittyvän tutkimusyhteistyön tiivistäminen ja neurotieteiden innovaatiotoiminnan edistäminen.” – kertoo Johanna. ”Tehtäväni oli (ja on edelleen!) toimia Kansallisen neurokeskuksen palveluasiantuntijana tarkoittaen, että vastaan yhteydenpidosta yritysten, tutkijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa ja toimin paikallisina Kansallisen neurokeskuksen ’kasvona’ pitäen yhteyttä asiakkaisiin ja muihin yhteistyötahoihin. Tutkijataustani vuoksi olen luonnollisesti aloittanut kontaktoinnin tutkijapuolelta, mutta Huippis-harjoittelun kehittämistehtävän myötä olen päässyt kontaktoimaan ja tapaamaan myös yrityksien edustajia sekä mahdollistamaan tutkijan ja yritysten välisiä tapaamisia.

”Työnantajakumppanini oli Kipuwex Oy, joka toimii terveysteknologian alalla Oulussa. Kipuwex kehittää kivun mittaukseen langatonta etämonitorointilaitetta. Laite mittaa digitaalisesti fysiologisia parametrejä, joita voidaan seurata etäyhteydellä. Mittaustiedoista lasketaan algoritmin avulla lapsen kokema kipu asteikolla 1-10. ” – kuvailee Aleksi työnantajakumppaniaan.

”Kaikki tekeminen harjoittelun aikana tähtäsi siihen, että pystyisin toimimaan yrityksessä tuotepäällikkönä. Perehdyin tuotteisiin, yritykseen ja sen laatujärjestelmään. Lisäksi pääsin mukaan kehittämään erillistä, kroonisille potilaille suunniteltua kivun itsearvioinnin mobiilisovellusta. Sovelluskehityksen puitteissa pääsin vetämään mm. loppukäyttäjätestejä. Vastuuta ja uusia haasteita annettiin yrityksen puolelta hyvin.” – kertoo Kipuwex Oy:stä Project Managerin pestin saanut Aleksi tyytyväisenä.

Mikä oli koulutusosion suurin anti sinulle?

”Koen, että koulutus hyödytti minua paljon monellakin tasolla (uutta tietotaitoa, uusia kontakteja, uutta uskoa omiin kykyihin). Suurin anti ehkä kuitenkin se, että aivan uudenlainen, yliopiston ja tutkimuksen ulkopuolinen, mutta kuitenkin siihen vahvasti linkitettävissä oleva maailma avautui minulle. Kehittämistehtäväni, jonka aiheena oli tutkimuskonsortion kokoaminen yhdessä neuroalan tutkijan kanssa Business Finland rahoitushakua varten, istui kokonaisuuteen ja Kasven koulutusaiheisiin (mm. yritysten liiketoiminta, palvelumuotoilu, lääkinnälliset laitteet) mainiosti.” – pohtii Johanna.

”Koulutusosion suurinta antia olivat lääkinnällisten laitteiden regulaatiokoulutukset, sekä oman osaamisen tunnistaminen ja sen esille tuomisen kehittäminen. Kehittämistehtävänäni liittyi Kipuwexin kehittämän laitteen vaatimuksiin ja testaukseen.” – tuumailee Aleksi

Mitä sinulle kuuluu nyt koulutuksen päätyttyä?

”Hyvää kuuluu, olen viihtynyt Kansallisella neurokeskuksella hyvin, pidän työstäni ja työnkuvastani. Meillä on myös todella kiva porukka täällä ja koska Kansallinen neurokeskus on vasta perustamisvaiheessa, niin on ollut hienoa saada olla mukana myös kehittämistyössä. Etenkin suomalaisen neurotieteen ja -tutkijoiden tukeminen ja tutkimusedellytysten turvaaminen ovat lähellä sydäntäni kehitettäessä Kansallisen neurokeskuksen toimintoja.” – kertoo Johanna iloisena.

”Nyt kuuluu hyvää! Olen jatkanut työtäni tuotepäällikkönä Kipuwex Oy:llä koulutuksen päätyttyä. Meillä on mahtava tiimi, jonka kanssa asioita hoidetaan nyt erikoistilanteessa etätöiden muodossa. Lähestyvä PainCARER sovelluksen julkaisu, sekä monitorointilaitteen saaminen markkinoille työllistävät vahvasti. Työssä oppii koko ajan uutta ja joutuu haastamaan itseään, mikä tekee työnteon itselle mielekkääksi.” – kuvailee Aleksi tunnelmiaan kuukausi koulutuksen päättymisen jälkeen.


Tuoreet Huippuosaajat Aleksi Ronkainen ja Johanna Viiri.

Oletko Sinä tuleva Huippuosaaja?

Syksyn ”Huippis” -toteutuksia suunnitellaan parhaillaan ja lisätietoa päivitetään nettisivuillemme heti kun toteutukset varmistuvat. Lisätietoa sekä koulutuspaikasta kiinnostuneille hakijoille että työnantajakumppanuudesta kiinnostuneille annamme mielellämme. Ollaan yhteyksissä!

Koulutuskuulumisiin!
Huippis-koordinaattori Anna

Kirsi Marin

Training Services Manager