Hyvinvointialan huippuosaajaksi: täsmäosaajia terveys- ja hyvinvointialalle

kesäkuu 6, 2019

Te-palvelujen kanssa toista kertaa yhteistyössä toteutettu Hyvinvointialan huippuosaajaksi -koulutus on kevään 2019 aikana yhdistänyt jälleen kerran haastavassa työllistymistilanteessa olevat akateemisen taustan omaavat asiantuntijat ja alueen terveys- ja hyvinvointialalla toimivat kasvuhakuiset yritykset. Viiden koulutettava-yritys -parin yhteinen matka, Kasven tarvelähtöisen koulutuksen tukemana, on nyt välietapissaan: koulutus on päättynyt, mutta useamman parin kohdalla taival on vasta alussa.

Hyvinvointialan huippuosaajaksi -koulutuksen ensisijaisena tavoitteena on tukea mukaan valittujen koulutettavien työllistymistä ja urapolun suuntaamista – tähän tavoitteeseen kehittämämme konsepti osoittautui jälleen kerran toimivaksi. Samalla Kasve on omalla ydinosaamisellaan ollut edistämässä mukana olevien yritysten toimintaa ja kehittymistä – koulutettavan toimiessa viestikapulana.

Konseptin toimivuudesta kertoo se, että kevään 2019 koulutukseen osallistuneista kaksi koulutettavaa työllistyi jo kesken koulutuksen ja heistä toinen suoraan omaan harjoittelupaikkaansa. Koulutettavien henkilökohtaiset tavoitteet osaamisen päivittämisestä ja sen kehittämisestä, sekä jalan oven väliin saattamisesta mielenkiintoiseen potentiaaliseen työpaikkaan myös täyttyvät.

Mikä oli koulutuksen paras anti koulutettavan näkökulmasta?

Koulutusrupeaman päätöksen yhteydessä saimme juhlistaa Seppo Rönkön tuoretta työsopimusta harjoittelupaikkaansa FinVectorille. ”Hyvinvointialan huippuosaajaksi -koulutus vastasi odotuksiani ja paras anti minulle oli se, että pääsin harjoittelijaksi koulutustani ja osaamistani vastaavaan työtehtävään FinVectorille. Työ on juuri sellaista mistä pidän. Erityisen kiitoksen antaisin siitä, että sain paljon kannustusta kouluttajilta. Minuun oltiin yhteydessä koko koulutuksen ajan ja kyseltiin kuulumisia ja sitä että tarvitsenko apua jossakin asiassa. Tunsin, että minusta välitetään ja että minua halutaan auttaa työllistymisessä.” -kuvailee Seppo Rönkkö (Specialist, FinVector) tuntemuksiaan Huippis -todistus ja työsopimus taskussaan.

”Oma haasteeni on aina ollut omien vahvuuksieni ja toisaalta kehittämiskohteiden tunnistamisessa. Hyvinvointialan huippuosaajaksi -koulutuksessa käytiin juuri näitä asioita hyvin kattavasti läpi. Tähän ongelmaan liittyvät koulutuksen etätehtävät oli räätälöity tosi hyvin juuri minulle ja niiden avulla pystyin paremmin tunnistamaan omat vahvuuteni ja kehittämiskohteet. Erityisen kiitollinen olen siitä, että sain opetusta LinkedIn käytössä sekä video-CV:n teossa. Nämähän ovat nykyisin tärkeät työkalut oman osaamisen markkinointiin.” – kuvailee Seppo työnhaussa olleita haasteita, joita koulutuksen aikana taklattiin mm. henkilökohtaista sparrausta hyödyntäen.

Voisiko Sinusta tulla Hyvinvointialan Huippuosaaja?

Hyvinvointialan huippuosaajaksi -koulutus on suunniteltu jo asiantuntijaprofiilin omaavalle akateemistaustaiselle työnhakijalle, jolla on motivaatio kehittää osaamistaan ja tavoitteena työllistyä yrityskentälle. Koulutuksessa kuromme umpeen akatemian ja bisneksen välistä kuilua. Koulutuksen ytimenä oleva Kasven osaaminen laatutyöstä ja liiketoiminnan kehittämisessä ovat keskeisiä sisältöjä, joiden avulla koulutettava on voinut olla 100 päivää kestävän harjoittelun aikana mukana mahdollistamassa myös työnantajakumppanin osaamisen kasvua ja sitä kautta liiketoiminnan kehittymistä.

”Suosittelen Hyvinvointialan huippuosaajaksi -koulutusta kaikille korkeakoulututkinnon suorittaneille, joiden on vaikea työllistyä koulutustaan vastaaviin työtehtäviin. Hyvinvointialan huippuosaajaksi -koulutuksen ansiosta työllistyin koulutustani vastaavaan työpaikkaan ja pääsin tekemään sellaista työtä, josta pidän. Olen siitä erittäin kiitollinen.” – summaa Seppo Rönkkö koulutuksen antia. ”Kasven toteuttama koulutuksen rekrytointiprosessi auttoi meitä löytämään puuttuvaa osaamista ja osaajan täydentämään tiimiämme” -täydentää FinVectorin henkilöstöpäällikkö Johanna Pirinen.

Kaksi ihmistä kippistää

Mitä kuuluu Meeri Sutiselle, joka osallistui koulutukseen vuosi sitten?

”Olen töissä koulutuksen aikaisessa harjoittelupaikassani, Biosafella, tutkijana. Harjoitteluaikana pääasiallinen tehtäväni oli menetelmäkehitys laboratoriossa. Se on edelleen osa työtäni, mutta osallistun nykyisin myös asiakasnäytteiden analysointiin ja työnkuvani laajentamisesta edelleen asiakasrajapintaan ja laatuasioihin on keskusteltu.” – kertoo Meeri kuulumisistaan vuosi koulutuksen päättymisen jälkeen.

”Minulle koulutuksessa eniten uutta ja myös yritysmaailmaan työllistymisen kannalta tärkeintä oli laatu- ja tuotekehitysosaamiseen liittynyt koulutus sekä regulaatioihin perehtyminen.  Koulutus vastasi tarpeitani; esimerkiksi laatuasioista saimme hyvän yleiskäsityksen, jonka pohjalta laatutyöhön pystyy osallistumaan, mutta samalla tiedostaa, millaisiin asioihin tarvitsee vielä lisäoppia voidakseen kehittyä oikeaksi asiantuntijaksi oman työympäristönsä laatuasioissa. Aiempi työurani on sijoittunut yliopistomaailmaan. Sen ja yritysmaailman välisen eron konkretisoituminen varsinkin siinä, kuinka vahvasti liiketoimintalähtöisyys ja toiminnan kannattavuus on yrityksen arjessa läsnä, on ollut suurin huomio koulutuksen aikana ja varsinkin nyt vuoden yrityksessä työskentelyn aikana.” – Meeri jatkaa.

”Olin muuttanut Kuopioon mieheni työpaikan vaihdon myötä eikä minulla ollut siteitä seudulle ennen muuttoa. Oman alani yritykset Kuopion seudulla olivat vieraita. Jo Hyvinvointialan huippuosaajaksi -koulutuksen rekrytointivaiheessa sain uutta tietoa useammasta yrityksestä, joissa osaamiselleni voisi olla käyttöä. Onnistuneessa esivalinnassa Biosafea ehdotettiin harjoittelupaikakseni.” -kuvaa Meeri lähtötilannettaan ennen Hyvinvointialan huippuosaajaksi -koulutukseen hakeutumista.

Meeri on Sepon kanssa samoilla linjoilla siitä kenelle tai millaiseen tilanteeseen koulutus sopii työnhakijan näkökulmasta: ”Hyvinvointialan huippuosaajaksi -koulutus sopii mahdollisesti uutta suuntaa työuralleen hakeville henkilöille, joilla on halua tarvittaessa astua myös oman mukavuusalueensa ulkopuolelle. Koulutuksessa on osa-alueita, jotka eivät ole omaa ydinosaamista, ja osallistumalla niihin avoimin mielin voi laajentaa omaa työkalupakkiaan ja kehittyä todelliseksi huippuosaajaksi.” “Yrityksen näkökulmasta rekrytointi on aina riski. Hyvinvointialan huippuosaajaksi -koulutus oli kuin pitkä työhaastattelu, jonka aikana saimme vahvistuksen siitä, että Meeri on se huippuosaaja, jota olimme etsimässä.” – summaa Biosafen laboratorionjohtaja Jouni Heikkinen koulutuksen antia työnantajakumppanin näkökulmasta.

Oletko Sinä seuraava Hyvinvointialan Huippuosaaja tai onko teidän tiiminne puuttuva palanen hakusessa?

Seuraavaa Hyvinvointialan huippuosaajaksi -koulutus käynnistyy Kuopiossa marraskuussa 2019. Työnantajakumppanien rekrytointi on käynnissä. Mukaan mahtuu noin 10 yritystä, joiden tarpeiden pohjalta Kasve etsii parhaan mahdollisen harjoittelijan ja jonka osaamista kasvua tukeva koulutussisältö räätälöidään yrityksen tarpeet ja tuleva tehtävä huomioiden. Koulutettavien haku käynnistetään syksyllä 2019 yhteistyössä Te-palvelujen kanssa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä niin keskustellaan lisää!

Koulutusterveisin, Anna

Tutustu myös Huippis Elinan tarinaan tästä.

Kirsi Marin

Training Services Manager