Oletko Sinä tuleva Photonics Top Expert?

Hae mukaan koulutukseen!

Hyödynnä etätoteutuksen mahdollisuudet

Kasve toteuttaa koulutusosion täysin etäyhteyksin (Zoom-alustalla) ja englanninkielisenä. Työssäoppimisen etätoteutusmahdollisuudesta kerrotaan tehtävänkuvauksissa, myös koulutuksen yhteyshenkilöt antavat mielellään lisätietoa!

Photonics Top Expert -koulutus:

 • 80 päivää työssäoppimista
 • 8 koulutuspäivää
 • kehittämistehtävä
 • henkilökohtaista sparrausta

Uusi Photonics Top Expert RekryKoulutus alkaa 2021!

Kasvava ja kansainvälistyvä fotoniikka-ala tarvitsee uusia osaajia. Yritykset etsivät jo soveltuvaa osaamista omaavia asiantuntijoita, jotka haluavat päivittää osaamistaan kohtaamaan fotoniikka-toimialan tarpeet. Oletko sinä tuleva Photonics Top Expert?

Photonics Top Expert RekryKoulutus toteutetaan Kasve Oy:n ja Photonics Finlandin yhteistyönä. Hakuprosessi ja koulutettavien rekrytointi toteutetaan yhteistyössä TE-palvelujen ja ELY-keskuksen kanssa.

Koulutuksen tavoitteena on löytää asiantuntijaprofiilin ja korkeakoulututkinnon omaavia työnhakijoita ja kouluttaa heistä huippuosaajia fotoniikka-alalla toimiviin yrityksiin ja organisaatioihin.

Koulutus järjestetään Kasve Oy:n Top Expert -konseptilla, jota on toteutettu jo kahdeksan kertaa: yli 80% koulutuksen suorittaneista on tällä hetkellä työllistyneenä (suurin osa entisessä harjoittelupaikassaan)!

Koulutussisältö – uusi osaaminen työllistymisen ajurina

Koulutus sisältää työssäoppimisjakson (80 pv) kumppaniyrityksessä, henkilökohtaista sparrausta (8 x 1h), sekä tarvelähtöistä, toimialan erityisosaamiseen liittyvää koulutusta (8 pv) seuraaviin kokonaisuuksiin liittyen:

 1. Fotoniikan ala: johdatus fotoniikan alan perusteisiin, erityispiirteisiin ja yrityksiin sekä toimialaan liittyviin kysymyksiin.
 2. Kansainvälinen liiketoimintaosaaminen: markkinoiden tunnistaminen, markkinoille pääsy, kansainvälinen kauppa, jakelijaverkostojen tunnistaminen ja valinta, ansaintalogiikka ja hinnan määräytyminen, sopimusasiat.
 3. Laadunhallintaosaaminen osana liiketoiminnan kehittämistä: laadunhallinta ja regulaatiot, laatujärjestelmät, riskienhallinta, liiketoimintastrategia, kilpailuedun tunnistaminen, liiketoiminnan kehittäminen ja innovaatiotoiminta
 4. Tuotekehitysosaaminen ja projektiosaaminen: yrityslähtöisten kehittämiskokonaisuuksien suunnittelu ja toteutus (mm. tuotekehitysprojekti, kaupallistamisprojekti, sisäinen kehittämisprojekti), resursointi, rahoitusmahdollisuudet

Koulutuksen aikataulu

Koulutuksen aloitus 30.8.2021, kesto 80 työpäivää sisältäen koulutuspäivät (56h) ja työssäoppimisen yrityksessä. Koulutus päättyy 20.12.2021.

Koulutuksen ja työssäoppimisjakson toteutusmuoto

Hakuehdot  – oletko Sinä tuleva Photonics Top Expert?

Hakijan tulee olla työtön tai työttömyysuhanalainen. Ota tarvittaessa yhteyttä TE-palveluihin ja selvitä täyttyvätkö hakuehdot kohdallasi. Koulutukseen valittavilta henkilöiltä edellytetään korkeakoulututkintoa (ammattikorkeakoulu tai yliopisto) tai riittävästi muuta työkokemusta esimerkiksi seuraavilta aloilta:

 • Fotoniikan ja optiikan ala
 • Teknologia ja teollisuus
 • Tekniset alat
 • Kaupallinen ala
 • Terveys- ja hyvinvointiala
 • Ohjelmistoala
 • Bio- ja ympäristöala
 • Myös muut soveltavat alat mahdollisia

Työnantajakumppanit ja tehtäväkuvaukset

Chipmetrics Oy etsii tuotepäällikköä, jolla on tuntemusta teknisten tuotteiden dokumentoinnista, toimitusketjun ja laadun hallinnasta ja/tai logistiikasta. Tehtävässä menestyminen edellyttää teknistä koulutustaustaa, hyvää englannin kielen taitoa, sekä kirjoitettuna että puhuttuna, nopeaa oppimiskykyä sekä huolellisuutta. Chipmetrics on monipaikkainen organisaatio ja työskentely edellyttää kykyä toimia etätyössä itsenäisesti, erilaisia etätyötaitoja ja työkaluja hyödyntäen. Arvostamme hakijan motivaatiota kehittää omaa osaamista, kiinnostusta tuotteisiimme sekä asiakaskeskeistä asennetta ja kokemusta työelämästä.

Chipmetrics Oy etsii markkinointipäällikköä, jolla on tuntemusta sisällön tuotannosta, verkkomarkkinoinnin kanavista, Google työkaluista, Adobe Creative Cloud työkaluista sekä osaamista visualisoida ja luoda graafikkaa. Olet kyvykäs kirjoittaja ja viestijä englannin kielellä. Koulutus- ja kokemustaustasi on markkinoinnista, myynnistä, liiketoiminnan kehittämisestä ja/tai tekniikasta. Tehtävässä menestyminen edellyttää ymmärrystä mikroelektroniikan teknologioista tai vähintään nopeaa oppimiskykyä. Chipmetrics on monipaikkainen organisaatio ja työskentely edellyttää kykyä toimia etätyössä itsenäisesti, erilaisia etätyötaitoja ja työkaluja hyödyntäen. Arvostamme hakijan motivaatiota kehittää omaa osaamista, kiinnostusta yritykseemme ja toimialaamme sekä asiakaskeskeistä asennetta ja kokemusta työelämästä.

Ecoaims etsii ohjelmistoinsinööriä, jonka päävastuuna on suunnitella ja ohjelmoida käyttöliittymiä tietokone- ja mobiililaiteympäristöihin elektronisiin aseisiin ja ammuntajärjestelmiin liittyen. Toimit tehtävässäsi mm. elektroniikan, teknisen dokumentaation ja markkinoinnin parissa. Työtehtävässä menestyminen edellyttää korkeakoulutaustaa, hyvää englannin kielen taitoa ja kykyä hallita projektikokonaisuuksia. Hakijalta edellytetään hyviä taitoja vähintään yhdessä seuraavista (C/C++, JavaScript, Java, Python, React Native, Node.js, Qt) ja eduksesi on kokemus työskentelystä esimerkiksi (BLE, WiFi, RS232/485, Modbus, TCP/IP, Raspberry Pi, Microcontrollers, FPGA) järjestelmien parissa. Tarjoamme Sinulle monipuolisen työnkuvan kasvavassa, innovatiivisessa ja kansainvälisessä ympäristössä. Tule mukaan perheyhtiöön osaksi olympiatason joukkuetta!

Finnadvance etsii biotekniikan tutkimusasiantuntijaa liittymään nopeasti kasvavaan soluviljely- ja/tai biotuotantotiimiin. Keskeinen tehtäväsi on auttaa sisäisessä kehittämisessä ja tutkimustyössä,  Organ-on-Chip -elinmallien/sirujen kehittämisessä ja niiden simuloinnissa ja valmistuksessa. Yhteisyössä tutkimus- ja kehitystiimin kanssa etsit sopivia valmistusmenetelmiä ja -materiaaleja  OoC -siruille, ratkaiset ongelmia data-analyysien tuottamiseksi ja osallistut tutkimusraporttien ja tuotekuvausten laatimiseen. Hakijalta edellytetään korkeakoulututkintoa (biokemia, mekaaninen/lääketieteellinen tekniikka, biotekniikka tai materiaalitiede), erinomaista englannin kielen taitoa ja kokemusta 3D-solubiologian, farmakologian, soluviljelmien, kuvantamismenetelmien ja biokemiallisten kokeiden alalta. Arvostamme myös aiempaa kokemusta esimerkiksi mikrofluidistiikan tai materiaalitieteen, valmistusprosessien ja laadunhallintajärjestelmien parissa, CAD-kokemusta sekä ohjelmointitaitoja.

Finnadvance etsii Back Office -asiantuntijaa liittymään nopeasti kasvavaan tiimiimme. Tärkein tehtäväsi on avustaa projektinhallinnassa ja yleisessä dokumentoinnissa, osallistua verkkosivujen suunnitteluun ja ulkoiseen viestintään sekä osallistut tutkimusraporttien ja tuotekuvausten laatimiseen. Hakijalta edellytetään korkeakoulututkintoa (biokemia, biolääketieteellinen tekniikka, biotekniikka tai siihen liittyvä ala), kokemusta verkkosivujen suunnittelusta ja kirjoittamisesta, sekä kokemusta projektinhallinnasta. Arvostamme kykyä hallita yksityiskohtia ja laajoja kokonaisuuksia sekä erinomaista englannin kielen kirjallista taitoa (suomen kielen taito luetaan eduksi).

Hypermemo etsii Embedded Software Developeria parantamaan yrityksen teollisuusautomaatiotiimiä. Roolissasi olet vastuussa sulautettujen ohjelmistojen suunnittelusta ja toteuttamisesta yrityksen ratkaisuille ja tuotteille, jotka sisältävät sähköisiä, mikroelektronisia, mekaanisia, optisia ja pneumaattisia komponentteja. Hakijalla odotetaan olevan korkeakoulututkinto (AMK tai yliopisto) tietotekniikasta, elektroniikasta, teollisuusautomaatiosta tai vastaavasta teknisestä alasta. Lisäksi edellytämme ammatillista työkokemusta sulautettujen järjestelmien kehittämisestä ja hyvää englannin kielen taitoa. Aikaisempaa kokemusta ohjaustekniikasta ja PLC-ohjelmoinnista pidetään etuina. Työtehtävän toimipiste on Joensuussa, etätyötoteutus ei ole mahdollista.

Hypermemo etsii tuotantopäällikköä tehostamaan yrityksen johtotiimiä. Roolissasi olet vastuussa teollisen mittakaavan tuotantolaitosten suunnittelusta, toteuttamisesta, käyttöönotosta ja jatkohallinnasta. Hakijalla odotetaan olevan tekninen korkeakoulututkinto (AMK tai yliopisto), hyvä englannin kielen taito ja todennettua kokemusta tuotantolaitoksen toiminnan johtamisesta. Aikaisempaa kokemusta start-up yrityksestä, tuotantolaitosten käynnistämisestä ja toiminnan tehostamisen kasvattamista sekä lasiteollisuuden tuntemusta pidetään etuina. Tehtävä sijaitsee Joensuussa, etätyötoteutus ei ole mahdollista.

Keypoint etsii Business Development Manageria, jonka päävastuu on uusien markkinoiden avaaminen fotoniikkaan liittyville ratkaisuillemme ja lasertekniikallemme. Tehtäviisi kuuluu esimerkiksi tunnistaa uudet liiketoimintamahdollisuudet ja potentiaaliset asiakkaat, luoda myyntiliidejä, hallita asiakas- ja jälleenmyyjäsuhteita sekä kehittää sisäisiä myyntiprosesseja ja kansainvälisiä liiketoimintastrategioita. Tehtävässä menestyminen edellyttää 3-5 vuoden kokemusta B2B-ratkaisujen myynnistä ja kansainvälisen jälleenmyyjäverkoston rakentamisesta, sujuvaa englanninkielen taitoa (suomen ja ruotsin kieli luetaan eduksi) ja korkeakoulututkintoa. Toivomme, että Sinulla on utelias, oma-aloitteinen ja ratkaisukeskeinen tapa toimia. Tarjoamme Sinulle työymparistöksi lämminhenkisen perheyrityksen, joukon innostuneita ammattilaisia, jotka ovat kiinnostuneita menestymään kansainvälisillä markkinoilla, sekä mahdollisuuden työskennellä etänä. Hae ja menesty kanssamme!

Huom! Työssäoppimispaikkoja ja tehtäväkuvauksia päivitetään jatkuvasti.

Haku on avoinna (15.6-2.8.2021)

Koulutukseen haku on kaksiosainen (HUOM! molemmat hakemukset vaaditaan):

 1. Sähköinen hakulomake:
  TE-palveluiden koulutusnumero Photonics Top Expert RekryKoulutukselle on 700498 ja hakuohjeet Te-palveluiden verkkosivuilla.
 2. Vapaamuotoinen hakemus ja CV, jotka lähetetään sivun alaosassa olevalla sähköisellä lomakkeella. Liitä sähköiseen lomakkeeseen CV ja avoin hakemuksesi. Merkitse hakemustiedostojen otsikoksi “Photonics Top Expert” ja nimesi. Kuvaa vapaamuotoisessa hakemuksessa lähtötilannettasi, sekä valmiuksiasi ja kehittymistarpeitasi: Miksi juuri Sinä olet tuleva Photonics Top Expert?

 

Hakuvaiheen aikataulu:

Hakuaika alkaa: 15.6.2021
Hakuaika päättyy: 2.8.2021 (klo 23.59)
Kutsu esihaastatteluun valituille: 5-6.8.2021
Esihaastattelupäivät: 9-10.8.2021
Kutsu työhaastatteluun valituille: 13-16.8.2021
Työhaastattelut: 17-18.8.2021
Valinta koulutukseen: 20.8.2021
Koulutus: 30.8-20.12.2021

 

Haluatko mukaan työnantajakumppaniksi? Lue lisää täältä!

TE-Live rekrytointitapahtuma 29.6. & 30.6.

TE-Live lähetykset järjestettiin 29.6. ja 30.6. www.MessiLive.fi, MessiLive.fi Youtube ja MessiLive.fi Facebook -kanavissa. Mukana oli työssäoppimispaikkojen edustajia sekä kouluttajan edustaja kertomassa lisätietoja ja vastaamassa kysymyksiin.

Katso 29.6. Fotoniikka-ala esittäytyy verkkotapahtuman tallenne Te-Live.fi -verkkosivuilla.

Katso 30.6. Fotoniikka-ala etsii koulutettavia verkkotapahtuman tallenne Te-Live.fi -verkkosivuilla.

Lähetä hakemuksesi Kasvelle:

Photonics Top Expert -koulutus 2021

 • Sallitut tiedostotyypit: pdf, Max. tiedoston koko: 100 MB.
 • Max. tiedoston koko: 100 MB.
ely logo

Photonics Top Expert yrityskumppanit:

Ota yhteyttä

Kirsi Marin

Training Services Manager

Mikko Juuti

CEO (-10/2023); Sales

Kaipaatko osaavaa kumppania tueksesi?

Autamme terveysalan yrityksiä menestymään kansainvälisillä markkinoilla. Hyödynnä osaamisemme ja kattavat verkostomme!