Blueprint Genetics: ISO 15189 -laadunhallintajärjestelmä kliiniselle laboratoriolle

Blueprint Genetics Oy on suomalainen laboratorio, joka kehittää ja toteuttaa diagnostisia geenitestejä ammattikäyttöön. Blueprint Geneticsin asiakkaita ovat sairaalat ja kliiniset tutkimuslaitokset Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Kasve toimi Blueprint Geneticsin ulkoisena laatupäällikkönä ja vastasi yrityksen laadunhallintajärjestelmän rakentamisesta vastaamaan ISO 15189 -lääketieteellisen laboratorion laadunhallintastandardia sekä US CLIA –kliinisten laboratorioiden laadunhallintastandardia. Kasve vastasi myös sisäisistä auditoinneista sekä henkilöstön kouluttamisesta ja toimi laatupäällikön roolissa mukana FINASin ja CLIAn suorittamissa ulkoisissa akkreditointiauditoinneissa. Laadunhallintajärjestelmä sai molemmilta viranomaistahoilta runsaasti kiitosta toimivuudestaan ja kattavuudestaan.

Lue lisää Blueprint Genetics Oy:stä.