Photonics Top Expert 2023

Koulutus avataan hakuun pian!

Koulutuksen tavoitteena on löytää asiantuntijaprofiilin ja korkeakoulututkinnon omaavia työnhakijoita ja kouluttaa heistä huippuosaajia kasvavan ja osaajapulasta kärsivän fotoniikan ja korkean teknologian toimialalle.

Photonics Top Expert RekryKoulutuksen hakuprosessi ja koulutettavien rekrytointi toteutetaan yhteistyössä Photonics Finland Oy:n, ELY-keskuksen ja TE-palveluiden kanssa. Koulutuksen yrityskumppanit ja työtehtävät julkistetaan myöhemmin, mutta osaajat voivat osallistua toteutukseen ympäri Suomen.

Koulutus on järjestetty jo 10 kertaa: yli 83% koulutuksen suorittaneista on tällä hetkellä työllistyneenä (suurin osa entisessä harjoittelupaikassaan)!

LUE KOULUTUKSEN ESITE TÄÄLTÄ

RekryKoulutuksen sisältö

Photonics Top Expert RekryKoulutuksen toteutuksesta vastaavat Kasven kokeneet asiantuntijat ja kouluttajat. Koulutus sisältää työssäoppimisjakson (80 pv) kumppaniyrityksessä, henkilökohtaista sparrausta ja coachingia (8h), kehittämistehtävän sekä fotoniikan toimialan erityisosaamiseen liittyvää ryhmäkoulutusta (8 pv). Työnantajakumppani vastaa perehdytyksestä yrityksen toimintakulttuuriin ja työssäoppimisesta harjoittelun aikana, sekä osallistuu yhdessä sovitun kehittämistehtävän ohjaukseen. Koulutuksen sisältö räätälöidään työnantajakumppanien ja osaajien tarpeiden mukaan seuraavien teemojen ympärille ja teemoihin syvennytään tarvelähtöisesti kehittämistehtävään linkittyvissä sparrauksissa:

  1. Toimialaosaaminen ja työelämä: fotoniikka-, optiikka- ja teknologiatoimialan vaatimukset, trendit ja tulevaisuus, työelämätaidot, osaamisen kehittäminen ja asiantuntijaviestintä.
  2. Kansainvälinen liiketoimintaosaaminen ja myynti: markkinoiden tunnistaminen ja pääsy, kansainvälinen kauppa, liiketoiminnan kehittäminen ja myynti, markkinointi ja viestintä, jakelijaverkostot, ansaintalogiikka, hinnan määräytyminen, rahoitusmahdollisuudet ja sopimusasiat.
  3. Tuotekehitys ja projektiosaaminen: innovaatiot, tuotekehitys, tuotteistaminen, tuotepäällikön tehtävät, tuotteiden elinkaari, myynnin ja markkinoinnin tuki, tuotekehityksen ja tuotannon prosessit, ohjelmistokehitys, resursointi ja projektinhallinta.
  4. Laadun- ja riskienhallinta: laadunhallinta ja regulaatiot, laatujärjestelmät, riskienhallinta, liiketoimintastrategia, ympäristö, työturvallisuus, vastuullisuus ja kilpailuedun tunnistaminen.

 

Aamiaistilaisuus yrityksille

Järjestämme aamiaistilaisuuden fotoniikan ja optiikan alan osaajien rekrytoinneista kiinnostuneille yrityksille 14.2.2023 (klo 8.00-9.30) Otaniemen Micronovassa (Pieni Sali, Tietotie 3, 02150 Espoo). Tilaisuudessa pääset kuulemaan mm. uudesta Photonics Top Expert 2 -koulutustoteutuksesta keväällä 2023, rekryväylän vaivattomuudesta ja kustannustehokkuudesta (ELY-tuki 70%) ja fotoniikan alan kärkiyrityksen Dispelixin menestystarinan rekrytoinneista kyseisen koulutusväylän kautta. Aamiaistilaisuuden hosteina toimivat Mikko Juuti, CEO (Kasve Oy) ja Juha Purmonen, Executive Director (Photonics Finland Oy). Tilaisuudessa tarjoillaan mielenkiintoisten keskusteluiden ohessa aamupalaa. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Aamiaistilaisuuteen ilmoittautuminen (9.2.2023 mennessä): bit.ly/fotoniikka

Mitä tarjoamme yrityksille?

RekryKoulutus on mainio väylä tuoda yritykseen uusia osaajia! Rekrytoinnin tarve ja asiantuntijan tehtävänkuva voi liittyä esim. tutkimukseen, suunnitteluun, projekteihin, myyntiin, tuotekehitykseen, ohjelmointiin tai laadunhallintaan. Koulutuksen tavoitteena on varmistaa kasvavien yritysten osaavan työvoiman saatavuus räätälöidyn tarvelähtöisen koulutuksen avulla. Koulutettaviksi haetaan korkeakoulutettuja jo riittävän asiantuntijaprofiilin ja kokemuksen omaavia hakijoita yhdessä mahdollisen tulevan työnantajan kanssa.

Työnantajakumppanille tarjotaan Kasven toteuttamana:

 • hakukuvauksen laatiminen ja markkinointi
 • hakijoiden rekrytointiprosessi
 • hakijoiden esisoveltuvuusarviointi
 • esivalinta ja -haastatteluprosessi
 • valitulle hakijalle tarvelähtöinen ja räätälöity koulutus
 • koulutettavan henkilökohtainen seuranta ja coaching
 • tarvelähtöistä yrityssparrausta ja perehdytyksen tuki

Hakuvaihe on riskitön ja vaivaton! Laadimme yhdessä yrityksen tarpeisiin sopivan tehtävänkuvauksen, jonka perusteella osaajahaku käynnistetään. Muodostuvasta hakijapoolista yritys pääsee valitsemaan Kasven esityksen pohjalta parhaat hakijat työhaastatteluun. Kasve esihaastattelee kandidaatit ja työnantajakumppani valitsee itselleen koulutettavan. Sitoutuminen koulutuksen työnantajakumppaniksi tapahtuu vasta, kun osaaja on valittu ja koulutus pääsee alkamaan.

Rekrytointikoulutuksen kustannukset jakautuvat ELY-keskuksen (70%) ja osallistuvan yrityksen (30%) kesken. Yrityksen osallistumismaksu on vain 3000 € + alv. / osaaja (ei muita piilo- tai henkilöstökuluja)! Rekrytoivan koulutuksen kautta työllistäminen on monin verroin helpompaa ja edullisempaa kuin suorarekrytointi.

Koulutuksen aikataulu ja toteutus

Koulutusaika huhti-elokuu 2023 (tarkentuu yrityspaikkojen myötä), kesto 80 työpäivää sisältäen koulutuspäivät (56h) ja työssäoppimisen yrityksessä.

Kasve toteuttaa tarvittaessa koulutusosion etäyhteyksin tai hybridimallina (Zoom) ja englanninkielisenä. Työssäoppimisen etätoteuttamismahdollisuudesta kerrotaan tehtävänkuvauksissa, koulutuksen yhteyshenkilöt antavat myös mielellään lisätietoa!

Hakuehdot RekryKoulutukseen

Hakijan tulee olla työtön, työttömyysuhanalainen tai osa-aikaisesti työskentelevä. Ota tarvittaessa yhteyttä TE-palveluihin ja selvitä täyttyvätkö hakuehdot kohdallasi. Koulutukseen valittavilta henkilöiltä edellytetään korkeakoulututkintoa (ammattikorkeakoulu tai yliopisto) tai riittävästi muuta työkokemusta esimerkiksi seuraavilta aloilta:

 • Fotoniikka, optiikka, mittaustekniikka
 • Tekninen tai teollinen ala
 • Teknologia-ala
 • Ohjelmistotekniikka / ICT
 • Kaupalliset alat
 • Tutkimus- ja laboratorioala
 • Bio- ja ympäristöala

 

Työnantajakumppanit ja tehtäväkuvaukset

Haettavat työpaikat päivitetään tähän!

Hakuaika julkaistaan pian!

Koulutukseen haku on kaksiosainen (HUOM! molemmat hakemukset vaaditaan):

 1. Sähköinen hakulomake TE-palveluille:
  TE-palveluiden koulutusnumero Photonics Top Expert RekryKoulutukselle on (päivitetään) ja hakuohjeet Te-palveluiden verkkosivuilla: (päivitetään)
 2. Vapaamuotoinen hakemus ja CV Kasvelle: hakemus lähetetään sivun alaosassa olevalla lomakkeella (päivitetään).  Liitä sähköiseen lomakkeeseen CV ja avoin hakemuksesi (pdf. muodossa). Merkitse hakemustiedostojen otsikoksi nimesi. Kuvaa vapaamuotoisessa hakemuksessa lähtötilannettasi, osaamistasi ja kehittymistarpeitasi.

 

 

Hakuvaiheen aikataulu

Hakuaika alkaa:
Hakuaika päättyy:
Esihaastattelut:
Yrityshaastattelut:
Valintatieto:
Koulutus ja työssäoppiminen:

Lisätietoa työtehtävästä ja hausta


Kirsi Marin
Training Services & Talent Manager, Kasve Oy
kirsi.marin@kasve.com
+358 50 321 4884

HUOM! Pyydämme kärsivällisyyttä hakemuksiin vastaamisessa ja valintojen suhteen. Käsittelemme suuren määrän hakemuksia ja vastaamme jokaiselle hakijalle. Kiitos ymmärryksestäsi.

Infotilaisuudet

Koulutuksen online-infotilaisuus järjestetään (päivitetään). Mukana on kouluttajan edustaja kertomassa lisätietoja ja vastaamassa kysymyksiin.

Ohjelma:
 • Tervetuloa
 • Kokemusvideo (yritys & osaaja)
 • Tietoa koulutuksesta ja avoimista työpaikoista
 • CV esimerkkejä
 • Kysymyksiä ja vapaata keskustelua

 

Tervetuloa mukaan!

Lisäksi koulutuksesta järjestetään verkkovälitteinen TE-Live info ja tallenne (päivitetään)

ely logo

Ota yhteyttä

Kirsi Marin

Training Services Manager

Henna Heiskanen

Education Ambassador

Kaipaatko osaavaa kumppania tueksesi?

Autamme terveysalan yrityksiä menestymään kansainvälisillä markkinoilla. Hyödynnä osaamisemme ja kattavat verkostomme!