Photonics Top Expert 2023

Hakuaika on päättynyt.

Koulutuksen tavoitteena on löytää asiantuntijaprofiilin ja korkeakoulututkinnon omaavia työnhakijoita ja kouluttaa heistä huippuosaajia kasvavan ja osaajapulasta kärsivän fotoniikan ja korkean teknologian toimialalle.

Photonics Top Expert RekryKoulutuksen hakuprosessi ja koulutettavien rekrytointi toteutetaan yhteistyössä Photonics Finland Oy:n, ELY-keskuksen ja TE-palveluiden kanssa. Koulutuksen yrityskumppanit ja työtehtävät julkistetaan myöhemmin, mutta osaajat voivat osallistua toteutukseen ympäri Suomen.

Koulutus on järjestetty jo 10 kertaa: yli 83% koulutuksen suorittaneista on tällä hetkellä työllistyneenä (suurin osa entisessä harjoittelupaikassaan)!

LUE KOULUTUKSEN ESITE TÄÄLTÄ

RekryKoulutuksen sisältö

Photonics Top Expert RekryKoulutuksen toteutuksesta vastaavat Kasven kokeneet asiantuntijat ja kouluttajat. Koulutus sisältää työssäoppimisjakson (80 pv) kumppaniyrityksessä, henkilökohtaista sparrausta ja coachingia (8h), kehittämistehtävän sekä fotoniikan toimialan erityisosaamiseen liittyvää ryhmäkoulutusta (8 pv). Työnantajakumppani vastaa perehdytyksestä yrityksen toimintakulttuuriin ja työssäoppimisesta harjoittelun aikana, sekä osallistuu yhdessä sovitun kehittämistehtävän ohjaukseen. Koulutuksen sisältö räätälöidään työnantajakumppanien ja osaajien tarpeiden mukaan seuraavien teemojen ympärille ja teemoihin syvennytään tarvelähtöisesti kehittämistehtävään linkittyvissä sparrauksissa:

  1. Toimialaosaaminen ja työelämä: fotoniikka-, optiikka- ja teknologiatoimialan vaatimukset, trendit ja tulevaisuus, työelämätaidot, osaamisen kehittäminen ja asiantuntijaviestintä.
  2. Kansainvälinen liiketoimintaosaaminen ja myynti: markkinoiden tunnistaminen ja pääsy, kansainvälinen kauppa, liiketoiminnan kehittäminen ja myynti, markkinointi ja viestintä, jakelijaverkostot, ansaintalogiikka, hinnan määräytyminen, rahoitusmahdollisuudet ja sopimusasiat.
  3. Tuotekehitys ja projektiosaaminen: innovaatiot, tuotekehitys, tuotteistaminen, tuotepäällikön tehtävät, tuotteiden elinkaari, myynnin ja markkinoinnin tuki, tuotekehityksen ja tuotannon prosessit, ohjelmistokehitys, resursointi ja projektinhallinta.
  4. Laadun- ja riskienhallinta: laadunhallinta ja regulaatiot, laatujärjestelmät, riskienhallinta, liiketoimintastrategia, ympäristö, työturvallisuus, vastuullisuus ja kilpailuedun tunnistaminen.

 

Mitä tarjoamme yrityksille?

RekryKoulutus on mainio väylä tuoda yritykseen uusia osaajia! Rekrytoinnin tarve ja asiantuntijan tehtävänkuva voi liittyä esim. tutkimukseen, suunnitteluun, projekteihin, myyntiin, tuotekehitykseen, ohjelmointiin tai laadunhallintaan. Koulutuksen tavoitteena on varmistaa kasvavien yritysten osaavan työvoiman saatavuus räätälöidyn tarvelähtöisen koulutuksen avulla. Koulutettaviksi haetaan korkeakoulutettuja jo riittävän asiantuntijaprofiilin ja kokemuksen omaavia hakijoita yhdessä mahdollisen tulevan työnantajan kanssa.

Työnantajakumppanille tarjotaan Kasven toteuttamana:

 • hakukuvauksen laatiminen ja markkinointi
 • hakijoiden rekrytointiprosessi
 • hakijoiden esisoveltuvuusarviointi
 • esivalinta ja -haastatteluprosessi
 • valitulle hakijalle tarvelähtöinen ja räätälöity koulutus
 • koulutettavan henkilökohtainen seuranta ja coaching
 • tarvelähtöistä yrityssparrausta ja perehdytyksen tuki

Hakuvaihe on riskitön ja vaivaton! Laadimme yhdessä yrityksen tarpeisiin sopivan tehtävänkuvauksen, jonka perusteella osaajahaku käynnistetään. Muodostuvasta hakijapoolista yritys pääsee valitsemaan Kasven esityksen pohjalta parhaat hakijat työhaastatteluun. Kasve esihaastattelee kandidaatit ja työnantajakumppani valitsee itselleen koulutettavan. Sitoutuminen koulutuksen työnantajakumppaniksi tapahtuu vasta, kun osaaja on valittu ja koulutus pääsee alkamaan.

Rekrytointikoulutuksen kustannukset jakautuvat ELY-keskuksen (70%) ja osallistuvan yrityksen (30%) kesken. Yrityksen osallistumismaksu on vain 3000 € + alv. / osaaja (ei muita piilo- tai henkilöstökuluja)! Rekrytoivan koulutuksen kautta työllistäminen on monin verroin helpompaa ja edullisempaa kuin suorarekrytointi.

Koulutuksen aikataulu ja toteutus

Koulutusaika 27.6.-16.10.2023, kesto 80 työpäivää sisältäen koulutuspäivät (56h) ja työssäoppimisen yrityksessä.

Kasve toteuttaa tarvittaessa koulutusosion etäyhteyksin tai hybridimallina (Zoom) ja englanninkielisenä. Työssäoppimisen etätoteuttamismahdollisuudesta kerrotaan tehtävänkuvauksissa, koulutuksen yhteyshenkilöt antavat myös mielellään lisätietoa!

Hakuehdot RekryKoulutukseen

Hakijan tulee olla työtön, työttömyysuhanalainen tai osa-aikaisesti työskentelevä. Ota tarvittaessa yhteyttä TE-palveluihin ja selvitä täyttyvätkö hakuehdot kohdallasi. Koulutukseen valittavilta henkilöiltä edellytetään korkeakoulututkintoa (ammattikorkeakoulu tai yliopisto) tai riittävästi muuta työkokemusta esimerkiksi seuraavilta aloilta:

 • Fotoniikka, optiikka, mittaustekniikka
 • Tekninen tai teollinen ala
 • Teknologia-ala
 • Ohjelmistotekniikka / ICT
 • Kaupalliset alat
 • Tutkimus- ja laboratorioala
 • Bio- ja ympäristöala

 

Työnantajakumppanit ja tehtäväkuvaukset

Huom! Hakukuvauksia julkaistaan myös haun aikana.

Cheos etsii tiimiinsä teknisen myynnin osaajaa. Vuonna 2002 perustettu Cheos tarjoaa mittauslaitteistoja sekä -ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin mm. tutkimukseen, tuotekehitykseen ja laadunvalvontaan. Cheos keskittyy valoon ja valotekniikkaan, ja edustaa kärkivalmistajia fotoniikan, mikroskopian ja konenäön aloilta.
Teknisen myynnin osaajana palvelet asiakkaitamme erityisesti fotoniikan tuotteiden parissa. Työnkuva on joustavasti muokattavissa vahvuuksiesi mukaan. Työssä menestyminen edellyttää korkeakoulututkintoa esimerkiksi fysiikan tai fotoniikan alalta. Toivomme, että sinulla on jo aiempaa työkokemusta ja sen myötä kertynyttä teknistä osaamista. Arvostamme myös lasereiden tuntemusta ja olemassa olevia verkostoja alalta. Teknisenä myyjänä työskentelet asiakasrajapinnassa, ja tarvitset hyvien vuorovaikutustaitojen lisäksi sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa. Ruotsin kielen taito ja ajokortti sekä oman auton käyttömahdollisuus on etu. Oma-aloitteinen ja itsenäinen työskentelyote sekä idearikkaus nähdään vahvuutena. Tarjoamme paikan tiiviissä ja leppoisassa tiimissä, jossa sinulla on tilaa kasvaa ja ottaa haltuun kasvava tuotealueemme fotoniikan saralla. Viihtyisä toimistomme sijaitsee Espoossa, lisäksi tarjoamme etätyömahdollisuuden. Hae mukaan ja kerro lisää osaamisestasi!

Detection Technology etsii testausteknikkoa. Vuonna 1991 perustettu Detection Technology tuottaa röntgenkuvaustuotteita lääketieteen, turvallisuuden ja teollisuuden käyttöön maailmanlaajuisesti. Testausteknikkona työskentelet osana testaustiimiä, jonka vastuulla on X-ray sensoreiden ja kameroiden tuotetestaus ja validointi. Keskeisimpiä tehtäviäsi on elektronisten kokoonpanojen, komponenttien ja sähkömekaanisten kokoonpanojen testaus ja vianetsintä tuotannossa ja/tai tuotekehityksessä. Lisäksi valmistelet teknisiä raportteja, joissa tuodaan esille ratkaisuja teknisiin ongelmiin. Lopullinen työnkuvasi muotoillaan osaamisesi ja mielenkiintosi mukaan.
Toivomme, että sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto (BSc, MSc) ja aiempaa kokemusta elektroniikka-alan valmistuksesta tai tutkimus- ja kehitysympäristöistä. Lisäksi tarvitset taitoja elektroniikkalaitteiden kokoamiseen ja purkamiseen peruskäsityökaluilla sekä kykyä tulkita suunnitteludokumentteja. S2 sähköpätevyys on etu. Työssäsi tarvitset myös suomen- ja englanninkielentaitoa. Arvostamme hyviä tiimityötaitoja ja positiivista asennetta – huumorintajua unohtamatta. Tarjoamme mielenkiintoisen tehtävän osana monikansallista suunnittelutiimiämme. Toimimme Suomen lisäksi Kiinassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Testausteknikon työpiste sijaitsee Oulun yksikössämme. Jätä hakemus ja liity mukaan tekemään merkityksellistä työtä!

ElFys etsii tiimiinsä vahvistukseksi laatuun perehtynyttä ammattilaista. Elfys on vuonna 2017 perustettu valonilmaisinteknologiaan keskittyvä yritys, jonka patentoidulla teknologialla pystytään vangitsemaan valon kaikki säteet. Elfys suunnittelee, kehittää ja tuottaa kustomoituja valonilmaisimia muun muassa terveysteknologia- ja turvallisuusalan tarpeisiin. Laatupäällikkönä vastaat ElFysin johtamisjärjestelmän ylläpidosta ja kehityksestä asiakkaiden vaatimukset, laatujärjestelmät ja -standardit huomioiden. Työskentelet tiiviisti asiakas- ja toimittajarajapinnassa kehittävällä otteella ja hallitset projektityöskentelyn vaatimukset ja otatpa tarvittaessa roolin projektipäällikkönäkin. Tehtävässä menestyminen edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa esimerkiksi fotoniikan alalta. Tehtävässä tarvitaan myös perusosaamista puolijohdeteknologiasta. Arvostamme aiempaa kokemusta laadun ja laatujärjestelmien parissa sekä asiakasrajapinnassa työskentelystä. Työssäsi tarvitset hyviä vuorovaikutustaitoja suomeksi ja englanniksi sekä kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja johtaa heitä. Muu kielitaito (saksa, ranska) on eduksi, mutta ei välttämätöntä. Työssä menestymistä tukee myös järjestelmällinen työote ja paineensietokyky. Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen tehtävän huippuammattilaisten tiimissä. Toimipisteemme sijaitsee Espoossa, minkä lisäksi voit hyödyntää hybridityön etuja. Kuulemme mielellämme lisää sinusta, joten jätäthän hakemuksen niin jutellaan lisää!

Gasmet Technologies etsii tuotekehitysosaajaa täydentämään tutkimus- ja tuotekehitystiimiä. Gasmet Technologies Oy on vuonna 1990 perustettu suomalainen teknologiakonserni, joka suunnittelee ja tuottaa huippuluokan kaasuanalysaattoreita ja päästömittausjärjestelmiä. Yrityksellä on toimipisteet kuudessa eri maassa ja lähes 130 työntekijää. Tuotekehitysosaajana pääset osaksi huipputeknologiaan erikoistuneiden insinööriemme tiimiä. Vastaat optiikan tutkimuksista ja mallinnuksesta, ja tuotat dokumentaatiota sekä raportteja. Toivomme, että sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto esim. fysiikan, fotoniikan tai optiikan alalta sekä hyvät matemaattiset taidot. Kokemus spektroskopiasta tai elektroniikka- ja mekaniikka-alalta on etu. Työkokemusta pääset kerryttämään myös meillä, joten voit olla vielä urasi alkutaipaleella. Työssä menestyminen vaatii hyviä teknisiä ja sosiaalisia taitoja sekä järjestelmällistä ja huolellista työskentelyotetta. Toivomme, että nautit ongelmien ratkaisusta, viihdyt tiimityössä ja osaat tarvittaessa pyytää apua työkavereilta. Tiimin työkieli on englanti, joten tarvitset myös hyvää englanninkielentaitoa. Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen tehtäväkentän, hyvät kasvumahdollisuudet ja huippuosaajista muodostuvan työyhteisön. Työpisteesi sijaitsee Vantaan toimistollamme, minkä lisäksi käytössäsi ovat hybridityön mahdollisuudet. Toivomme kuitenkin, että näemme sinua toimistolla viikoittain. Hae nyt ja liity joukkoomme luomaan maailmaa, jossa on vähemmän päästöjä!

Led Future etsii teknistä myyjää vahvistamaan tiimiä. Vuonna 2017 perustettu Led Future kehittää ja tuottaa UVC-säteilyyn pohjautuvia teknisiä desinfektiolaitteita ja -palveluita eri toimintaympäristöihin. Teknisenä myyjänä edistät desinfiointilaitteiden ja -järjestelmien myyntiä Suomessa. Kohtaat asiakkaitamme eri kanavissa ja toimit avainroolissa tarpeiden ja ratkaisuiden määrittämisessä. Keskeistä on myös uusien, potentiaalisten asiakkaiden kontaktointi. Toivomme, että sinulla on tekninen tausta ja soveltuva korkeakoulututkinto esimerkiksi sähkön, elektroniikan tai fotoniikan alalta. Tarvitset työssäsi hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä sujuvaa suomen kielen taitoa. Alan verkostot ja kokemus erilaisten järjestelmien käytöstä on etu. Arvostamme hyvää asennetta ja mahdollista markkinointiosaamista. Teknisen myyjän tehtävään voi kuulua matkustamista erityisesti Etelä-Suomessa. Tarjoamme sinulle mukaansatempaavan tehtävän innovatiivisten ratkaisuidemme parissa. Toimipisteemme sijaitsee Kuopiossa, mutta käytössäsi ovat myös etätyön mahdollisuudet. Hae mukaan ja tule rakentamaan turvallisempaa tulevaisuutta kanssamme!

Led Future etsii tuotepäällikköä vahvistamaan tiimiä. Vuonna 2017 perustettu Led Future kehittää ja tuottaa UVC-säteilyyn pohjautuvia teknisiä desinfektiolaitteita ja -palveluita eri toimintaympäristöihin. Tuotepäällikkönä toimit haavanhoitolaitteemme tuoteomistajana. WCD- haavanhoitolaitteemme on ensihoitolaite eläinten haavoille ja ihoinfektioille. Työskentelet tiiviisti yhdessä tuotekehityksen kanssa ja edistät myyntiä sekä liiketoimintamme kansainvälisiä yhteyksiä. Toivomme, että sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto tekniseltä alalta. Työssäsi tuotantopäällikkönä tarvitset hyviä ihmissuhde- ja yhteistyötaitoja, oma-aloitteisuutta ja ongelmanratkaisukykyä. Arvostamme projektinhallintataitoja sekä vientiin liittyvää osaamista. Tehtävässä menestyminen edellyttää hyvää kielitaitoa, esimerkiksi suomen, englannin, ruotsin ja/tai saksan osaamista. Työhön voi ajoittain kuulua matkustamista. Tarjoamme sinulle mukaansatempaavan tehtävän innovatiivisten ratkaisuidemme parissa. Toimipisteemme sijaitsee Kuopiossa, mutta käytössäsi ovat myös etätyön mahdollisuudet. Hae mukaan ja tule rakentamaan turvallisempaa tulevaisuutta kanssamme!

Oseir etsii R&D Specialistia, jolla on tuntemusta konenäöstä, optiikasta, sekä T&K-toiminnasta. Vuonna 1999 perustettu Oseir kehittää erikoisteollisuuskameroita mittaamaan lämpö- ja kylmäpinnoitusprosesseja sekä parantamaan niiden laatua. Työnkuvassasi pääset toimimaan mm. mittalaitteiden sekä monipuolisten tutkimus- ja kehitystehtävien parissa. Tehtävässä menestyminen edellyttää teknistä korkeakoulutaustaa, hyvää englannin ja suomen kielen taitoa, käytännönläheisyyttä ja oma-aloitteisuutta. Sinulla on mahdollisesti kokemusta esimerkiksi system engineering -tehtävistä sekä raudan että softan parissa. Kokemus ohjelmistokehityksestä luetaan eduksi. Toivomme lisäksi, että sinulla on valmius matkustamiseen. Etsimme yrittäjähenkistä ja ennen kaikkea hyvää tyyppiä täydentämään tiimiämme, jolla on halu ottaa vastaan uusia haasteita. Tervetuloa innovatiiviseen joukkoomme Oseirille!

Pibond etsii mikro&nano-optiikan suunnittelijaa. Vuonna 2014 perustettu Pibond kehittää ja valmistaa uniikkeja materiaaleja uusimpien mikropiirien ja optisten komponenttien valmistukseen. Mikro&nano-optiikan suunnittelijana perustat ja kehität optiikan mallinnusympäristön erilaisten mallinnustyökalujen ja Pythonin avulla. Toteutat myös metaoptisten rakenteiden suunnittelua, mallinnusta ja optimointia puhdastilavalmistukseen. Toivomme, että sinulla on jo jonkin verran kokemusta alalta ja korkeakoulututkinto esimerkiksi fysiikasta, elektroniikasta tai tietojenkäsittelytieteestä. Työssäsi tarvitset englannin kielen taitoa, ymmärrystä valmistustekniikasta, fotoniikasta ja mikro&nano-optiikasta. Arvostamme itsenäistä työotetta, ongelmanratkaisukykyä ja hyviä tiimityötaitoja. Eduksesi on myös kyky hahmottaa kokonaisuuksia. Tarjoamme sinulle mahdollisuuden työskennellä yrityksessä, joka innovoi huippuluokan ratkaisuja tulevaisuuden tarpeisiin. Toimipisteemme sijaitsee Espoossa ja toivomme, että voit työskennellä toimistolla muutamia päiviä viikossa. Odotamme jo hakemustasi!

Picophotonics etsii optiikan R&D-insinööriä. Picophotonics on vuonna 2015 perustettu spin-off-yritys Tampereen yliopiston Optoelektroniikan tutkimuskeskukselta. Yritys kehittää ja tuottaa SESAM-tekniikkaan perustuvia Q-kytkettyjä mikrosirulasereita. Optiikan R&D-insinöörin monipuoliseen työnkuvaan kuuluu sekä suunnittelua, testausta että valmistusta. Työnkuva voidaan räätälöidä osaamisesi ja mielenkiintosi mukaan. Edellytämme soveltuvaa korkeakoulututkintoa, esim. fotoniikka, optiikka, fysiikka, insinööritieteet, sekä aiempaa kokemusta alalta. Tehtävässä menestyminen edellyttää lasereiden ja niiden valmistuksen tuntemusta. Myös projektinhallintataidot ja ymmärrys optiikasta ovat etuja. Työssäsi tarvitset analyyttista ja rauhallista työotetta. Arvostamme myös tarkkuutta ja halua kehittyä ammattilaisena. Menestyäksesi tarvitset hyvää teoreettista osaamista, mutta myös konkreettisia taitoja ja osaamista esimerkiksi labratyöstä; pinsettien on hyvä pysyä käsissäsi. Tarjoamme sinulle laajan työnkuvan mukavassa porukassa, jossa töitä tehdään hyvällä meiningillä. Työskentelemme moderneissa tiloissa Ruskolla, Tampereella. Kerro lisää osaamisestasi hakemuksessa, odotamme kuulevamme sinusta pian!

See Through Solutions etsii kehitysinsinööriä. Vuonna 2022 perustettu start-up valmistaa ja kehittää matalalämpökuvantamiseen perustuvia THz-kameroita muun muassa turvallisuusalan tarpeisiin. Kehitysinsinöörinä saat vastuullesi laitteemme käytännön kehittämistyön. Työtehtäviisi kuuluu THz-kameroiden asennus, integraatiot sekä testaus. Kasaat prototyyppejä laitteista ja niihin liittyvistä ohjelmistoista. Teet tarvittaessa myös teknisen tuen tehtäviä erilaisissa asiakasprojekteissamme. Edellytämme korkeakoulututkintoa soveltuvalta alalta, kuten fysiikasta tai sähkötekniikasta. Toivomme, että sinulla on kokemusta sensoriteknologiasta. Eduksesi on myös kokemus laitevalmistuksesta, optiikan suunnittelusta tai optisista ja/tai RF-mittauksista. Tarvitset työssäsi perustason Python osaamista. Arvostamme joustavuutta, kykyä itsenäiseen työhön ja kiinnostusta uuden oppimiseen. Positiivinen, start-up-henkinen asenne on vahvuus.Tarjoamme sinulle inspiroivan ja haastavan työympäristön teknologia-alan start-upissa. Työmme luonne edellyttää lähityöskentelyä Espoon toimistollamme. Odotamme innolla hakemustasi!

 

 

Hakuaika 3.-31.5.2023

Koulutukseen haku on kaksiosainen, joten jätäthän hakemuksen sekä TE-palveluille että Kasvelle.

 1. Sähköinen hakulomake TE-palveluille (valitse näistä toinen):
  Pohjois-Karjalan TE-palveluiden koulutusnumero Photonics Top Expert RekryKoulutukselle on 713929 ja hakuohjeet TE-palveluiden verkkosivuilla. Uudenmaan TE-palveluiden koulutusnumero Photonics Top Expert RekryKoulutukselle on 713896 ja hakuohjeet TE-palveluiden verkkosivuilla.
 2. Vapaamuotoinen hakemus ja CV Kasvelle: hakemus lähetetään sivun alaosassa olevalla lomakkeella.  Liitä sähköiseen lomakkeeseen CV ja avoin hakemuksesi (pdf. muodossa). Merkitse hakemustiedostojen otsikoksi nimesi. Kuvaa vapaamuotoisessa hakemuksessa lähtötilannettasi, osaamistasi ja kehittymistarpeitasi sekä mielenkiinnonkohteitasi.

 

 

Hakuvaiheen aikataulu

Hakuaika alkaa: 3.5.2023
Hakuaika päättyy: 31.5.2023
Esihaastattelut: haastattelemme jo hakuaikana, kuitenkin viimeistään 5.6.2023
Yrityshaastattelut: 12.-15.6.2023
Valintatieto: 19.6.2023
Koulutus ja työssäoppiminen: 27.6.-16.10.2023

Lisätietoa työtehtävästä ja hausta


Henna Heiskanen
Education Ambassador
henna.heiskanen@kasve.com
+358 50 566 9405 (soittoajat 8.5. klo 14-16, 16.5. klo 14-16, 29.5. klo 14-16)

HUOM! Pyydämme kärsivällisyyttä hakemuksiin vastaamisessa ja valintojen suhteen. Käsittelemme suuren määrän hakemuksia ja vastaamme jokaiselle hakijalle. Kiitos ymmärryksestäsi.

Infotilaisuudet

Koulutuksen online-infotilaisuus järjestetään ma 29.5.2023 (14-14.30) Zoomin välityksellä. Mukana on kouluttajan edustaja kertomassa lisätietoja ja vastaamassa kysymyksiin.

Ohjelma:
 • Tervetuloa
 • Tietoa koulutuksesta ja avoimista työpaikoista
 • Kysymyksiä ja vapaata keskustelua

 

Tervetuloa mukaan!

Lisäksi koulutuksesta järjestetään verkkovälitteinen TE-Live info 11.5. klo 14. Lähetys ja tallenne on katsottavissa täällä.

ely logo

Ota yhteyttä

Kirsi Marin

Training Services Manager

Henna Heiskanen

Education Ambassador

Kaipaatko osaavaa kumppania tueksesi?

Autamme terveysalan yrityksiä menestymään kansainvälisillä markkinoilla. Hyödynnä osaamisemme ja kattavat verkostomme!