Health Tech Top Expert Oulu 2023

Hakuaika koulutukseen on päättynyt.

Koulutuksen tavoitteena on löytää asiantuntijaprofiilin ja korkeakoulututkinnon omaavia työnhakijoita ja kouluttaa heistä huippuosaajia kasvavan ja osaajapulasta kärsivän terveysteknologian toimialalle.

Health Tech Top Expert RekryKoulutuksen hakuprosessi ja koulutettavien rekrytointi toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan TE-palveluiden kanssa. Koulutuksen yrityskumppanit sijoittuvat pääasiassa Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan alueelle, mutta osaajat voivat osallistua toteutukseen ympäri Suomen.

Koulutus on järjestetty jo 10 kertaa: yli 83% koulutuksen suorittaneista on tällä hetkellä työllistyneenä (suurin osa entisessä harjoittelupaikassaan)!

LUE KOULUTUKSEN ESITE TÄÄLTÄ

TRAINING BROCHURE & INFO IN ENGLISH

RekryKoulutuksen sisältö

Health Tech Top Expert RekryKoulutuksen toteutuksesta vastaavat Kasven kokeneet asiantuntijat ja kouluttajat. Koulutus sisältää työssäoppimisjakson (80 pv) kumppaniyrityksessä, henkilökohtaista sparrausta ja coachingia (8h), kehittämistehtävän sekä terveysteknologia-alan erityisosaamiseen liittyvää ryhmäkoulutusta (8 pv). Työnantajakumppani vastaa perehdytyksestä yrityksen toimintakulttuuriin ja työssäoppimisesta harjoittelun aikana, sekä osallistuu yhdessä sovitun kehittämistehtävän ohjaukseen. Koulutuksen sisältö räätälöidään työnantajakumppanien ja osaajien tarpeiden mukaan seuraavien teemojen ympärille ja teemoihin syvennytään tarvelähtöisesti kehittämistehtävään linkittyvissä sparrauksissa:

  1. Kansainvälinen liiketoimintaosaaminen ja myynti: markkinoiden tunnistaminen ja pääsy, kansainvälinen kauppa, liiketoiminnan kehittäminen ja myynti, markkinointi ja viestintä, jakelijaverkostot, ansaintalogiikka, hinnan määräytyminen, rahoitusmahdollisuudet ja sopimusasiat.
  2. Tuotekehitys ja projektiosaaminen: innovaatiot, tuotekehitys, tuotteistaminen, tuotepäällikön tehtävät, tuotteiden elinkaari, myynnin ja markkinoinnin tuki, tuotekehityksen ja tuotannon prosessit, ohjelmistokehitys, resursointi ja projektinhallinta.
  3. Laadun- ja riskienhallinta: laadunhallinta ja regulaatiot, laatujärjestelmät, riskienhallinta, liiketoimintastrategia, ympäristö, työturvallisuus, vastuullisuus ja kilpailuedun tunnistaminen.
  4. Toimialaosaaminen ja työelämä: terveys- ja teknologiatoimialan vaatimukset, trendit ja tulevaisuus, työelämätaidot, osaamisen kehittäminen ja asiantuntijaviestintä.

 

Koulutuksen aikataulu ja toteutus

Koulutusaika 20.2.-15.6.2023, kesto 80 työpäivää sisältäen koulutuspäivät (56h) ja työssäoppimisen yrityksessä.

Kasve toteuttaa tarvittaessa koulutusosion etäyhteyksin tai hybridimallina (Zoom) ja englanninkielisenä. Työssäoppimisen etätoteuttamismahdollisuudesta kerrotaan tehtävänkuvauksissa, koulutuksen yhteyshenkilöt antavat myös mielellään lisätietoa!

Hakuehdot RekryKoulutukseen

Hakijan tulee olla työtön, työttömyysuhanalainen tai osa-aikaisesti työskentelevä. Ota tarvittaessa yhteyttä TE-palveluihin ja selvitä täyttyvätkö hakuehdot kohdallasi. Koulutukseen valittavilta henkilöiltä edellytetään korkeakoulututkintoa (ammattikorkeakoulu tai yliopisto) tai riittävästi muuta työkokemusta esimerkiksi seuraavilta aloilta:

 • Tekniset alat
 • Kaupalliset alat
 • Ohjelmistoala
 • Bio- ja ympäristöala
 • Terveys- ja hyvinvointiala
 • Tutkimus- ja laboratorioala
 • Farmasia- ja lääkeala
 • Elintarvike- ja ravitsemusala

 

Työnantajakumppanit ja tehtäväkuvaukset

 

CooliBlade etsii myyntipäällikköä vastaamaan globaalista asiakashankinnasta ja valituista sovellusalueista. CooliBlade tarjoaa integroituja lämmönhallintaratkaisuja tehoelektroniikkasovelluksiin ja suuritehoisiin LED-valaisinjärjestelmiin. Työtehtävänäsi on prospektoida valittavan sovellusalueen osalta joukko asiakkaita, joita kontaktoidaan yhdessä laadittavan materiaalin pohjalta. Kykenet luomaan tuloksellisen kampanjan, seuraamaan myyntiprosessin eri vaiheita ja mittaroimaan onnistumista. Tukenasi on kokenut myyntijohtaja. Tehtävässä eduksi on kokemus kansainvälisestä high-tech tuotemyynnistä tai -ratkaisumyynnistä. Tehtävässä menestyminen edellyttää kokemusta B2B-ratkaisujen myynnistä ja kansainvälisen verkoston rakentamisesta, sujuvaa englannin kielen taitoa, sekä soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Toivomme, että Sinulla on itseohjautuva, yrittäjähenkinen ja ratkaisukeskeinen tapa toimia. Tarjoamme Sinulle työympäristöksi innovatiivisen yrityksen, joukon innostuneita ammattilaisia, jotka ovat kiinnostuneita menestymään kansainvälisillä markkinoilla. Hae ja menesty kanssamme!

CooliBlade etsii tuotantosuunnittelijaa, jonka vastuualueena on yrityksen tuotantosolujen ylösajaminen ja ensimmäisten teollisten batchien toteuttaminen. CooliBlade tarjoaa integroituja lämmönhallintaratkaisuja tehoelektroniikkasovelluksiin ja suuritehoisiin LED-valaisinjärjestelmiin. Työtehtäviisi kuuluu lisäksi alihankintaprosessin suunnittelu, laadunvarmistus ja lopputuotteiden testausjärjestelmät. Työtehtäviisi voi osaamisesi mukaan kuulua myös laatujärjestelmän kehittämiseen liittyvät työt osana tiimiä. Tehtävässä eduksi on kokemus tuotantolinjan kehitys- ja suorittavista tehtävistä elektroniikka-/mekaniikkateollisuudessa. Tehtävässä menestyminen edellyttää sujuvaa englannin kielen taitoa, sekä soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Toivomme, että Sinulla on oma-aloitteinen ja ratkaisukeskeinen tapa toimia. Tarjoamme Sinulle työympäristöksi innovatiivisen yrityksen, joukon innostuneita ammattilaisia, jotka ovat kiinnostuneita menestymään kansainvälisillä markkinoilla. Hae ja menesty kanssamme!

​​DentView etsii ohjelmistokehittäjää. DentView on terveydenhuollon digitalisaatioon keskittyvä suomalainen yritys, joka kehittää uudenlaisia työkaluja ja sisältöjä tasa-arvoiseen suun terveyden tarjontaan Suomessa ja Pohjoismaissa. Työssäsi ohjelmistokehittäjänä pääset toteuttamaan uusia ominaisuuksia DentViewin suun terveyden laitteistoihin ja sovelluksiin. Hakijalta edellytetään tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, kokemusta ohjelmistojen kehittämisestä (esim. Angular, Ionic/ Android-laitteet) sekä taitoja moniteknisten tuotteiden testaukseen ja ongelmanratkaisuun. Työ tapahtuu asiakasrajapinnassa ja työssä menestyminen edellyttää siksi hyvää suomen ja englannin kielitaitoa sekä erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Toivomme, että omaksut nopeasti uusia asioita, osaat toimia itsenäisesti päivittäisessä työssäsi ja omaat kehittämismyönteisen asenteen. Voit olla vielä oman urasi alussa tai jo kokenut ohjelmistokehittäjä. Tarjoamme Sinulle mahdollisuuden päästä mukaan yrityksen kansainväliseen kehittäjätiimiin, jolloin vastuualueesi ja roolisi voi laajentua kehittyvän yrityksen mukana Työpisteesi sijaitseen yrityksen tiloissa Kempeleessä. Kuulemme mielellämme lisää juuri sinusta, joten hae mukaan!

DentView etsii kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin asiantuntijaa. DentView on terveydenhuollon digitalisaatioon keskittyvä suomalainen yritys, joka toimii aktiivisesti suun terveyden markkinoilla Suomessa ja on nyt suuntaamassa toimintaa muihin Pohjoismaihin. Työssäsi kv-myynnin ja markkinoinnin asiantuntijana pääset rakentamaan yrityksen myyntiä ja kasvua ensi vaiheessa Ruotsin markkinoille. Hakijalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, myyntiosaamista sekä kommunikointikykyä ruotsin että englannin kielellä. Tehtävässä menestyminen edellyttää asiakaspalvelutaitoja, matkustamista tarvittaessa, oma-aloitteisuutta ja luovuutta. Lisäksi arvostamme yrittäjähenkisyyttä sekä mahdollista terveydenhuollon ja julkisen sektorin tuntemusta. Tarjoamme Sinulle mahdollisuuden päästä mukaan kasvuhakuisen yrityksen avainhenkilöiden joukkoon. Työpisteesi sijaitseen yrityksen tiloissa Kempeleessä. Toiminnan kehittyessä työtä voidaan suunnitella osittain etätyöksi tarvittaessa. Kuulemme mielellämme lisää juuri sinusta, joten hae mukaan!

M-Solutions hakee projektipäällikköä vahvistamaan tiimiään. M-Solutions Oy tuottaa kokonaisvaltaisia ICT- ja tiedonhallintaratkaisuja asiakkailleen teollisuudessa ja pk-sektorilla. Projektipäällikkönä työskentelet tiiviisti asiakkaidemme kanssa ja tuet heitä toiminnan kehittämisessä. Vastaat projektien määrittelytyöstä asiakkaita osallistaen, esität oikeita kysymyksiä, haet ratkaisuja ja huolehdit kokonaisuuden toteutumisesta. Edistät työssäsi myös oman tuotekehityksemme tuloksena syntyneen tiedonhallintajärjestelmämme (M-IDIS) myyntiä. Työhön voi ajoittain kuulua myös matkustamista asiakkaiden luokse eri puolille Suomea tai ulkomaille. Hakijalta edellytämme soveltuvaa korkeakoulututkintoa, teollisuusyritysten prosessien tuntemusta sekä kokemusta tiedolla johtamisesta ja asiakasrajapinnassa työskentelystä. Järjestelmäkehityksen ja ICT-alan ymmärrys on etu. Tehtävässä menestyminen vaatii kykyä hahmottaa kokonaisuuksia ja tunnistaa ongelmia. Toivomme sinulta lisäksi hyvää suomen ja englannin kielen taitoa. Arvostamme lisäksi hyviä vuorovaikutustaitoja, ratkaisukeskeisyyttä ja oma-aloitteisuutta. Vuonna 2016 perustetun yrityksemme päätoimipaikka sijaitsee Pyhäjärvellä, lisäksi tarjoamme mahdollisuuden etätyöhön. Tule mukaan tiimiimme luomaan tulevaisuuden teollisuutta!

PehuTec etsii juniori-tason ohjelmistokehittäjää vahvistamaan kasvavaa ohjelmistokehittäjien tiimiä. PehuTec Oy tarjoaa monipuolisia asiantuntijapalveluita eri toimialoilla toimivien asiakkaidensa tuotekehitykseen. Hakijalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja Angular, Node.js, React ja/tai Vue osaamista. Arvostamme myös osaamista Java, JavaScript tai Python kielistä, mutta kaikista tärkeintä on halusi kehittyä. Tehtävässä menestymisen kannalta on tärkeää, että sinulla on hands on-asennetta sekä sujuva suomen ja englannin kielitaito. Meillä pääset työskentelemään ja kasvamaan vaihtelevissa projekteissa oman osaamisesi ja mielenkiintosi mukaan. Jos innostut uuden oppimisesta ja haluat työskennellä rennossa ympäristössä huippukollegoiden kanssa, hae pikaisesti mukaan! Meillä on maailman kovimmat asiantuntijat ja älykkäimmät ratkaisut, lue lisää: https://onsekova.fi/.

PehuTec etsii laatuosaajaa vahvistamaan asiantuntijatiimiään. PehuTec Oy tarjoaa monipuolisia asiantuntijapalveluita ja ratkaisuja eri toimialoilla toimivien asiakkaidensa tuotekehityksen haasteisiin. Laatuosaajana vastaat prosessien kehittämisestä ja luot edellytykset parhaiden käytäntöjen jalkauttamiselle. Ylläpidät ja päivität laatujärjestelmäämme ja kehität dokumentointia. Työnkuvaasi kuuluu myös projektityötä eli kokemus esimerkiksi hardware-, mekaniikka- tai software-suunnittelusta katsotaan eduksi. Hakijalta edellytämme soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä aiempaa kokemusta laatuasiantuntijan tehtävistä. Arvostamme laatujärjestelmien tuntemusta (esim. ISO 13485, ISO-9001) sekä kokemusta prosessien kehittämisestä. Tehtävässä menestyminen vaatii hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja, tarkkaa ja itsenäistä työotetta sekä hyvää suomen ja englannin kielen taitoa. Jos innostut monipuolisista projekteista, uuden oppimisesta ja haluat tehdä merkityksellistä työtä huippukollegoiden kanssa, hae pikaisesti mukaan! Meillä on maailman kovimmat asiantuntijat ja älykkäimmät ratkaisut, lue lisää https://onsekova.fi/.

Peili Vision etsii regulaatio-osaajaa. CE-merkitty virtuaalitodellisuuteen perustuva ratkaisumme tukee neuropsykiatrista kuntoutusta ja esimerkiksi toiminnanohjaushaasteiden arviointia. Regulaatio-osaajana vastaat kokonaisvaltaisesti lääkinnällisen laitteen säädös- ja laatuasioiden hallinnasta. Tuota ja ylläpidät tarvittavaa dokumentaatiota ja huolehdit vaatimustenmukaisuuden toteutumisesta. Roolisi on keskeinen myös prosessien kehittämisessä. Hakijalta edellytetään yliopistotutkintoa soveltuvalta alalta, aiempaa kokemusta prosessien kehittämisestä sekä laatu- ja riskienhallintajärjestelmien tuntemusta (esimerkiksi ISO-13485, ISO-9001, ISO-14971). Mahdollinen aiempi kokemus standardien tai regulaatioiden parissa työskentelystä (esim. MDR, IVDR, GDPR, IEC62304) luetaan eduksi. Tehtävässä menestymistä tukee ymmärrys lääkinnällisten laitteiden kehitysprojekteista, RegOps-menetelmästä ja ohjelmistopuolesta. Toivomme hakijalta lisäksi hyviä tiimityötaitoja, itseohjautuvuutta, tarkkuutta sekä kykyä itsenäiseen työhön. Tehtävässä toimiminen edellyttää myös hyvää suomen ja englannin kielen taitoa. Tarjoamme mielenkiintoisen ympäristön oman osaamisesi kehittämiseen, parhaat kollegat, rennon työilmapiirin ja vastuullisen työn, jossa pääset vaikuttamaan. Fyysiset toimipisteemme sijaitsevat Oulussa ja Helsingissä. Hae mukaan niin jutellaan lisää!

Pharmatory etsii tiimiinsä GMP-tuotantopäällikköä. Pharmatory palvelee lääketeollisuuden ja biotekniikan yrityksiä monipuolisilla kemian alan asiantuntijapalveluilla. GMP-tuotantopäällikön monipuoliseen työnkuvaan kuuluu tuotannon suunnittelu, tarjouslaskenta, resurssointi ja budjetointi. Tuotantopäällikkö vastaa myös tiiminsä käytännön työn johtamisesta. Hakijalta edellytetään korkeakoulututkintoa orgaanisen kemian tai prosessikemian alalta sekä vahvaa kokemusta lääketeollisuudesta ja GMP-ympäristössä toimimisesta. Tehtävässä menestyminen vaatii laatujärjestelmätuntemusta. Arvostamme aiempaa esimies- tai tuotepäällikkökokemusta sekä kokemusta orgaanisen kemian prosessikehityksestä ja tuotantomittakaavan siirtämisestä. Roolissa tarvitaan tiimityötaitoja, hyvää suomen ja englannin kielen taitoa sekä kykyä nopeaan oppimiseen. Työhön kuuluva vastuu ja vapaus edellyttävät hakijalta myös itseohjautuvuutta. Toimintaamme ohjaa asiakaslähtöisyys ja vankka luottamuksellisuus. Arvostamme halua kehittyä ja kykyä uuden oppimiseen. Tarjoamme perehdytyksen tehtävään nykyisen toimenhaltijan opastuksella sekä tilaisuuden oman osaamisen kehittämiseen osana asiantuntevaa tiimiä. Toimipisteemme sijaitsee Oulussa. Työn luonne edellyttää pääsääntöisesti paikallaoloa työpaikalla ja rajallisia etätyömahdollisuuksia. Tervetuloa tiimiimme!

Topcon Healthcare Solutions etsii  juniori ohjelmistokehittäjää. Topcon Healthcare tarjoaa uusimmat kokonaisvaltaiset ratkaisut silmien terveydenhuoltoon, joihin kuuluvat esim. multimodaaliset kuvantamislaitteet, eri valmistajien laitteisiin sopivat datankäsittelyratkaisut sekä etälääketiedeteknologia. Ohjelmistokehittäjänä olet tärkeässä roolissa kehittämässä uuden sukupolven uraa uurtavia etälääketiedeteknologioita yhdessä tiimin kanssa. Edellytämme soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja erityisesti Java ja/tai Angular kokemusta. Ohjelmistokehittäjänä tärkeintä on oppimiskyky ja halu kehittyä terveysteknologia-alan osaajaksi. Työssäsi tarvitset hyviä kommunikointi- ja tiimityötaitoja sekä englannin kielen taitoa, sillä työkielemme on englanti. Ohjelmistokehittäjien tiimimme työskentelee Oulussa. Teemme yhteistyötä myös muualla Suomessa sekä maailmalla kuten New Jerseyssä ja Japanissa työskentelevien kollegoidemme kanssa. Tavoitteemme on tarjota terveydenhuollon ammattilaisille älykkäitä, arvoa tuottavia ja tehokkaita teknologiaratkaisuja hoidon ja palvelun kehittämiseksi.  Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen tehtävän kiehtovalla terveysteknologian alalla, huiput työkaverit ja joustavan työympäristön. Jos koet olevasi etsimämme osaaja, hae mukaan ja kerro lisää itsestäsi!  

Topcon Healthcare Solutions etsii teknistä asiantuntijaa vastaamaan integraatioista. Topcon Healthcare tarjoaa uusimmat kokonaisvaltaiset ratkaisut silmien terveydenhuoltoon, joihin kuuluvat esim. multimodaaliset kuvantamislaitteet, eri valmistajien laitteisiin sopivat datankäsittelyratkaisut sekä etälääketiedeteknologia.Teknisenä asiantuntijana vastaat integraatioiden toteuttamisesta ja kehittämisestä. Huolehdit teknisten järjestelmien pystyttämisestä, testaamisesta sekä käyttökoulutuksesta ja palautteeseen pohjautuvasta kehittämisestä. Hakijalta edellytämme soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä ohjelmointiosaamista ja aiempaa kokemusta integraatioiden toteuttamisesta. Työssäsi tarvitset hyviä kommunikointi- ja tiimityötaitoja sekä englannin kielen taitoa, sillä työkielemme on englanti. Tiimimme työskentelee Oulussa. Teemme yhteistyötä myös muualla Suomessa sekä maailmalla kuten New Jerseyssä ja Japanissa työskentelevien kollegoidemme kanssa. Tavoitteemme on tarjota terveydenhuollon ammattilaisille älykkäitä, arvoa tuottavia ja tehokkaita teknologiaratkaisuja hoidon ja palvelun kehittämiseksi.  Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen tehtävän kiehtovalla terveysteknologian alalla, huiput työkaverit ja joustavan työympäristön. Jos koet olevasi etsimämme osaaja, hae mukaan ja kerro lisää itsestäsi! 

 

Hakuaika 15.12.2022-19.1.2023

Huom. Hakuaikaa on jatkettu, aiemmin tulleet hakemukset huomioidaan.
Koulutukseen haku on kaksiosainen, molemmat hakemukset (Kasve & TE-palvelut) vaaditaan:

 1. Sähköinen hakulomake TE-palveluille:
  TE-palveluiden koulutusnumero Health Tech Top Expert RekryKoulutukselle on 710965 ja hakuohjeet Te-palveluiden verkkosivuilla
 2. Vapaamuotoinen hakemus ja CV Kasvelle: hakemus lähetetään sivun alaosassa olevalla lomakkeella. Liitä sähköiseen lomakkeeseen CV ja avoin hakemuksesi (pdf. muodossa). Merkitse hakemustiedostojen otsikoksi nimesi. Kuvaa avoimessa hakemuksessa erityisesti osaamistasi, kehittymistarpeitasi ja motivaatiotasi.

 

 

Hakuvaiheen aikataulu

Hakuaika alkaa: 15.12.2022
Hakuaika päättyy: 19.1.2023 (Hakuaikaa on jatkettu, aiemmin tulleet hakemukset huomioidaan.)
Esihaastattelut: 20.1. ja 23.-24.1.2023
Yrityshaastattelut: 1.-3.2. ja 6.2.2023
Valintatieto: viikolla 6
Koulutus ja työssäoppiminen: 20.2.-15.6.2023 (80 opiskelijatyöpäivää)

Lisätietoa työtehtävästä ja hausta


Henna Heiskanen
Education Ambassador, Kasve Oy
henna.heiskanen@kasve.com
+358 50 566 9405 (Tiedustelut puhelimitse: 18.1. klo 14-16)

HUOM! Pyydämme kärsivällisyyttä hakemuksiin vastaamisessa ja valintojen suhteen. Käsittelemme suuren määrän hakemuksia ja vastaamme jokaiselle hakijalle. Kiitos ymmärryksestäsi.

Infotilaisuudet

Koulutuksen online-infotilaisuus järjestetään 4.1.2023 klo 13. Mukana on kouluttajan edustaja kertomassa lisätietoja ja vastaamassa kysymyksiin.

Ohjelma:
 • Tervetuloa
 • Kokemusvideo (yritys & osaaja)
 • Tietoa koulutuksesta ja avoimista työpaikoista
 • Kysymyksiä ja vapaata keskustelua

 

Tervetuloa mukaan!

Lisäksi koulutuksesta järjestetään verkkovälitteinen TE-Live -lähetys 20.12.2022. Lähetys (ja myöhemmin tallenne) on katsottavissa täällä.

ely logo

Ota yhteyttä

Henna Heiskanen

Education Ambassador

Kaipaatko osaavaa kumppania tueksesi?

Autamme terveysalan yrityksiä menestymään kansainvälisillä markkinoilla. Hyödynnä osaamisemme ja kattavat verkostomme!