Yritysten kehittämispalvelut

Yritysten kehittämispalvelut ovat Ely-keskuksen tukema instrumentti pk-yritysten kasvun, uudistumisen ja kansainvälistymisen edistämiseksi.

Yritysten kehittämispalvelua voidaan hyödyntää hyvin monipuolisesti yrityksen liiketoiminnan, tuotteiden ja laadunhallinnan kehittämiseen, innovaatioiden kaupallistamiseen tai esimerkiksi laajemman rahoituksen suunnitteluun ja valmisteluun.

KehPa-instrumentilla tuotettujen palveluiden omavastuuosuus yritykselle on vain 325 €/päivä, ja konsultointipäiviä myönnetään tyypillisesti 2-5 päivää kerrallaan.

Kasve on valittu ainoana terveysalan asiantuntijayrityksenä Ely-keskuksen Yrityksen kehittämispalveluiden kansalliseksi puitesopimustoimittajaksi kolmella eri osa-alueella:

 1. Kasvu ja kansainvälistyminen, konsultteina Mikko Juuti ja Juhani Lahdenperä
 2. Tuottavuus ja digitalisointi, konsulttina Rosa Tengvall
 3. Innovaatioiden kaupallistaminen, konsultteina Nina Vartiainen ja Elias Haapakorva.

Laaja osaaminen käytössäsi

Yritysten kehittämispalvelut, eli KehPat, ovat Ely-keskuksen tukema instrumentti, jolla edistetään monipuolisesti pk-yritysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä. Olemme toteuttaneet KehPa-päivillä esimerkiksi seuraavanlaisia projekteja:

 • Terveysalan regulaatioihin liittyvät vaatimusmäärittelyt, esiarvioinnit ja selvitykset sekä niiden vaikutukset yrityksen liiketoimintaan
 • Laatujärjestelmän ja teknisen dokumentaation katselmointi ja kehittäminen
 • Ohjelmistokehitysprojektien määrittely ja suunnittelu
 • Yrityksen strategian kehittäminen (esim. tuotekehitys-, territorio- ja regulaatiostrategia)
 • Markkinaselvitykset, korvattavuusselvitykset ja kilpailijakartoitukset
 • Ansaintamallin ja jakelukanavien kirkastaminen
 • Rahoituksen suunnittelu ja sijoittajamateriaalit
 • Projekti- ja liiketoimintasuunnitelmat jatkorahoitusta varten

KehPa-päivien toteutusta haetaan Aluehallinnon asiointipalvelun kautta. Ely-keskuksen arvioinnin jälkeen teemme yhdessä kehittämisprojektin toteutussuunnitelman, jonka perusteella Ely-keskus tekee päätöksen ja projekti voi alkaa. Projektin päätyttyä tulokset raportoidaan sähköisessä järjestelmässä.

Palvelu on mahdollista viedä läpi etätoteutuksella, mikäli se sopii palvelun luonteeseen. Näin ollen etätyöskentely ei ole este projektin läpiviennille myöskään yrityksen näkökulmasta. Tutustu palveluun ELY-keskuksen sivuilla.

Kiinnostuitko yritysten kehittämispalvelusta?

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, niin mietitään juuri sinun yrityksellesi paras ratkaisu!

Yritysten kehittämispalveluiden asiantuntijamme

Rosa Tengvall

Lead Quality Engineer

Nina Vartiainen

Head of QA/RA

Elias Haapakorva

Executive Chairman

Juhani Lahdenperä

Senior Advisor