Kasvu vaatii laadunhallintajärjestelmää

Olemme tehneet Kasven kanssa esiselvityksen kliinisen laboratorion laadunhallintajärjestelmää varten, ja rakennamme nyt itse laadunhallintajärjestelmää. Järjestelmä ja sen avulla haettava sertifiointi parantaa kansainvälistä kilpailukykyämme.

Parannamme asemaamme kansainvälisillä markkinoilla

Tavoitteemme on saada kliiniselle laboratoriollemme ISO 15189 -sertifikaatti, jotta pystymme osoittamaan asiakkaillemme toimivamme standardin vaatimusten mukaisesti muun muassa laadunvalvonnan, toistettavuuden ja dokumentoinnin osalta.

Kansainvälisesti tunnustettu laadunhallintajärjestelmä on asiakashankinnan kannalta olennainen, ja tavoitteemme on laajentaa asiakaskuntaamme. Voisimme jatkaa toimintaamme myös nykyisellä tasolla, mutta se asettaisi haasteita kasvulle. Erityisesti Yhdysvaltojen ja Aasian markkinoilla kasvu vaatii laadunhallintajärjestelmän.

Samalla laadunhallintajärjestelmä mahdollistaa niiden asioiden kehittämisen, jotka edistävät liiketoimintaamme myös jatkossa: se auttaa toimintojen kehittämisessä, ja tekee toiminnastamme organisoidumpaa.

Kumppani sparraa pysymään aikataulussa

Sisäisesti projektin valmistuminen tulee näkymään parempana dokumentaationa ja ennustettavuutena, mikä parantaa työn toistettavuutta ja tasalaatuisuutta. Se, että pystymme hallitsemaan työtä paremmin, näkyy asiakkaiden suuntaan esimerkiksi näytteiden analyysiajoissa ja tarkemmissa arvioissa työn etenemisestä.

Projekti on sujunut aikataulussa. Viikoittainen läpikäynti ja tarvittaessa konsultointi Kasven kanssa auttaa viemään projektin järkevästi läpi: etenemme jatkuvasti ja teemme oikeita asioita. Saamme Kasvelta tukea ja materiaalia, mutta myös meillä on iso rooli työn edistämisessä.

Kasven toimialakokemus vakuutti meidät

Halusimme tueksemme ulkopuolisen kumppanin toisaalta siksi, ettei asiantuntemuksemme riitä laadunhallintajärjestelmän pystyttämiseen kaikkine vaiheineen – eivätkä toisaalta resurssimmekaan. Vaihtoehto konsulttiyhteistyölle olisi ollut palkata omaa henkilökuntaa, mutta näimme sen epävarmemmaksi ja kalliimmaksi tieksi. Konsultointi oli mielestämme nopeampi ja luotettavampi ratkaisu, sillä konsulteilla on aiempaa kokemusta vastaavista projekteista.

Kasve osoitti vieneensä vastaavan tyyppisiä projekteja menestyksekkäästi läpi. Valintaamme vaikutti Kasven toimialakokemus ja se, että Kasven asiantuntijat pystyivät kertomaan tarkemmin siitä, millaisia projekteja he ovat aiemmin tehneet. Myös kotimaisuus vaikutti, sillä nyt tehtävä laadunhallintajärjestelmä koskee Suomessa sijaitsevaa DNA-laboratoriota.

Voin kokemukseni perusteella suositella Kasven palveluita muillekin. Henkilöt, joiden kanssa olemme tehneet yhteistyötä, ovat olleet asiantuntevia, ja olemme saaneet vastaukset kaikkiin kysymyksiin – myös silloin, kun vastaus on pitänyt erikseen selvittää.

Nordic Group

Nordic Groupin toiminta-ajatus on perustunut ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon yhtiön perustamisesta saakka, jo 25 vuoden ajan. Nordic Group -konsernilla on klinikoita, testaustoimintaa ja lääkäreitä, jotka testejä hyödyntävät. Suomen tytäryhtiöllä Nordic Laboratories Oy:llä on DNA-laboratorio Helsingissä. Tutustu yritykseen: http://nordiclabs.com/