Kasven avulla toteutimme markkinakelpoisen lääkinnällisen laitteen vuodessa

Kasve on ollut startup-yrityksellemme kokonaisvaltainen kumppani. Rakensimme Kasven kanssa laadunhallintajärjestelmän mobiilisovelluksellemme, joka on lääkinnällinen laite. Samalla olemme kehittäneet yhdessä laitteen ohjelmistoa sekä sparranneet palvelustrategiaamme ja laitteen kaupallistamista. Ulkopuolinen kumppani on auttanut saavuttamaan tavoitteet aikataulussa.

Olimme etujoukoissa yhdistämässä sovelluskehitystä ja laadunhallintajärjestelmän rakentamista

Näimme, että mobiiliteknologian hyödyntäminen hoitotyössä tulee lisääntymään, ja hoitotyön painopiste tulee olemaan pitkälti omahoidossa. Tätä näkemystä vasten halusimme tuoda ihmisille työkalun kotona tapahtuvaan omahoitoon. Mobiilisovelluksemme keskittyy kokonaisvaltaiseen omahoitoon, ja tähtäimessämme on globaalit markkinat.

Mobiilisovelluspuolella on nähtävissä kilpailua, ja näemme vahvana kilpailuetuna, että sovelluksellamme on CE-merkintä. Valintamme perustuu sekä strategiaan että arvoihimme: se yhdistyy ajatukseemme laadukkaasta omahoidosta ja on tietyn laadun tae.

Meillä oli loistava tilaisuus aloittaa sovelluksen koodaaminen ja laadunhallintajärjestelmän rakentaminen rinnakkain. Tämän ansiosta pääsimme viemään regulaatioprosessia hyvin eteenpäin. Haasteemme oli se, ettei meillä ollut aiempaa kokemusta laadunhallinnasta, joten myös meidän osaamistamme on rakennettu alusta alkaen, ja ohjelmistokehittäjämme ovat kasvattaneet ymmärrystään siitä, miten laadunhallinta liittyy ohjelmistokehitykseen ja mm. sovellusarkkitehtuurin luomiseen.

MyNursie

Kasvesta on ollut iso apu kansainvälistymisen tukena

Kasvesta on ollut iso apu tulevaisuuttamme ja kansainvälistymistä ajatellen. Ajatusten heittely ja kirkastaminen on auttanut kehittämään liiketoimintaa yleisemmällä tasolla, ja ulkoistaminen on auttanut meitä etenemään aikataulussa sovelluskehityksen ja laadunhallinnan osalta. Lisäksi Mikko sparrasi meitä loistavasti palvelustrategian kehittämisessä, ja saimme myös hyviä vinkkejä ja kontakteja myynnin edistämiseksi. Kasven toteuttama rekrytointikoulutus puolestaan toi meille lisää osaamista, ja olemme nyt lähdössä uudelleen mukaan vastaavaan koulutukseen.

Kannaltamme tärkeintä on ollut asiantuntijan tuki regulaatioprosessin alusta alkaen ja se, että olemme saaneet laadunhallintajärjestelmän rakennettua vuodessa. Oikeat työkalut, kuten Jira ja Confluence, ovat osaltaan olleet hyödyksi ja mahdollistaneet hyvän toiminnan. Sovelluksemme on pian valmis pilottikäyttöön, ja pääsemme omalla ilmoituksella markkinoille. Tämän jälkeen jatkamme tuotteen viimeistelyä kohti MDR:n vaatimuksia.

Tiivis yhteistyö on ollut sujuvaa

Työskentely yhdessä Kasven osaajien kanssa on ollut antoisaa ja tuonut tehokkuutta tekemiseen. Nina on ollut meille loistava tuki laadunhallintajärjestelmän pystyttämisen osalta. Vastaavasti Villellä oli iso merkitys koko projektin muokkaamisessa meidän näköiseksemme ja meille soveltuvaksi. Ville toimi alkuvaiheessa ulkoistettuna ohjelmistokehityksen projektipäällikkönämme, ja auttoi rakentamaan toimintaympäristöjä sekä hallitsemaan ja ylläpitämään niitä, kunnes oma CTO:mme aloitti.

Kasvella on ollut projektin johtajuus laadunhallintajärjestelmän pystyttämisessä, mikä on ollut meille valtavan iso apu. Myös se, että onnistuimme valmistumaan napakassa aikataulussa kertoo siitä, että osaamista löytyy. Olen äärettömän ylpeä myös omasta tiimistämme ja siitä, että saimme yhdessä oikeanlaisten kumppaneiden kanssa vietyä projektin maaliin.

Kasven tarjoama tuki on tehnyt vaikutuksen

Kasve on vastannut tarpeisiimme todella hyvin, ja yrityksen asiantuntemus on korkea. Parasta on, että Kasve reagoi nopeasti avun tarpeeseemme, ja tukea saa matalalla kynnyksellä tilanteessa kuin tilanteessa. Olemme saaneet haasteet ratkottua nopeasti, ja tarvittavat toimenpiteet on tehty prosessin aikana.

Kasven osaaminen oli iso valtti toimijan valinnassa, varsinkin kun lähdimme projektiin ilman aikaisempaa kokemusta. Alussa pystyimmekin tapaamaan kasvokkain, mutta myös etätoiminta on ollut jouhevaa.

Suosittelisin Kasven palveluita ehdottomasti varsinkin nyt, kun menemme uuden lääkintälaiteasetuksen alle ja vaatimustaso kasvaa. Näen, että asiantuntija-avusta on hyötyä niin konkareille kuin alan uusille toimijoille. Samoin QAiRA on arvokas työkalu, kun yritykset lähtevät täyttämään uusia vaatimuksia.

Nursie Health Oy

Nursie Health Oy on terveysteknologiayritys, joka mahdollistaa laadukkaan ja hyvän hoidon päivittäisessä arjessa. Nursie Health yhdistää palveluissaan käytännön hoitotyön, digitalisaation ja omahoidon. Yrityksen tavoitteena on auttaa ihmisiä kokonaisvaltaisessa hoidossa maailmanlaajuisesti. Tutustu yritykseen: https://www.nursiehealth.com/ ja sovellukseen https://www.mynursie.com/