Kasven uusi perhe: Labquality

marraskuu 21, 2023

Suomalainen Labquality, joka tarjoaa palveluja terveydenhuolto-, lääke- ja lääketeknologiateollisuudelle, osti äskettäin Kasven. Labqualityn näkökulmasta Kasven digitaalisen terveyden osaaminen täydentää yrityksen palveluvalikoimaa: Kasvavan ja kansainvälistyvän yrityksen portfolioon ovat kuuluneet ulkoiset laadunarvioinnit, sääntelyyn liittyvän konsultointi, lääkinnällisten laitteiden ja lääkkeiden kliiniset tutkimukset, auditoinnit ja sertifioinnit sekä koulutukset.

Juuret: EQA

Labqualityn historia ulottuu vuoteen 1971, jolloin se perustettiin tarjoamaan ulkoisen laadunarvioinnin eli EQA-palveluja suomalaiselle terveydenhuollolle. Nykyään Labqualitylla on asiakkaita yli 60 maassa: Joukossa on lääkinnällisten laitteiden ja in vitro -diagnostiikan valmistajia, lääkeyrityksiä, terveydenhuollon yksiköitä ja kliinisiä laboratorioita.

EQA-palvelut ovat edelleen hyvin olennainen osa Labqualityn toimintaa.  Ulkoisen laadunarvioinnin avulla lääketieteelliset laboratoriot ja vieritutkimuksia tekevät terveydenhuollon toimijat voivat seurata ja parantaa laatua ja toimintaansa. EQA-tuotteisiin kuuluu yli 170 laadunarviointikierrosta, jotka kattavat laboratoriolääketieteen keskeiset erikoisalat.

Monipuolista tukea sääntely- ja laatuasioihin

Labqualityn palveluvalikoimaa on kasvatettu vuosien varrella terveysalan ja lääketieteen kehittyessä, ja nykyään myös sääntely- ja laatuasioiden konsultointi kuuluu keskeisiin liiketoiminta-alueisiin.  Yrityksen asiakkaat kehittävät erilaisia lääkinnällisiä laitteita korkeariskisistä implanteista ohjelmistoihin ja in vitro -diagnostiikkaan. Kattavat sääntely- ja laatuasioiden konsultointipalvelut auttavat asiakkaita pääsemään uusille markkinoille paikallista kansallista sääntelyä ja myös EU-regulaation muutoksia seuraten.

Laadunhallintajärjestelmät (QMS) ovat välttämättömiä lääkinnällisten laitteiden ja lääkkeiden kehittämisessä, ja ne kuuluvatkin Labqualityn tarjontaan. Lisäksi dataan ja sen hallinnointiin liittyvien palvelujen merkitys on kasvussa. Ja pitkälle koulutettujen ammattilaisten organisaatiossa laadun johtamisen, laadunhallinnan, potilasturvallisuuden ja lääkinnällisten laitteiden sääntelyyn liittyvät koulutukset ovat luonteva osa toimintaa.

Kliininen tutkimus: lääkkeet ja lääkinnälliset laitteet

Labquality on myös kliinisen tutkimuksen organisaatio eli CRO, tehden kliinisiä tutkimuksia lääke-, biotekniikka- ja lääkinnällisten laitteiden kehittäjille maailmanlaajuisista lääkealan jättiläisistä startup-yrityksiin ja akateemisiin tutkimuslaitoksiin.

Labqualityn myötä kasvelaiset ovat nyt osa yli 120 korkeasti koulutetun ammattilaisen perhettä, joka levittäytyy kolmeen maahan. Tällä hetkellä yrityksellä on neljä omaa toimistoa Suomessa, kaksi Saksassa ja yksi Puolassa, minkä lisäksi heillä on jakelijaverkosto.

Lue lisää Labqualityn verkkosivuilta.

Seuraa Labqualitya LinkedInissa ja Facebookissa.