Saimme toimiala- ja liiketoimintaosaamista uudenlaisen yhteistyötahon perustamiseen

Kasve tuki Kuopio Healthin perustamista toimimalla perustamishankkeen projektipäällikkönä sekä väliaikaisena toimitusjohtajana tiiviissä yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Osuuskunta mahdollistaa terveys-, hyvinvointi- ja ravitsemusalan alueellisen ja kansallisen kehittämisen tarjoamalla uudenlaisen yhteistyön mallin.

Tavoittelimme aidosti uudenlaista yhteistyötä

Haastateltavina kehitysjohtaja Soili Makkonen ja lääketieteellisen fysiikan professori Jukka Jurvelin, Itä-Suomen yliopisto

Idea Kuopio Healthin perustamiseen lähti alueen yrityksiltä. Alueella on pitkät perinteet terveys-, hyvinvointi- ja ravitsemusalan kehittämisessä, ja yritykset toivoivat erittäin voimakkaasti uudenlaista kokoavaa tahoa, joka mahdollistaisi osaavamman, haastavamman ja tavoitteellisemman yhteistyön eri toimijoiden kesken. Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon maakuntaliitto sekä Savonia amk lähtivät viemään ajatusta eteenpäin. Pidimme tärkeänä, että myös yrityksiä saadaan heti hankkeen alussa mukaan yhteiseen kehittämiseen.

Ambitiotasomme vain nousi matkan varrella, ja lähdimme perustamaan organisaatiota, joka mahdollistaisi osaamisen yhdistymisen uudella tavalla. Käynnistimme yhteisen hankkeen, jota yliopisto lähti hallinnoimaan, ja päädyimme pian kilpailuttamaan hankkeen projektipäällikkyyden. Tiedostimme, että olemme rakentamassa uudenlaista yhteistyön mallia, ja halusimme nähdä myös toimittajalta uudenlaista ajattelua ja kumppanuushenkistä aktiivista yhteistyötä.

Kasve oli ollut alusta asti mukana suunnittelemassa kokonaisuutta yritysjäsenen näkökulmasta, ja heidän tarjouksensa oli kilpailutuksessa ylivoimainen: Kasve tuntee toimialan ja sen yrityskentän, he ymmärtävät yritysnäkökulman ja heillä on osaavaa henkilökuntaa. Myös aiemman yhteistyön perusteella meillä oli kova luotto Kasven osaamiseen ja yhteistyökykyyn.

Kasve hyppäsi hankkeen käytännön toteuttajaksi, ja hoiti projektipäällikön tehtävät: hankkeen koordinoinnin ja osuuskunnan perustamisen. Lisäksi Kasven asiantuntija toimi osuuskunnan väliaikaisena toimitusjohtajana, ennen kuin nykyinen toimitusjohtaja Aki Gröhn aloitti työnsä.

Yhteistyömme oli erittäin hyvää ja keskustelevaa

Koimme, että Kasve ymmärsi erinomaisesti myös toimeksiantajan näkökulman ja heillä oli aito innostus hankkeeseen ja sen tavoitteisiin. Hakemamme uudenlainen yhteistyön muoto edellytti tavallista enemmän keskustelua myös rahoittajan suuntaan. Pystyimme käymään asioita keskustellen läpi ja veimme isoa kokonaisuutta yhteistyössä eteenpäin. Yliopistona olimme vastuussa kokonaisuudesta ja sen rahoituksesta, ja saimme Kasvelta käyttöömme kokonaisvaltaista osaamista ja hyvät henkilöt hankkeen vetäjiksi. Mielestämme Kasve myös ymmärsi tavoitteemme uudenlaisesta yhteistyöstä muita kilpailutukseen osallistuneita paremmin.

Olemme tyytyväisiä, että osuuskunta saatiin perustettua. Nyt on osuuskunnan ja sen toimijoiden varassa, mihin suuntaan toiminta lähtee muotoutumaan. Toivomme, että sama alkuvaiheen kunnianhimo säilyi: että aina kurkotetaan vähän korkeammalle ja saadaan Kuopion osaamista ja tunnettuutta nostettua terveys-, ravitsemus- ja hyvinvointialalla.

Akin kommentti lähtötilanteesta

Haastateltavana toimitusjohtaja Aki Gröhn

Aloitin työni syyskuussa 2019, puoli vuotta osuuskunnan perustamisen jälkeen. Toiminnan peruskonsepti oli tuolloin valmis ja pitkä projekti takana. Kasve oli varmistanut rahoituksen toiminnan käynnistämiseen ja hahmotellut liiketoimintasuunnitelmaa sekä hoitanut osuuskunnan operatiivista toimintaa: vienyt jäsenasioita eteenpäin ja tehnyt markkinointia. Sain käsiini hyvän paketin, jonka pohjalta oli helppo lähteä jatkamaan.

Kasvelta Elias oli osuuskunnan hallituksen jäsen toiminnan ensimmäisenä vuonna ja keskeinen henkilö strategian valmistelussa sekä tiedon siirtämisessä. Hän on ollut hyvä sparraaja, ja on edelleen tärkeä ja aktiivinen osuuskunnan jäsen.

Aki Gröhn

Kasven asiantuntemus on erittäin hyvällä tasolla

Kasvella on korkeatasoista asiantuntijuutta: he tuntevat asioita laaja-alaisesti ja heillä on ymmärrystä kaltaisemme ekosysteemin toiminnasta. Samalla Kasvella on syvällistä osaamista tietyltä osa-alueelta kuten lääkinnällisten laitteiden regulaatiosta ja laadunhallinnasta sekä osaamista liiketoiminnan kehittämisestä ja rahoittamisesta. Pidän heidän palveluitaan korkealaatuisina.

Kuopio Healthin jäsenenä Kasve on hyvin aktiivinen ja oman panoksensa ekosysteemin kehitykseen antava. Näen, että Kasve palvelee kokonaisuutena meitä, meidän jäsenistöämme ja heidän kehitystavoitteitaan.

Kuopio Health

Kuopio Health osuuskunta on vahva fasilitoija ja yhteen saattaja, joka tuo erilaisia toimijoita samaan pöytään. Kuopio Health näkee, että tulevaisuuden menestyjät tullaan luomaan ekosysteemeissä ja uskoo yhteistyön voimaan: osuuskunnan ytimessä ovat yritykset ja niiden kehittäminen. Jäseniä Kuopio Healthilla on tällä 28, joista yrityksiä on 24. Osuuskunnan tavoitteena on olla kansallinen ja kansainvälinen toimija, jolla on jäseniä Kuopiota laajemminkin, ja se kuuluu eurooppalaisiin verkostoihin, jotka avaavat mahdollisuuksia osuuskunnan jäsenten kansainvälistymiseen.

Lue lisää Kuopio Healthista: https://kuopiohealth.fi/