Työnhakuvalmennus

“Työnhakuvalmennus haastattelua hyödyntäen” tarjoaa eväät osaamisen tunnistamisen ja työllistymisen tueksi.

 

Tule mukaan Kasven uuteen valmennukseen!

“Työnhakuvalmennus haastattelua hyödyntäen” -valmennus tukee sinua osaamisesi sanoittamisessa, markkinoinnissa sekä monipuolisesti työnhakuun ja haastatteluihin valmistautumisessa.

Valmennus koostuu kolmesta osasta:

  • Vahvuuskeskustelu
  • Haastattelut henkilöstöpalveluyrityksissä
  • Päätöskeskustelu ja jatkosuunnitelman laatiminen

 

Saat valmennuksen aikana henkilökohtaista ohjausta ja arvokasta palautetta työnhakusi tueksi. Valmennuksen voi aloittaa joustavasti nonstop-periaatteella (yhteydenotto 10 arkipäivän kuluessa) ja itse valmennus toteutetaan tehovalmennuksena (5 arkipäivän aikana, kesto 3-5 h). Valmennus on yksilöohjausta.

Valmennuksen sisältö
 

Työnhakuvalmennuksen kulku

 

  1. Vahvuuskeskustelu (valmennettava & Kasve), n. 1 h
  2. Haastattelut 2-3 kpl henkilöstöpalveluyrityksissä (valmennettava & HR-yritys), n. 2-3 h
  3. Päätöskeskustelu ja jatkosuunnitelman laatiminen (valmennettava & Kasve), n. 1 h

 

Yleistä tietoa valmennuksesta

Palvelu koostuu valmentajan kanssa käydystä osaamis- ja voimavarakeskustelusta, jossa hyödynnetään mm. digitaalista oppimisalustaa, sekä hyödynnetään muita osaamisen kartoittamisen menetelmiä. Aloitushaastattelun jälkeen valmennettava valitsee 2-3 kpl mielenkiintoista henkilöstöpalvelualan yhteistyöyritystä työhaastattelua varten. Työhaastatteluiden jälkeen valmennuksessa käydään yhdessä päätöskeskustelu, josta hän saa suullista ja kirjallisesta palautetta jatkoa varten. Valmennuksen aikana tarjotaan henkilökohtaista ohjausta ja arvokasta palautetta työnhaun tueksi.

Valmennuksen voi aloittaa joustavasti nonstop-periaatteella (yhteydenotto 10 arkipäivän sisällä) ja itse valmennus toteutetaan tehovalmennuksena (5 arkipäivän aikana, kesto 3-5 h). Valmennus on yksilöohjausta. Valmennus toteutetaan lähtökohtaisesti etäohjauksena (videovälitteisesti). Kysy myös tarvittaessa lähiohjauksen mahdollisuuksista!

Valmennuksen avulla pyritään tukemaan osaajan kehittymistä yksilöllisesti ja tarvelähtöisesti, sekä toimialaan liittyviä taitoja ohjaten. Valmennuksessa tuetaan yksilöä ohjauksellisin ja henkilökohtaistetuin menetelmin. Valmennus on ratkaisukeskeistä, kannustavaa ja valmennettavan aktiivista toimijuutta tukevaa palvelua. Valmennukseen ja tarvittavaan lisäohjaukseen sisältyy mm. asiakaslähtöisesti suunniteltua ja toteutettua neuvontaa, ohjausta sekä muita, yhteisesti sovittavia tukimuotoja ja palveluja.

Valmennuksen tavoite ja hyödyt

Tavoitteena on:

  • auttaa valmennettavaa oman osaamisen, vahvuuksien ja voimavarojen tunnistamisessa
  • kehittää haastattelutaitoja, oman osaamisen kuvaamista ja markkinointia
  • tukea valmennettavaa työllistymään tätä kautta työsuhteeseen

 

Ensisijaisena tavoitteena on, että palvelun päätyttyä valmennettavan oman osaamisen kuvaamisen ja markkinoinnin taidot ovat kehittyneet. Lisäksi valmennuksella tavoitellaan työllistymistä valmennettavan toiveiden ja motivaation mukaisiin tehtäviin henkilöstöpalveluyrityksen kautta. Valmennus edistää myös työnhaun ja urakehityksen valmiuksia kasvattamalla verkostoitumisosaamista, edistämällä työelämäkontakteja, sekä tarvittaessa tukemalla muita työelämässä tarvittavia taitoja.

Kenelle valmennus on tarkoitettu?

Asiakkaat, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea työhön hakeutumiseen ja osaamisen selkeyttämiseen. Asiakkailla on oltava työnhakuasiakirjat kunnossa ennen palveluun ohjausta. Asiakkaat, jotka ovat valmiit työllistymään henkilöstöpalveluyrityksen kautta. Pohjois-Savon alueen työllisyyden kuntakokeilun ja TE-palveluiden asiakkaat.

Miten pääsen mukaan valmennukseen?

Ilmoittaudu mukaan Pohjois-Savon TE-palveluiden tapahtumakalenterin kautta tai jätä yhteydenottopyyntö Työmarkkinatorin Oma asiointi -palvelussa. Kun saamme tiedon TE-palveluiden tai kuntakokeilun asiantuntijaltasi – otamme sinuun yhteyttä 10 arkipäivän kuluessa. Kuullaan pian!

ely logo

 

 

Ota yhteyttä

Kirsi Marin

Training Services Manager

Henna Heiskanen

Education Ambassador

Haluatko kuulla lisää meistä ja sankareidemme tarinoista?

Tilaa uutiskirjeemme

Kerromme uutiskirjeessä mm. laadunhallinnan ja regulaatioiden ajankohtaisista asioista, alkavista koulutuksistamme ja uusimmista asiakastarinoistamme.