Photonics Top Expert Joensuu 2023

Koulutus avataan hakuun pian!

Koulutuksen tavoitteena on löytää asiantuntijaprofiilin ja korkeakoulututkinnon omaavia työnhakijoita ja kouluttaa heistä huippuosaajia kasvavan ja osaajapulasta kärsivän fotoniikan ja korkean teknologian toimialalle.

Photonics Top Expert RekryKoulutuksen hakuprosessi ja koulutettavien rekrytointi toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Karjalan TE-palveluiden kanssa. Koulutuksen yrityskumppanit sijoittuvat pääasiassa Joensuun ja Pohjois-Karjalan alueelle, mutta osaajat voivat osallistua toteutukseen ympäri Suomen.

Koulutus on järjestetty jo 10 kertaa: yli 83% koulutuksen suorittaneista on tällä hetkellä työllistyneenä (suurin osa entisessä harjoittelupaikassaan)!

LUE KOULUTUKSEN ESITE TÄÄLTÄ

TRAINING BROCHURE & INFO IN ENGLISH

RekryKoulutuksen sisältö

Photonics Top Expert RekryKoulutuksen toteutuksesta vastaavat Kasven kokeneet asiantuntijat ja kouluttajat. Koulutus sisältää työssäoppimisjakson (80 pv) kumppaniyrityksessä, henkilökohtaista sparrausta ja coachingia (8h), kehittämistehtävän sekä fotoniikan toimialan erityisosaamiseen liittyvää ryhmäkoulutusta (8 pv). Työnantajakumppani vastaa perehdytyksestä yrityksen toimintakulttuuriin ja työssäoppimisesta harjoittelun aikana, sekä osallistuu yhdessä sovitun kehittämistehtävän ohjaukseen. Koulutuksen sisältö räätälöidään työnantajakumppanien ja osaajien tarpeiden mukaan seuraavien teemojen ympärille ja teemoihin syvennytään tarvelähtöisesti kehittämistehtävään linkittyvissä sparrauksissa:

  1. Kansainvälinen liiketoimintaosaaminen ja myynti: markkinoiden tunnistaminen ja pääsy, kansainvälinen kauppa, liiketoiminnan kehittäminen ja myynti, markkinointi ja viestintä, jakelijaverkostot, ansaintalogiikka, hinnan määräytyminen, rahoitusmahdollisuudet ja sopimusasiat.
  2. Tuotekehitys ja projektiosaaminen: innovaatiot, tuotekehitys, tuotteistaminen, tuotepäällikön tehtävät, tuotteiden elinkaari, myynnin ja markkinoinnin tuki, tuotekehityksen ja tuotannon prosessit, ohjelmistokehitys, resursointi ja projektinhallinta.
  3. Laadun- ja riskienhallinta: laadunhallinta ja regulaatiot, laatujärjestelmät, riskienhallinta, liiketoimintastrategia, ympäristö, työturvallisuus, vastuullisuus ja kilpailuedun tunnistaminen.
  4. Toimialaosaaminen ja työelämä: fotoniikka- ja teknologiatoimialan vaatimukset, trendit ja tulevaisuus, työelämätaidot, osaamisen kehittäminen ja asiantuntijaviestintä.

 

Koulutuksen aikataulu ja toteutus

Koulutusaika helmi-toukokuu 2023 (tarkentuu yrityspaikkojen myötä), kesto 80 työpäivää sisältäen koulutuspäivät (56h) ja työssäoppimisen yrityksessä.

Kasve toteuttaa tarvittaessa koulutusosion etäyhteyksin tai hybridimallina (Zoom) ja englanninkielisenä. Työssäoppimisen etätoteuttamismahdollisuudesta kerrotaan tehtävänkuvauksissa, koulutuksen yhteyshenkilöt antavat myös mielellään lisätietoa!

Hakuehdot RekryKoulutukseen

Hakijan tulee olla työtön, työttömyysuhanalainen tai osa-aikaisesti työskentelevä. Ota tarvittaessa yhteyttä TE-palveluihin ja selvitä täyttyvätkö hakuehdot kohdallasi. Koulutukseen valittavilta henkilöiltä edellytetään korkeakoulututkintoa (ammattikorkeakoulu tai yliopisto) tai riittävästi muuta työkokemusta esimerkiksi seuraavilta aloilta:

 • Fotoniikka, optiikka, mittaustekniikka
 • Tekninen tai teollinen ala
 • Teknologia-ala
 • Ohjelmistotekniikka / ICT
 • Kaupalliset alat
 • Tutkimus- ja laboratorioala
 • Bio- ja ympäristöala

 

Työnantajakumppanit ja tehtäväkuvaukset

Haettavat työpaikat päivitetään tähän!

Hakuaika julkaistaan pian!

Koulutukseen haku on kaksiosainen (HUOM! molemmat hakemukset vaaditaan):

 1. Sähköinen hakulomake TE-palveluille:
  TE-palveluiden koulutusnumero Photonics Top Expert RekryKoulutukselle on (päivitetään) ja hakuohjeet Te-palveluiden verkkosivuilla: (päivitetään)
 2. Vapaamuotoinen hakemus ja CV Kasvelle: hakemus lähetetään sivun alaosassa olevalla lomakkeella (päivitetään).  Liitä sähköiseen lomakkeeseen CV ja avoin hakemuksesi (pdf. muodossa). Merkitse hakemustiedostojen otsikoksi nimesi. Kuvaa vapaamuotoisessa hakemuksessa lähtötilannettasi, osaamistasi ja kehittymistarpeitasi.

 

 

Hakuvaiheen aikataulu

Hakuaika alkaa:
Hakuaika päättyy:
Esihaastattelut:
Yrityshaastattelut:
Valintatieto:
Koulutus ja työssäoppiminen:

Lisätietoa työtehtävästä ja hausta


Kirsi Marin
Training Services & Talent Manager, Kasve Oy
kirsi.marin@kasve.com
+358 50 321 4884

HUOM! Pyydämme kärsivällisyyttä hakemuksiin vastaamisessa ja valintojen suhteen. Käsittelemme suuren määrän hakemuksia ja vastaamme jokaiselle hakijalle. Kiitos ymmärryksestäsi.

Infotilaisuudet

Koulutuksen online-infotilaisuus järjestetään (päivitetään). Mukana on kouluttajan edustaja kertomassa lisätietoja ja vastaamassa kysymyksiin.

Ohjelma:
 • Tervetuloa
 • Kokemusvideo (yritys & osaaja)
 • Tietoa koulutuksesta ja avoimista työpaikoista
 • CV esimerkkejä
 • Kysymyksiä ja vapaata keskustelua

 

Tervetuloa mukaan!

Lisäksi koulutuksesta järjestetään verkkovälitteinen TE-Live info ja tallenne (päivitetään)

ely logo

Ota yhteyttä

Kirsi Marin

Training Services Manager

Henna Heiskanen

Education Ambassador

Kaipaatko osaavaa kumppania tueksesi?

Autamme terveysalan yrityksiä menestymään kansainvälisillä markkinoilla. Hyödynnä osaamisemme ja kattavat verkostomme!