HealthTech Top Expert RekryKoulutus Kuopio

Oletko Sinä tuleva HealthTech Top Expert? Hae mukaan koulutukseen Kuopioon!

Uutta! Hyödynnä etätoteutuksen mahdollisuudet

Kasve toteuttaa koulutusosion tarvittaessa etäyhteyksin (Zoom-alustalla) ja englanninkielisenä. Työssäoppimisen etätoteutusmahdollisuudesta kerrotaan tehtävänkuvauksissa, myös koulutuksen yhteyshenkilöt antavat mielellään lisätietoa.

HealthTech TopExpert RekryKoulutus:

 • 80 päivää työssäoppimista
 • 8 koulutuspäivää
 • kehittämistehtävä
 • henkilökohtaista sparrausta

Suosittu HealthTech Top Expert RekryKoulutus

Koulutuksen tavoitteena on löytää asiantuntijaprofiilin ja korkeakoulututkinnon omaavia työnhakijoita ja kouluttaa heistä huippuosaajia terveyden ja hyvinvoinnin alalla toimiviin yrityksiin ja organisaatioihin.

HealthTech Top Expert RekryKoulutuksen hakuprosessi ja koulutettavien rekrytointi toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Savon TE-palveluiden kanssa. Koulutuksen yrityskumppanit sijoittuvat pääasiassa Pohjois-Savon alueelle.

Koulusta on toteutettu jo seitsemän kertaa aiemmin: yli 80% koulutuksen suorittaneista on tällä hetkellä työllistyneenä (suurin osa entisessä harjoittelupaikassaan)!

RekryKoulutuksen sisältö

Koulutus sisältää työssäoppimisjakson (80 pv) kumppaniyrityksessä, henkilökohtaista sparrausta (8 x 1h), sekä tarvelähtöistä, toimialan erityisosaamiseen liittyvää koulutusta (8 pv) seuraaviin kokonaisuuksiin liittyen:

 1. Kansainvälinen liiketoimintaosaaminen: markkinoiden tunnistaminen, markkinoille pääsy, kansainvälinen kauppa, jakelijaverkostojen tunnistaminen ja valinta, ansaintalogiikka ja hinnan määräytyminen, sopimusasiat.
 2. Laadunhallintaosaaminen osana liiketoiminnan kehittämistä: laadunhallinta ja regulaatiot, laatujärjestelmät, riskienhallinta, liiketoimintastrategia, kilpailuedun tunnistaminen, liiketoiminnan kehittäminen ja innovaatiotoiminta
 3. Tuotekehitysosaaminen ja projektiosaaminen: yrityslähtöisten kehittämiskokonaisuuksien suunnittelu ja toteutus (mm. tuotekehitysprojekti, kaupallistamisprojekti, sisäinen kehittämisprojekti), resursointi, rahoitusmahdollisuudet

 

Koulutuksen aikataulu ja toteutus

Koulutuksen aloitus 17.5.2021, kesto 80 työpäivää sisältäen koulutuspäivät (56h) ja työssäoppimisen yrityksessä. Koulutus päättyy 6.9.2021.

Kasve toteuttaa tarvittaessa koulutusosion etäyhteyksin tai hybridimallina (Zoom) ja englanninkielisenä. Työssäoppimisen etätoteuttamismahdollisuudesta kerrotaan tehtävänkuvauksissa, koulutuksen yhteyshenkilöt antavat myös mielellään lisätietoa!

Hakuehdot RekryKoulutukseen

Hakijan tulee olla työtön tai työttömyysuhanalainen. Ota tarvittaessa yhteyttä TE-palveluihin ja selvitä täyttyvätkö hakuehdot kohdallasi. Koulutukseen valittavilta henkilöiltä edellytetään korkeakoulututkintoa (ammattikorkeakoulu tai yliopisto) tai riittävästi muuta työkokemusta esimerkiksi seuraavilta aloilta:

 • Bio- ja ympäristöala
 • Terveys- ja hyvinvointiala
 • Ohjelmistoala
 • Elintarvike- ja ravitsemusala
 • Lääke- ja apteekkiala
 • Tutkimus- ja laboratorioala
 • Kaupalliset alat
 • Tekniset alat

Työnantajakumppanit ja tehtäväkuvaukset

ESiOR Oy etsii tietoturva-asiantuntijaa kehittämään yrityksen tietoturvaa ja pilvipalveluita. Tavoitteenamme on ottaa käyttöön laadunhallintajärjestelmä. Perusvaatimuksena on soveltuva IT-alan, insinöörin tai muun alan koulutus, joka tarjoaa ymmärryksen dataympäristön tai kyberturvallisuuden järjestelmälliseen kehittämiseen. Tietoturvaan liittyvä työkokemus katsotaan eduksi. Kokemus laadunhallintajärjestelmistä, tietosuojasta tai pilvipalveluiden kehittämisestä on hyödyksi. Toivomme, että sinulla on hyvät vuorovaikutus- ja kommunikointitaidot, mutta kykenet myös itseohjautuvuuteen. Ennen kaikkea etsimme kuitenkin tiimiämme täydentämään hyvää tyyppiä, jolla on monipuolista osaamista sekä kehittymispotentiaalin lisäksi halu ottaa vastaan uusia haasteita. Henkilöstöllämme on laaja-alaista osaamista ja yrityksemme tekee monipuolisia projekteja, joten tietoturva-asiantuntijalle tarjoutuu runsaasti mahdollisuuksia oppia ja kehittyä.

Itä-Suomen biopankki (PSSHP) etsii laboratoriotyöntekijää erilaisiin laboratorion työ- ja kehitystehtäviin. Tehtäviisi kuuluu muun muassa biologisten näytteiden käsittely, DNA-eristys ja histologiset työt. Työtehtäviäsi on mahdollista räätälöidä valitun osaamisen ja mielenkiintosi mukaan. Edellytämme hakijalta laboratorioalan opintoja, reipasta asennetta ja motivaatiota uusien asioiden oppimiselle. Lisäksi tehtävässä katsomme eduksi aiemman osaamisen laboratorioalan työtehtävistä, mutta ennen kaikkea ”can do” –asenteen.

Medikro Oy etsii tuote- ja/tai laatuosaajaa yhtiön tuotetiimiin. Onko sinulla terveysteknologiatoimialan tuntemusta, kokemusta laatujärjestelmistä ja/tai ymmärrystä tuotekehitysprojektin hallinnasta? Tulevissa tehtävissäsi toimit sujuvasti tuotehallinnan, tuotekehityksen ja laadun rajapinnassa osallistuen tuotteiden määrittelyyn, dokumentointiin ja ohjelmistojen testaukseen. Tehtävässä menestyminen edellyttää teknistä koulutustaustaa, hyvää englannin kielen taitoa ja aiempaa näyttöä projektinhallinnasta. Arvostamme prosessiorientoituneisuutta, uteliasta asennetta ja sekä kykyä toimia osana poikkitieteellistä kehitystiimiä. Työssä etätyömahdollisuus.

Medikro Oy etsii liiketoiminnan ja/tai viestinnän osaajaa liiketoiminnan kehitysprojekteihin ja viestintäkokonaisuuksien koordinointiin. Tulevissa tehtävissäsi osallistut yhtiön ulkoisten ja sisäisten prosessien kehittämiseen sekä toteutat yhtiön asiakas- ja markkinointiviestintää. Hakijalta edellytetään kehittämisorientoituneisuutta, työnkuvaan soveltuvaa korkeakoulutaustaa ja hyvää kielitaitoa (suomi, englanti). Monipuolinen aiempi työkokemus liiketoiminnan kehittämistehtävistä, asiakkuuksien hallinnasta ja markkinoinnista katsotaan hakijalle eduksi. Työssä etätyömahdollisuus.

Myontec Oy etsii ohjelmisto-osaajaa, jonka tehtäviin kuuluu ohjelmistokehittäminen sekä yrityksen ja asiakkaiden tarpeiden mukainen suunnittelu-, testaus- ja toteutustyö. Tehtävässä menestyminen edellyttää korkeakoulututkintoa soveltuvalta alalta, projektityöskentelyn kokemusta, integraatioteknologioiden ja toteutustapojen kokemusta, kykyä toimia oma-aloitteisesti asetettujen tavoitteiden puitteissa sekä hyvää kielitaitoa (suomi ja englanti). Ohjelmistosuunnittelun tehtävissä työsi voi painottua tietokanta- ja pilviratkaisuihin (meillä käytössä olevia teknologioita ovat NoSQL ja pilvipalveluista AWS) eikä AI-teknologiatuntemuksestakaan ei ole haittaa. Muusta ohjelmisto-osaamisesta tärkeimpiä kieliä ovat C, C++, C# sekä mobiilialustoille joko Android, iOS tai Xamarin. Hakijalle eduksi katsotaan hyvinvointialaan tai urheiluun liittyvä osaaminen, kokemus tai harrastuneisuus.

Nursie Health Oy etsii laadunhallinnan asiantuntijaa ISO13485 laatujärjestelmän ylläpitoon ja hallinnointiin. Hakijalta toivotaan vähintään yliopistotasoista luonnontieteellistä tai teknistä koulutusta, organisointikykyä, oma-aloitteisuutta ja hyvää englannin kielen taitoa. Tehtävässä menestyminen edellyttää kykyä toimia start-up maailmassa ja kykyä sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Tehtävässä on eduksi aiempi kokemus lääkinnällisiin laitteisiin liittyvistä viranomaisvaatimuksista ja standardeista.

Nursie Health Oy etsii kokenutta ohjelmistokehittämisen asiantuntijaa (senioritaso) lääkinnällisten laitteiden ohjelmistojen kehittämiseen. Roolissasi olet vastuussa mobiilisovellusten ja taustajärjestelmien back-end kehittämisestä. Hakijalla odotetaan olevan hyvät ongelmanratkaisutaidot, vähintään yliopistotasoinen tieteellinen tai tekninen koulutus ja hyvä englannin kielen taito. Etuina pidetään aikaisempaa kokemusta lääkinnällisten laitteiden ohjelmistokehityksestä, ketteristä kehitysmenetelmistä ja -työkaluista, moderneista pilvialustoista ja JavaScriptistä (NodeJS, React, ReactNative).

Siltana Oy etsii ohjelmisto-alan osaajaa, full-stack devaajaa, joka hallitsee sekä modernit kehitysmenetelmät että kielet. Roolissasi olet vastuussa Siltanan ‘dashboardin’ front- ja backendeistä, sekä verkkopalveluympäristön suunnittelusta ja alkukehityksestä. Työskentelet tottuneesti suurien datavirtojen parissa, sekä hallitset korkealla tasolla sekä rajapinnat että tietokannat. Osaat valita sopivan teknologian tuotteen tarpeeseen ja koordinoit luonnollisesti muiden vastuukehittäjien kanssa. Jos näytät hampaasi, tehtäväsi kehittyy johtorooliin tiimin vahvistuessa. Tulet valituksi, kun osaat työhaastatteluprosessin aikana pitchata meille ammattitaitosi sekä ratkaisuehdotuksesi.

Vireum Oy etsii ratkaisuasiantuntijaa asiakkaille toteutettaviin konsultaatio- ja tuotekehitystehtäviin. Tehtävässäsi vastaat digitalisaatioon, konenäköön ja tekoälyyn liittyvien asiakasratkaisujen suunnittelusta, vaatimusmäärittelystä, aikataulutuksesta ja viennistä tuotekehitykseen. Taustalla sinulla tulee olemaan tukena osaavat tekoälyn ja konenäön asiantuntijat sekä kansainvälinen sovelluskehitystiimi. Lisäksi vastaat tuotekehitysprojektin johtamisesta ja osaltasi onnistuneesta toteuttamisesta. Hakijalta toivotaan kokemusta asiakasrajapinnasta, ohjelmistotuotannosta, organisointikykyä sekä hyvää englannin kielen taitoa.

Charles River DRS Finland Oy etsii projektipäällikköä. Tehtäviisi kuuluu vastata keskeisistä asiakkuuksista ja koordinoida asiakasprojekteja. Toivomme sinulta soveltuvaa koulutustaustaa luonnontieteistä tai kaupalliselta alalta, projektiosaamista sekä aiempaa kokemusta vastaavista tehtävistä tai soveltuvaa kokemusta esimerkiksi lääketeollisuudesta. Edellytämme erinomaista kielitaitoa (englanti). Hakijan eduksi luetaan kaikenlainen kokemus neurotieteiden parista.

Charles River DRS Finland Oy etsii tiiminvetäjää toimitilapalveluihin. Tehtävässäsi toimit esimiehenä suoraan toimitilapalveluiden työntekijöille (siivous, laitehuolto, kunnossapito) ja vastaat tiimin toiminnan kehittämisestä. Osallistut muun muassa kunnossapitotehtävien aikatauluttamiseen ja priorisointiin, sekä toimit linkkinä toimitilapalveluiden ja tutkimuspalveluiden välillä. Raportoit tiimisi toiminnasta operatiiviselle johdolle. Lisäksi vastaat roolissasi investointitarpeiden ja laite-uusintojen kartoittamisesta, sekä pääset mukaan muihin mahdollisiin laajennus-, kehitys- ja investointiprojekteihin. Hakijalta toivotaan teknistä korkeakoulutaustaa ja mielellään kokemusta etenkin tilojen ylläpidosta ja kehityksestä. Tehtävässä menestyminen vaatii kykyä ja aiempaa kokemusta toimia esimiesroolissa. Työtehtävää pystyy osittain hoitamaan etänä, mutta toimintaympäristön tuntemus on oleellista ja päivittäinen henkilö/ryhmä-ohjaus nähdään tärkeänä.

Hakuaika on päättynyt!

Haku (16.3-7.4.2021) koulutukseen on kaksiosainen ja molemmat hakemukset vaaditaan:

Sähköinen hakulomake: www.te-palvelut.fi -> Oma asiointi -> Työvoimakoulutukset
Hakuohjeet TE-palveluiden nettisivuilla: https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/698681

Vapaamuotoinen hakemus ja CV: Vapaamuotoinen hakemus ja CV, jotka lähetetään osoitteeseen: kirsi.marin@kasve.fi . Voit tehdä ns. avoimen hakemuksen tai kohdentaa hakemuksen sinua kiinnostavalle yhdelle tai useammalle työnantajakumppanille. Merkitse osoitekenttään “Hakemus:  HealthTech Top Expert Kuopio”. Kuvaa vapaamuotoisessa hakemuksessa lähtötilannettasi, sekä valmiuksiasi ja kehittymistarpeitasi: Miksi juuri Sinä olet tuleva HealthTech Top Expert?

Haluatko mukaan työnantajakumppaniksi? Lue lisää täältä!

Hakuvaiheen aikataulu:

Hakuaika alkaa: 16.3.2021
Hakuaika päättyy: 7.4.2021 klo 23.59
Kutsu esihaastatteluun valituille: vko 15
Esihaastattelupäivät: vko 15
Kutsu työhaastatteluun valituille: vko 16
Työhaastattelut: vko 17
Valinta koulutukseen: 3.5.2021
Koulutus: 17.5-6.9.2021

TE-Live rekrytointitapahtuma!

Osallistu Te-Live.fi -lähetykseen ja kysy koulutuksesta tarkemmin osoitteessa www.MessiLive.fi, MessiLive.fi Youtube-kanavalta tai MessiLive.fi Facebook-sivuilta. Näissä kanavissa voit esittää kysymyksiä koko lähetyksen ajan chatin kautta. Mukana työssäoppimispaikkojen edustajia sekä kouluttajan edustaja kertomassa lisätietoja ja vastaamassa kysymyksiin. Te-Live järjestetään 31.3. klo 11.00-11.30.

Ota yhteyttä

Kirsi Marin

Training Services Manager

Kaipaatko osaavaa kumppania tueksesi?

Autamme terveysalan yrityksiä menestymään kansainvälisillä markkinoilla. Hyödynnä osaamisemme ja kattavat verkostomme!