Ville Helenius

Technical Lead

Aikaisemmista työsuhteista Villelle on tullut tutuksi terveydenhuollon teknologian koko kirjo sekä hyvin monipuoliset työtehtävät aina tuote- ja palvelurakenteen kehittämisestä laatutyöhön ja tietämyksenhallinnasta muutosjohtamiseen. Villellä on myös paljon osaamista ja kokemusta tietojärjestelmien määrittely- ja käyttöönottoprojekteista sekä laatujärjestelmän mallintamisesta tietojärjestelmiin.

Villen osaamisalueita ovat:

  • Laadunhallinta ja prosessit
  • Tietojärjestelmien määrittely- ja käyttöönottoprojektit

Ville harrastaa musiikkia ja wanhojen autojen kanssa puuhastelua mutta suurin osa vapaa-ajasta kuluu perheen parissa oleillen ja luonnossa liikkuen.