Yritysten kehittämispalvelut liiketoiminnan kirkastamisen ja vauhdittamisen apuna

maaliskuu 16, 2022

Useimmilla yrityksillä tulee jossain vaiheessa liiketoimintaa eteen haasteita, joiden ratkaisemisessa tarvitaan uutta tai ulkopuolista näkemystä. Monesti yrityksen hallitus toimii pitkäjänteisesti operatiivisen johdon tukena, mutta on myös tilanteita, jolloin lyhyempi tuki on riittävää ja ulkopuoliset silmät ja kädet voivat tuoda tarvittavan ratkaisun ja osaamisen.

Suomen ELY-keskukset ovat toteuttaneet yritysten kehittämispalvelut -konseptin, jonka kautta yritysten on mahdollista saada ulkopuolinen asiantuntija käyttöönsä ratkaisemaan juuri tiettyä haastetta. Yritykset voivat hakea käyttöönsä tarpeeseensa sopivaa asiantuntijaa kolmen eri palvelun kautta: analyysi-palvelussa yritys saa kokonaiskuvan liiketoimintansa senhetkisestä tilanteesta ja selkeän kehittämissuunnitelman, konsultointi-palvelussa tehdään liiketoiminnan kehittämistä erityisesti strategisella kulmalla ja koulutus-palvelussa keskitytään yrityksen avainhenkilöiden kouluttamiseen.

Konsultointi-palvelussa Kasve toimii ELY-keskuksen puitesopimusyrityksenä Kasvun ja kansainvälistymisen, Tuottavuuden ja digitalisoinnin, sekä Innovaatioiden kaupallistamisen teemoissa. Muita mahdollisia teemoja konsultointi-palvelussa ovat Markkinointi ja asiakkuudet sekä Johtaminen ja henkilöstö.

Kasve on toteuttanut lukuisia projekteja yritysten kehittämispalveluiden kautta. Olemme esim. tukeneet terveysteknologia-yrityksiä regulaatiostrategian laatimisessa muuttuneen lainsäädännön huomioimiseksi yrityksen laadunhallintajärjestelmässä ja tuotteen dokumentaatiossa sekä arvioineet toiminnan nykytilaa ja suunnitelleet kehittämistoimenpiteitä yrityksen strategian lähtötiedoiksi ja tueksi. Lisäksi olemme tukeneet liiketoiminnan kehittämistä esim. sparraamalla ansaintamallin ja jakelukanavien kirkastamiseksi, auttamalla rahoituksen suunnittelussa ja hiomalla sijoittajamateriaaleja sekä laatimalla projekti- ja liiketoimintasuunnitelmia rahoituskeskusteluja varten.

Yritysten kehittämispalvelu -päivien toteutusta haetaan Aluehallinnon asiointipalvelun kautta. Ely-keskuksen arvioinnin jälkeen yhdessä yrityksen kanssa laaditaan kehittämisprojektin toteutussuunnitelma, jonka perusteella Ely-keskus tekee päätöksen ja projekti voi alkaa. Projektin päätyttyä tulokset raportoidaan sähköisessä järjestelmässä. Hakuprosessi on tehty yrityksille kevyeksi, joten kynnys hakemiselle ei ole suuri!

Palvelu on korona-aikana ollut mahdollista viedä läpi etätoteutuksella, mikäli se on sopinut palvelun luonteeseen. Näin ollen etätyöskentely ei ole este projektin läpiviennille myöskään yrityksen näkökulmasta.

Mikäli teillä on tarvetta liiketoiminnan kehittämiselle ja kaipaatte tueksenne asiantuntijaa, olethan matalalla kynnyksellä yhteyksissä niin mietitään teidän tarpeeseenne paras asiantuntija ja laitetaan pyörät pyörimään. Lisätietoja yritysten kehittämispalveluiden konsultoinnista löydät täältä ja Kasven sivuilta.

Nina

Nina Vartiainen

Head of QA/RA