HealthDataBusiness@Change-koulutukset – osaamisen kehittymistä koko kevään mitalta

toukokuu 11, 2022

Kasven HealthDataBusiness@Change-kehittämishankkeen suositut koulutukset huipentuivat ISO 27001-järjestelmän koulutuksiin toukokuun alussa. Kaikkiaan 13 koulutustilaisuudesta koostunut kokonaisuus tarjosi mahdollisuuden osaamisen monipuoliseen kehittämiseen terveysteknologia-alan ajankohtaisista teemoista. 

Hanketoiminnan lähestyessä loppuaan on hyvä vetää yhteen kevään koulutusten antia. Myynnin ja viennin teemoihin keskittynyt Kim Väisäsen koulutuspäivä kiteytti osallistujien mieliin varsin voimaannuttavan ajatuksen: Huippumyyjäksi ei synnytä – sellaiseksi voi oppia. Myyjän vankkaa tuoteosaamista, perusteellista taustatyötä ja huolellista valmistautumista korostava näkemys tunnustaa myös myynnin vaativuuden: myynnin osaaminen kehittyy vain toistoilla ja tekemällä kotiläksyt. Kimin innostus myyntiä kohtaan tarttui ja inspiroi hybriditilaisuuden osallistujia paikan päällä ja etäyhteyksien päässä. 

MDR:n, ohjelmistojen ja riskienhallinnan maailmaan perehdyttiin Ilpo Pöyhösen luotsaamissa koulutuksissa helmikuun alussa. Päivien aikana pureuduttiin määrittelemään kliinistä ja toisaalta kriittistä kliinistä suorituskykyä. Riskienarvioinnin merkitys kliinisen suorityskyvyn varmistamisessa on kiistaton. 

Lääkinnällisten laitteiden käytettävyyskoulutuksessa syvennyttiin Janne Pitkäsen johdolla IEC 62366-§:2015-standardin mukaiseen lääkinnällisten laitteiden käytettävyyssuunnittelun prosessiin. Prosessin keskiössä on erityisesti käyttöturvallisuuden varmistaminen tuotekehityksessä. Koulutus kirvoitti runsasta keskustelua ja käytännön esimerkkien jakamista osallistujien kesken.

Matkalle kohti entistä parempaa (tieto)turvallisuutta saatiin hyviä eväitä Tuomas Granlundin lääkinnällisten laitteiden tietoturvaa käsittelevästä koulutuksesta. Useita ohjeistuksia (mm. MDCG 2019-16) ja uusimpia standardeja (mm. IEC 81991-5-1:2021 ja IEC 81001-5-1:2021) sivunnut koulutus nosti riskienhallinnan keskiöön myös tietoturvan näkökulmasta. Lääkinnällisten laitteiden osalta on tärkeää tunnistaa ja erotella puhtaat tietoturvariskit, puhtaat potilasturvallisuusriskit sekä tietoturvariskit, joilla on vaikutusta potilasturvallisuuteen. Blogissamme aavistellaan, että jatkossa IEC 81001-5-1– noussee tärkeäksi standardiksi tuotteiden näkökulmasta, ja sen liite B (Guidance on implementation of secure life cycle activities ) onkin erinomainen paikka lähteä liikkelle oman tuotekehitysprosessin kehittämiseksi.

AI/ML ja lääkinnälliset laitteet koulutus nosti keskiöön luottamuksen teknologiaan ja tuotteeseen. Riskienhallinnan, laadunhallintajärjestelmän, vaatimustenmukaisuuden sekä standardien ja regulaatioiden merkitys luottamuksen syntymisessä on merkittävä. Tekoälyn myötä luottamusta lisäävät myös esimerkiksi läpinäkyvyys, suorituskyky sekä jo aiemmin mainittu tietoturva ja käyttöturvallisuus. Lääkinnällisen laitteen, myös tekoälyä tai koneoppimista hyödyntävän laitteen, kehittäminen poikkitieteellisenä prosessina vaatii riittävän osaamisen, kompetenssin ja ajan varaamista prosessille.

ISO 27001-järjestelmän perusteisiin ja kehittäjä-tason toimenpiteisiin keskittyvä koulutuskokonaisuus päätti hankkeen koulutukset toukokuun alussa. Perusteellinen katsaus järjestelmän periaatteisiin, toimijoiden rooleihin, vastuisiin ja järjestelmän rakentamiseen sekä kehittämiseen tarjosi osallistujille mahdollisuuden tarkastella toimintatapojaan suhteessa standardisoituun järjestelmään ja sen vaatimuksiin. Kouluttaja Timppa Honkasalon sanoin ”tietoturvan lonkerot ovat joka puolella yritystä” ja muutokset ja kehitystyö on nähtävä kokonaisvaltaisena prosessina. Tietoturvan eri elementtien yksityiskohtainen tarkastelu ulottuu työpäivän arkisiinkin hetkiin – me kaikki rakennamme tietoturvaa. 

Kevään aikana kerätyn palautteen perusteella voidaan sanoa, että pääsääntöisesti koulutukset vahvistivat osallistujien osaamista em. aihepiireistä ja niistä saadut opit koettiin hyödyllisiksi omassa työssä. Aihepiirit tarjosivat uusia näkökulmia aiemmasta osaamistasosta huolimatta ja antoivat konkreettisia eväitä työn kehittämiseen. Ainutlaatuinen koulutuspaketti onnistui vastaamaan tavoitteeseensa, kiitos siitä kouluttajille ja aktiivisille osallistujille! 

Järjestämme kesäkuun alussa avoimen toisiokäyttölakiin keskittyvän workshop- ja keskustelutilaisuuden yhdessä UEF:n kanssa. Lisää tietoa tilaisuudesta ja ilmoittautumisesta tulee pian!

Henna

HealthDataBusiness@Change-hanke on Euroopan sosiaalirahaston ja Etelä-Savon Ely-keskuksen rahoittama ja sen toiminta-aika on 15.6.2021-14.6.2022. Lisätietoja: Henna Heiskanenhenna.heiskanen@kasve.com, 050 5669405.

Henna Heiskanen

Education Ambassador